Wyniki dla: "neurologia, nik, szkolenia-specjalizacyjne"

Wyniki 1 - 25 z 1850 | Na stronie: 10 25 50
?) poprzez uzależnienie uczestnictwa lekarza w szkoleniu specjalizacyjnym w trybie rezydenckim od zobowiązania przez ministra zdrowia przyszłych ... ?) poprzez uzależnienie uczestnictwa lekarza w szkoleniu specjalizacyjnym w trybie rezydenckim od zobowiązania przez ministra zdrowia przyszłych ... w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej dla lekarzy, którzy ukończyli szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, aby przeciwdziałać
po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, odbywanego w trybie rezydentury. Należy zgodzić się ze stanowiskiem NIK, wyrażonym w treści przywołanego raportu ... po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego odbywanego w trybie rezydentury. Wśród pomysłów na ewidencję czasu pracy lekarzy należy odnotować propozycję ... Kontroli. Na podstawie kontroli przeprowadzonych w roku 2015 przez NIK powstała „Informacja o wynikach kontroli Zatrudnienie w Samodzielnych Publicznych
Radomskie placówki chętnie zatrudniają lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, niektóre opłacają ich nawet z własnych funduszy. Natomiast ... Radomskie placówki chętnie zatrudniają lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, niektóre opłacają ich nawet z własnych funduszy. Natomiast ... . Ewentualną zachętą staje się dla nich rezydentura, czyli możliwość odbycia szkolenia specjalizacyjnego w danej placówce, która otrzymuje na ten cel
Newsy
, więc wynagrodzenie lekarzy, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie w trybie rezydentury, jest wyższe. Ministerstwo Zdrowia przypomina ... szpitala. Zostały one jednak zobowiązane do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2015 r. Ostatecznie ... stycznia 2018 r. ta liczba wyniesie 2243 – będzie to wzrost o blisko 4 proc. Według danych z rejestru lekarzy, którzy odbywają szkolenie prowadzone
Newsy
Lekarze, którzy nie rozpoczęli kierunkowego szkolenia, stracili uprawnienia do pracy w pogotowiu. ... medycznego lub na izbie przyjęć szpitala. Jednak pod warunkiem że w 2017 r. rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie. Jeżeli tego nie zrobili ... Lekarze, którzy nie rozpoczęli kierunkowego szkolenia, stracili uprawnienia do pracy w pogotowiu. Według danych, które resort zdrowia otrzymał
wykwalifikowanej kadry medycznej emigruje po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego do krajów, gdzie ich zawód jest lepiej opłacany. Aby temu zapobiec ... NIK obecny stan prawny dopuszczający nieprzerwaną wielogodzinną pracę lekarzy może powodować, że zmęczenie dyżurujących będzie stwarzać ryzyko ... dla bezpieczeństwa pacjentów, z czym absolutnie się zgadzam. Zdaniem NIK konieczne jest wdrożenie zmian w zapisach prawa, tak aby przerwa w pracy
Chirurgia naczyniowa – problemy w szkoleniu ... , nie licząc wolontariatu, jest jedynym sposobem rozpoczęcia i kontynuowania szkolenia. Wprowadzony w ubiegłym roku nowy program szkolenia specjalizacyjnego ... chirurgii naczyniowej, w których będzie prowadzone szkolenie specjalizacyjne. W starym programie szkolenia, opracowanym w końcu lat 90. obowiązywały
na oddziale, czy oddelegowany przez macierzysty oddział. Czy anestezjolodzy mogą czuć się wygrani w starciu z MZ? – Szkolenie specjalizacyjne w wyżej ... szkolenia lekarzy i swego udziału w tworzeniu szczegółowych zasad kształcenia. Spór zaostrzył się po rezygnacji prof. Andrzeja Küblera z USK we Wrocławiu ... wbrew anestezjologom? Specjalizacje powinny rozpocząć się w październiku. Do tego czasu jednostki, które będą prowadzić szkolenie, winny uzyskać
IX Kongres Akademii po Dyplomie NEUROLOGIA ... w praktyce, szczególnie przydatne dla osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego - Przedstawienie zasad kwalifikowania pacjentów do nowych form leczenia - 6 punktów edukacyjnych ... W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia
Newsy
 Samorząd chce włączyć się w szkolenie specjalizacyjne ... System szkolenia i egzaminowania specjalizacyjnego musi się zmienić – pisze Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, w piśmie ... System szkolenia i egzaminowania specjalizacyjnego musi się zmienić – pisze Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, w piśmie
Newsy
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działanie pakietu onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia prostuje – raport NIK dotyczył okresu przed wprowadzeniem istotnych zmian i podaje swoją ocenę. ... Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działanie pakietu onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia prostuje – raport NIK dotyczył okresu ... przed wprowadzeniem istotnych zmian i podaje swoją ocenę. Wyniki kontroli NIK wskazują, że wprowadzenie w 2015 roku pakietu onkologicznego nie doprowadziło
Newsy
Druzgocący raport NIK o kształceniu lekarzy ... społeczeństwa może okazać się groźny dla polskiego systemu leczenia – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. NIK przygotowała raport dotyczący kształcenia ... danego kierunku, z uwzględnieniem swoich możliwości dydaktycznych. NIK zwraca jednak uwagę, że równie znaczącym czynnikiem, branym pod uwagę
IX Kongres Akademii po Dyplomie Psychiatria 2019 + IX Kongres Akademii po Dyplomie Neurologia 2019 -50% + filmy z wykładów GRATIS ... zainteresowanymi, tak jak Ty, pogłębianiem wiedzy z psychiatrii? IX Kongres Akademii po Dyplomie Neurologia 2019 Termin: 23 marca 2019 r. Miejsce: Warszawa ... się do egzaminu specjalizacyjnego - Przedstawienie zasad kwalifikowania pacjentów do nowych form leczenia
specjalizacyjnego w trakcie trwania ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego. Obecnie do egzaminu można podchodzić dwa razy do roku, co nierzadko oznacza ... kilkumiesięczną przerwę pomiędzy zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego a datą samego egzaminu. Dla wielu jest to czas, kiedy pozostają ... ich z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, przy zachowaniu odrębnych źródeł finansowania pracy wykonywanej w normalnych godzinach pracy
Newsy
Szkolenie specjalizacyjne oceni konsultant wojewódzki ... Od jesieni tego roku prawidłowość przebiegu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy przystępujących do PES potwierdzi konsultant wojewódzki, a nie krajowy. ... Od jesieni tego roku prawidłowość przebiegu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy przystępujących do PES potwierdzi konsultant wojewódzki, a
Newsy
odbycia szkolenia specjalizacyjnego bezpośrednio po stażu dyplomowym, co według szacunków ministerstwa skraca okres wymagany do uzyskania tytułu ... , medycynę ratunkową, medycynę rodzinną, neonatologię, neurologię dziecięcą, onkologię kliniczną, onkologię i hematologię dziecięcą, patomorfologię
Newsy
Utrudnienia w zapisach na szkolenie specjalizacyjne ... Usterki systemu elektronicznego stwarzają ryzyko, że nie wszyscy lekarze zdążą się zapisać na szkolenia specjalizacyjne. NIL interweniuje w tej sprawie u ministra zdrowia. ... Usterki systemu elektronicznego stwarzają ryzyko, że nie wszyscy lekarze zdążą się zapisać na szkolenia specjalizacyjne. NIL interweniuje
Newsy
Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie dwóch nowych egzaminów państwowych, które trzeba będzie zdać w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. ... Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie dwóch nowych egzaminów państwowych, które trzeba będzie zdać w trakcie szkolenia specjalizacyjnego ... specjalizacyjne z pracą w trybie dyżurowym, przy jednoczesnym zachowaniu realnego odbywania szkolenia. W projekcie podzielono dyżury medyczne
Newsy
Rekomendacja dla poradni prowadzących szkolenie specjalizacyjne ... Zdaniem konsultantów w dziedzinie medycyny rodzinnej podmioty POZ prowadzące szkolenie specjalizacyjne powinny wystąpić o akredytacje CMJ. ... Zdaniem konsultantów w dziedzinie medycyny rodzinnej podmioty POZ prowadzące szkolenie specjalizacyjne powinny wystąpić o akredytacje CMJ
Newsy
jakości szkolenia specjalizacyjnego przez monitorowanie i kontrolę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji m.in ... szkolenia specjalizacyjnego oraz poprawy dystrybucji i dostępności miejsc specjalizacyjnych. Kolejne popierane postulaty to przestrzeganie prawa ... w trakcie szkolenia specjalizacyjnego poprzez stworzenie mechanizmów umożliwiających egzekwowanie praw rezydentów, wzrost wynagrodzenia lekarzy do wysokości
Newsy
Projekt nowelizacji ustawy wprowadzający zmiany w zakresie szkolenia specjalizacyjnego znalazł się na liście prac legislacyjnych. ... Projekt nowelizacji ustawy wprowadzający zmiany w zakresie szkolenia specjalizacyjnego znalazł się na liście prac legislacyjnych. Do wykazu prac ... . w zakresie stażu podyplomowego i szkolenia specjalizacyjnego. Nie podano jednak, kiedy nowe rozwiązania wejdą w życie. Założeniem projektu
Newsy
Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zmiany w zatrudnieniu i szkoleniu specjalizacyjnym lekarzy, którzy nie są żołnierzami. ... Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zmiany w zatrudnieniu i szkoleniu specjalizacyjnym lekarzy, którzy nie są żołnierzami. Zgodnie z projektem ... rozporządzenia szkolenie specjalizacyjne prowadzone przez resort obrony narodowej będą mogli odbywać lekarze i lekarze dentyści będący żołnierzami
organizacyjna prowadząca szkolenie specjalizacyjne zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, odpowiadający sumie okresów przedłużających ... szkolenie specjalizacyjne, o czym lekarz zawiadamia właściwego wojewodę. Ponadto w przypadku niezrealizowania szkolenia specjalizacyjnego w terminie, na jaki ... , jednak może to skutkować wydłużeniem czasu odbywania specjalizacji. Na podstawie art. 16l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty okres trwania szkolenia
Newsy
Głupi i zły, czyli co zrobić z systemem szkolenia specjalizacyjnego ... - Jest zły i głupi – dr Jerzy Friediger, wiceprezes OIL w Krakowie, mówiąc o systemie szkolenia specjalizacyjnego nie przebiera w słowach. A zmiany ... - Jest zły i głupi – dr Jerzy Friediger, wiceprezes OIL w Krakowie, mówiąc o systemie szkolenia specjalizacyjnego nie przebiera w słowach. A zmiany
Newsy
W najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym liczba miejsc specjalizacyjnych może będzie mniejsza niż potencjał jednostek gotowych do prowadzenia szkoleń. ... liczba miejsc specjalizacyjnych będzie mniejsza niż potencjał jednostek gotowych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego” – podkreślił Maciej Hamankiewicz. ... W najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym liczba miejsc specjalizacyjnych może będzie mniejsza niż potencjał jednostek gotowych do prowadzenia