Wyniki dla: "neurologia, nik, szkolenia-specjalizacyjne"

Wyniki 51 - 75 z 1920 | Na stronie: 10 25 50
Czy nastąpi dobra zmiana w szkoleniu specjalizacyjnym? ... To, jak ważne jest odpowiedniej jakości szkolenie specjalizacyjne, wie każdy świeżo upieczony specjalista. To, jak trudno dostać się na wymarzony kierunek specjalizacji, wie każdy lekarz stażysta. ... <<<|Fig. 1>>>To, jak ważne jest odpowiedniej jakości szkolenie specjalizacyjne, wie każdy świeżo upieczony specjalista
Zdrowia – że „przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego ... , były projekty zmian dotyczących szkolenia specjalizacyjnego w chirurgii. Upraktycznienie szkolenia, znacznie dłuższe szkolenie na symulatorach ... . Nowe przepisy dotyczą w szczególności przygotowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES). Zgłoszenia
Newsy
, wojewoda, do którego trafiają wnioski o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne, nie ma prawnej możliwości skutecznego zobowiązania podmiotu ... podania powodu nieprzyjęcia lekarza na szkolenie specjalizacyjne oraz nie określają procedury odwoławczej. W świetle obowiązujących przepisów ... w przypadku nieprzyjęcia lekarza skierowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez daną jednostkę wojewoda występuje do dyrektora Centrum
Newsy
wiosenne, podczas którego zdecydowanie mniej osób rozpoczyna szkolenie specjalizacyjne niż w okresie jesiennym. – Niestety tutaj pozytywne aspekty ... i odbywania ich szkolenia może się przyczynić do poprawy jakości szkolenia specjalizacyjnego i pośrednio zmniejszyć problemy kadrowe w polskiej służbie zdrowia – dodaje Filip Pawliczak. ... limitów przyjęć na studia medyczne oraz redukcji miejsc specjalizacyjnych w ramach rezydentury dla specjalizacji szczegółowych. W perspektywie
Newsy
Przedstawiciele Porozumienia Rezydentów OZZL spotkają się dzisiaj z Konstantym Radziwiłłem. Młodzi związkowcy zamierzają przedstawić ministrowi zdrowia postulat kompleksowych zmian szkolenia specjalizacyjnego. ... zdrowia postulat kompleksowych zmian szkolenia specjalizacyjnego. „W ocenie Porozumienia Rezydentów niezbędne jest unowocześnienie systemu rezydenckiego ... , że rezydentura nie jest stażem, ani szkoleniem, a wynagrodzenie nie jest państwowym «stypendium», jak to przedstawiają niektórzy. Lekarz rezydent
lub przeprowadzenie leczenia z dziedziny chirurgii stomatologicznej. Dostępność do szkolenia specjalizacyjnego jest w Polsce ograniczona, zwłaszcza ... . Pragnę zachęcić doświadczonych lekarzy specjalistów, aby zechcieli przekazywać swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniu specjalizacyjnym młodych ... w stomatologii. Dotyczy to zarówno małej liczby uruchamianych przez Ministerstwo Zdrowia miejsc specjalizacyjnych, jak i istnienia niewielu
zdrowia? Z pewnością nie, panie ministrze! Ciekawe i intrygujące wydarzenie można zauważyć ostatnio w sprawie szkolenia specjalizacyjnego z medycyny ... rodzinnej. Fakt istotnego zwiększenia liczby rezydentur z tej właśnie dyscypliny nie poprawił dostępności do szkolenia specjalizacyjnego. Dlaczego ... zatrudniać jednostka ubiegająca się o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego. Obecnie taka jednostka może zatrudniać tylko jednego specjalistę
specjalizacyjny w sesji wiosennej 2016 roku, ponadto blisko 90 osób jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Można zatem powiedzieć, że planując ... hipertensjologii System szkolenia specjalizacyjnego w Polsce wymaga zmian. Nie jestem przekonany, czy komisja, która została do tego powołana, upora ... szkolenia specjalizacyjnego w różnych krajach i trzeba zdecydować, jaki model powinien być stosowany w Polsce. Są takie kraje, np. skandynawskie
Newsy
Koniec wolontariatu w szkoleniu specjalizacyjnym? ... to wolontariat i wykorzystywanie stażystów oraz rezydentów do zadań niezgodnych z programem kształcenia. Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w formie ... to przy kontraktowaniu. I tak padła propozycja wyższej wyceny punktu NFZ dla przychodni i szpitali z akredytacją do szkolenia specjalizacyjnego
Newsy
Termin zakończenia wystawiania skierowań do odbycia szkolenia specjalizacyjnego został przesunięty do 23 listopada. ... Termin zakończenia wystawiania skierowań do odbycia szkolenia specjalizacyjnego został przesunięty do 23 listopada. Lekarzowi, który został ... zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, wojewoda wydaje skierowanie do odbywania szkolenia w odpowiedniej jednostce organizacyjnej
Newsy
Lekarze, którzy chcą wypowiedzieć opt-out, otrzymują groźby zerwania umowy o pracę lub stwarzania utrudnień w kontynuacji szkolenia specjalizacyjnego. ... Lekarze, którzy chcą wypowiedzieć opt-out, otrzymują groźby zerwania umowy o pracę lub stwarzania utrudnień w kontynuacji szkolenia ... specjalizacyjnego. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy jest zaniepokojony przypadkami, w których wobec lekarzy wypowiadających klauzulę opt-out podejmowane
nieprzewidywalny, nieregularny i nieadekwatny do potrzeb przydział miejsc specjalizacyjnych powoduje, że szkolenie staje się nieefektywne ... być, w opinii członków Komisji ds. Młodych Lekarzy NIL, likwidacja możliwości odbywania szkolenia specjalizacyjnego w formie wolontariatu, zapewnienie ... lekarskimi i lekarsko-dentystycznymi. Nadal brakuje miejsc specjalizacyjnych i szkoleniowych, zwłaszcza w specjalizacjach lekarsko-dentystycznych
W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące obecnych programów specjalizacyjnych oraz dyskutowany był „Raport końcowy w sprawie zmiany ... rozpoczynania specjalizowania się w dziedzinie alergologii, umożliwiając realizację szkolenia specjalizacyjnego tylko po module podstawowym z chorób ... <<<|Fig. 1>>>W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące obecnych programów specjalizacyjnych oraz dyskutowany
O niedoskonałościach w szkoleniu młodych chirurgów ... ograniczonej dostępności do szkoleń nie powinien istnieć. Nie stać nas na odroczenie terminu egzaminu specjalizacyjnego o pół roku z powodu ... <<<|Fig. 1>>> Dbanie o nabór przyszłych chirurgów i ich racjonalne szkolenie ma szczególne znaczenie z punktu widzenia szeroko
Newsy
, w sytuacji gdy lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne nie przepracuje w miesiącu podstawowego czasu pracy wymaganego programem specjalizacji ... przez podmiot leczniczy, w którym lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego odbywa dyżur medyczny”. O stażach realizowanych poza macierzystym ośrodkiem ... do dodatku do podstawowej pensji rezydenckiej „Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może zobowiązać się do wykonywania
Newsy
W ocenie Ministerstwa Zdrowia zmiany w systemie szkolenia kadry medycznej skrócą kolejki do lekarzy. ... może uzyskać kolejny tytuł specjalisty w znacznie krótszym czasie niż dotychczas” – wyjaśnia Piotr Gryza. Dodaje, że obecnie szkolenie specjalizacyjne ... specjalisty o ok. 2-3 lata. „Należy zaznaczyć, że dotychczas podjęcie szkolenia specjalizacyjnego w niektórych dziedzinach, np. w alergologii
, które chcą posiąść te specjalizacje, stawiane są duże wymagania. Kilka lat szkolenia specjalizacyjnego, staże, kursy, a na końcu Państwowy Egzamin ... Specjalizacyjny stanowią spore wyzwanie. Pomimo tak długiej drogi nie zniechęca to młodych ludzi do podjęcia decyzji o rozpoczęciu takiego szkolenia ... cykle szkoleń. MTS: W okresie bezpośrednio poprzedzającym walne zgromadzenie trwało aktywne pozyskiwanie nowych członków towarzystwa. Dlaczego
Newsy
Resort zdrowia wprowadzi centralny nabór na szkolenia specjalizacyjne. Będzie też działał system premiowania dodatkowymi punktami osób z dorobkiem naukowym. ... Resort zdrowia wprowadzi centralny nabór na szkolenia specjalizacyjne. Będzie też działał system premiowania dodatkowymi punktami osób z dorobkiem ... naukowym. Komisja Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej uzgodniła z Ministerstwem Zdrowia sposób wprowadzenia centralnego naboru na szkolenie
Newsy
miejsc będzie mniejsza niż potencjał jednostek gotowych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. Źródłem tych trudności jest wprowadzenie ... o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w wersji papierowej, następnie jednak wszystkie wnioski zostały zwrócone z poleceniem złożenia ich drogą ... , które chcą akredytować dodatkowe miejsca specjalizacyjne. Według docierających do NRL informacji pierwotnie CMKP umożliwiło składanie wniosków
Newsy
na swój wniosek może odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach wolnych miejsc szkoleniowych również na podstawie tego typu umowy. W tym przypadku istotna ... to, że co do zasady nie ma przeszkód, aby strony umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, zawarły w jej treści
Medycyna pracy na celowniku NIK W kontrolach działalności profilaktycznej lekarzy medycyny pracy najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami ... przewlekłymi stanami chorobowymi, walczy coraz więcej lekarzy. Podejrzane oferty szkoleń Korespondencja zawierająca oferty szkoleń dla lekarzy ... praktyki zawodowe nie są zobowiązani do odbywania szkoleń w przedmiocie oceny ryzyka zawodowego. Wyjaśnić należy przy tym, że jeżeli lekarz jest pracodawcą
w środowisku to przeszkoda w skutecznej terapii. Dlatego w Kaliszu trwają szkolenia pod hasłem: „Młody diabetyk w grupie rówieśniczej”, finansowane ... NIK Według raportu NIK, obejmującego lata 2015-2017 (pierwsze półrocze), cukrzyca jest w Polsce źle leczona. Mimo uznania jej za chorobę cywilizacyjną ... lekarzy medycyny pracy. W swoich wnioskach po kontroli NIK zawarł m.in. konieczność podjęcia działań na rzecz oszacowania liczby chorych
Newsy
, że będą interweniować w tej sprawie, rozmawiając z dyrektorami szpitali. Temat niewystarczającej liczby rezydentur i miejsc specjalizacyjnych w regionie ... specjalizacyjnych, by przyjąć chętnych lekarzy? – pytał Wojciech Kuncman, przewodniczący Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów przy OIL w Łodzi. Lekarze ... założycielskim. – Rezydent nauczy się zdecydowanie więcej w placówce, w której na danym oddziale na szkoleniu jest jeden lub kilku, a nie kilkudziesięciu kolegów
Newsy
na przykładzie liczby geriatrów w Polsce – z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że w Polsce są rejony, w których w czasie objętym kontrolą ... emigrację lekarzy po zakończeniu szkoleń w ramach rezydentury, rzecznik zaproponował także „rozważenie możliwości wprowadzenia wymogu uczestnictwa ... w takich szkoleniach od przepracowania przez nich określonego czasu w Polsce, w systemie ubezpieczeń zdrowotnych”.  
Newsy
Samorząd lekarski wystąpił z propozycją umożliwienia zatrudnienia w prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych lekarzy w celu odbycia stażu podyplomowego lub szkolenia specjalistycznego. ... do odbycia przez zatrudnionych stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin ... stażu podyplomowego lub szkolenia specjalistycznego. Naczelna Rada Lekarska przygotowała propozycję zmian przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty