Ginekologia po Dyplomie Nr 03 (maj) / 2019

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne acog
Artykuły
Tajniki ultrasonografii
Opis przypadku
Temida u ginekologa