Wyniki dla: "neurologia, nik, szkolenia-specjalizacyjne"

Wyniki 51 - 75 z 2025 | Na stronie: 10 25 50
Newsy
W 2018 r. ze środków Funduszu Pracy na staże podyplomowe lekarzy i szkolenia specjalizacyjne zostanie przeznaczono ponad miliard zł. ... W 2018 r. ze środków Funduszu Pracy na staże podyplomowe lekarzy i szkolenia specjalizacyjne zostanie przeznaczono ponad miliard zł. Regulacje ... one finansowanie ze środków funduszu staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkoleń dla personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych
obowiązków lekarzy w sprawie dokumentowania odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Nowy ośrodek w NIL? Zdaniem prezesa gdańskiej OIL, dr. Romana Budzińskiego ... skierowań i powinny zostać przyjęte bez nich. Kulawy system rehabilitacji NIK opublikowała raport, który bardzo krytycznie ocenia dostęp ... do rehabilitacji leczniczej w Polsce. Specjaliści odpowiadają: Nic się nie zmieni, jeśli nie będzie regulacji zawodu. Kontrole NIK trwały dwa lata (2011-2013
Newsy
Kolejki, złe wyceny i brak specjalistów, czyli NIK o leczeniu chorób płuc ... Dostęp do profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób układu oddechowego jest niewystarczający i ulegał w ostatnich latach pogorszeniu – alarmuje NIK. ... NIK. Wydłużające się kolejki do specjalistów, zbyt niskie wartości umów w porównaniu z potrzebami zdrowotnymi mieszkańców i zbyt niskie wyceny
sobie, aby osoba mająca tytuł specjalisty z zakresu chirurgii stomatologicznej nie zdobyła tego rodzaju doświadczenia w trakcie trwania szkolenia. Chirurgia ... , które doprowadziły do wzrostu liczby dostępnych miejsc specjalizacyjnych. MTS: No właśnie, jak obecnie wygląda sytuacja z dostępnością do chirurgów ... stomatologicznych i do miejsc specjalizacyjnych? M.R.: Obecnie w Polsce jest 1891 specjalistów chirurgii stomatologicznej. W tej grupie można wyróżnić specjalistów
Newsy
W ocenie Ministerstwa Zdrowia zmiany w systemie szkolenia kadry medycznej skrócą kolejki do lekarzy. ... może uzyskać kolejny tytuł specjalisty w znacznie krótszym czasie niż dotychczas” – wyjaśnia Piotr Gryza. Dodaje, że obecnie szkolenie specjalizacyjne ... specjalisty o ok. 2-3 lata. „Należy zaznaczyć, że dotychczas podjęcie szkolenia specjalizacyjnego w niektórych dziedzinach, np. w alergologii
Zdrowia – że „przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego ... , były projekty zmian dotyczących szkolenia specjalizacyjnego w chirurgii. Upraktycznienie szkolenia, znacznie dłuższe szkolenie na symulatorach ... . Nowe przepisy dotyczą w szczególności przygotowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES). Zgłoszenia
Newsy
, w sytuacji gdy lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne nie przepracuje w miesiącu podstawowego czasu pracy wymaganego programem specjalizacji ... przez podmiot leczniczy, w którym lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego odbywa dyżur medyczny”. O stażach realizowanych poza macierzystym ośrodkiem ... do dodatku do podstawowej pensji rezydenckiej „Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może zobowiązać się do wykonywania
w szkoleniu specjalizacyjnym. Niestety, trzeba się zgodzić z autorami projektu, że akredytacje do szkoleń specjalizacyjnych są wydawane nazbyt liberalnie ... części procesu specjalizacyjnego. Ale czy zespół, w którym pierwsze skrzypce grają młodzi lekarze, chciał z tej wiedzy skorzystać? Chyba ... nie, ponieważ zaproponował wiele zmian trudnych do zaakceptowania. Na przykład testowy egzamin specjalizacyjny, do którego 50 proc. pytań (ostatecznie
Newsy
, wojewoda, do którego trafiają wnioski o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne, nie ma prawnej możliwości skutecznego zobowiązania podmiotu ... podania powodu nieprzyjęcia lekarza na szkolenie specjalizacyjne oraz nie określają procedury odwoławczej. W świetle obowiązujących przepisów ... w przypadku nieprzyjęcia lekarza skierowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez daną jednostkę wojewoda występuje do dyrektora Centrum
Newsy
wiosenne, podczas którego zdecydowanie mniej osób rozpoczyna szkolenie specjalizacyjne niż w okresie jesiennym. – Niestety tutaj pozytywne aspekty ... i odbywania ich szkolenia może się przyczynić do poprawy jakości szkolenia specjalizacyjnego i pośrednio zmniejszyć problemy kadrowe w polskiej służbie zdrowia – dodaje Filip Pawliczak. ... limitów przyjęć na studia medyczne oraz redukcji miejsc specjalizacyjnych w ramach rezydentury dla specjalizacji szczegółowych. W perspektywie
zdrowia? Z pewnością nie, panie ministrze! Ciekawe i intrygujące wydarzenie można zauważyć ostatnio w sprawie szkolenia specjalizacyjnego z medycyny ... rodzinnej. Fakt istotnego zwiększenia liczby rezydentur z tej właśnie dyscypliny nie poprawił dostępności do szkolenia specjalizacyjnego. Dlaczego ... zatrudniać jednostka ubiegająca się o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego. Obecnie taka jednostka może zatrudniać tylko jednego specjalistę
Newsy
Resort zdrowia wprowadzi centralny nabór na szkolenia specjalizacyjne. Będzie też działał system premiowania dodatkowymi punktami osób z dorobkiem naukowym. ... Resort zdrowia wprowadzi centralny nabór na szkolenia specjalizacyjne. Będzie też działał system premiowania dodatkowymi punktami osób z dorobkiem ... naukowym. Komisja Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej uzgodniła z Ministerstwem Zdrowia sposób wprowadzenia centralnego naboru na szkolenie
Newsy
Przedstawiciele Porozumienia Rezydentów OZZL spotkają się dzisiaj z Konstantym Radziwiłłem. Młodzi związkowcy zamierzają przedstawić ministrowi zdrowia postulat kompleksowych zmian szkolenia specjalizacyjnego. ... zdrowia postulat kompleksowych zmian szkolenia specjalizacyjnego. „W ocenie Porozumienia Rezydentów niezbędne jest unowocześnienie systemu rezydenckiego ... , że rezydentura nie jest stażem, ani szkoleniem, a wynagrodzenie nie jest państwowym «stypendium», jak to przedstawiają niektórzy. Lekarz rezydent
specjalizacyjny w sesji wiosennej 2016 roku, ponadto blisko 90 osób jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Można zatem powiedzieć, że planując ... hipertensjologii System szkolenia specjalizacyjnego w Polsce wymaga zmian. Nie jestem przekonany, czy komisja, która została do tego powołana, upora ... szkolenia specjalizacyjnego w różnych krajach i trzeba zdecydować, jaki model powinien być stosowany w Polsce. Są takie kraje, np. skandynawskie
lub przeprowadzenie leczenia z dziedziny chirurgii stomatologicznej. Dostępność do szkolenia specjalizacyjnego jest w Polsce ograniczona, zwłaszcza ... . Pragnę zachęcić doświadczonych lekarzy specjalistów, aby zechcieli przekazywać swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniu specjalizacyjnym młodych ... w stomatologii. Dotyczy to zarówno małej liczby uruchamianych przez Ministerstwo Zdrowia miejsc specjalizacyjnych, jak i istnienia niewielu
Newsy
Lekarze, którzy chcą wypowiedzieć opt-out, otrzymują groźby zerwania umowy o pracę lub stwarzania utrudnień w kontynuacji szkolenia specjalizacyjnego. ... Lekarze, którzy chcą wypowiedzieć opt-out, otrzymują groźby zerwania umowy o pracę lub stwarzania utrudnień w kontynuacji szkolenia ... specjalizacyjnego. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy jest zaniepokojony przypadkami, w których wobec lekarzy wypowiadających klauzulę opt-out podejmowane
nieprzewidywalny, nieregularny i nieadekwatny do potrzeb przydział miejsc specjalizacyjnych powoduje, że szkolenie staje się nieefektywne ... być, w opinii członków Komisji ds. Młodych Lekarzy NIL, likwidacja możliwości odbywania szkolenia specjalizacyjnego w formie wolontariatu, zapewnienie ... lekarskimi i lekarsko-dentystycznymi. Nadal brakuje miejsc specjalizacyjnych i szkoleniowych, zwłaszcza w specjalizacjach lekarsko-dentystycznych
W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące obecnych programów specjalizacyjnych oraz dyskutowany był „Raport końcowy w sprawie zmiany ... rozpoczynania specjalizowania się w dziedzinie alergologii, umożliwiając realizację szkolenia specjalizacyjnego tylko po module podstawowym z chorób ... <<<|Fig. 1>>>W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące obecnych programów specjalizacyjnych oraz dyskutowany
O niedoskonałościach w szkoleniu młodych chirurgów ... ograniczonej dostępności do szkoleń nie powinien istnieć. Nie stać nas na odroczenie terminu egzaminu specjalizacyjnego o pół roku z powodu ... <<<|Fig. 1>>> Dbanie o nabór przyszłych chirurgów i ich racjonalne szkolenie ma szczególne znaczenie z punktu widzenia szeroko
, które chcą posiąść te specjalizacje, stawiane są duże wymagania. Kilka lat szkolenia specjalizacyjnego, staże, kursy, a na końcu Państwowy Egzamin ... Specjalizacyjny stanowią spore wyzwanie. Pomimo tak długiej drogi nie zniechęca to młodych ludzi do podjęcia decyzji o rozpoczęciu takiego szkolenia ... cykle szkoleń. MTS: W okresie bezpośrednio poprzedzającym walne zgromadzenie trwało aktywne pozyskiwanie nowych członków towarzystwa. Dlaczego
Newsy
miejsc będzie mniejsza niż potencjał jednostek gotowych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Źródłem tych trudności jest wprowadzenie ... o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w wersji papierowej, następnie jednak wszystkie wnioski zostały zwrócone z poleceniem złożenia ich drogą ... , które chcą akredytować dodatkowe miejsca specjalizacyjne. Według docierających do NRL informacji pierwotnie CMKP umożliwiło składanie wniosków
Newsy
dostęp do szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury jest tak wąski. Wyraża też obawę, że niewielki dostęp do tej najbardziej oczekiwanej ... przez lekarzy dentystów formy szkolenia specjalizacyjnego będzie w dłuższej perspektywie skutkował brakiem dostępności pacjentów do specjalistycznych świadczeń ... miejsca specjalizacyjne dla lekarzy dentystów – po jednym w dziedzinie stomatologii dziecięcej w województwie małopolskim i mazowieckim. NRL wyraża swój
Newsy
na przykładzie liczby geriatrów w Polsce – z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że w Polsce są rejony, w których w czasie objętym kontrolą ... emigrację lekarzy po zakończeniu szkoleń w ramach rezydentury, rzecznik zaproponował także „rozważenie możliwości wprowadzenia wymogu uczestnictwa ... w takich szkoleniach od przepracowania przez nich określonego czasu w Polsce, w systemie ubezpieczeń zdrowotnych”.  
Newsy
Zniesienie wolontariatu w szkoleniu specjalizacyjnym i ustalenie wynagrodzenia dla stażystów to tylko kwestia woli decydentów – przekonuje Damian Patecki, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. ... Zniesienie wolontariatu w szkoleniu specjalizacyjnym i ustalenie wynagrodzenia dla stażystów to tylko kwestia woli decydentów – przekonuje Damian ... kształcenia lekarzy zarekomendowali zmiany, które miałyby pozytywny wpływ na cały proces szkolenia przyszłych lekarzy. Jedna z rekomendacji dotyczy
Medycyna pracy na celowniku NIK W kontrolach działalności profilaktycznej lekarzy medycyny pracy najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami ... przewlekłymi stanami chorobowymi, walczy coraz więcej lekarzy. Podejrzane oferty szkoleń Korespondencja zawierająca oferty szkoleń dla lekarzy ... praktyki zawodowe nie są zobowiązani do odbywania szkoleń w przedmiocie oceny ryzyka zawodowego. Wyjaśnić należy przy tym, że jeżeli lekarz jest pracodawcą