Wyniki dla: "Piotr Pruszczyk"

Wyniki 901 - 925 z 1184 | Na stronie: 10 25 50
są przypadki przejścia choroby w postać przewlekłą. Nie istnieją również metody swoistej profilaktyki. Konsultacja: prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski 4
wykonał dr Piotr C., współwłaściciel przychodni. Następnego dnia pacjent został wypisany do domu. Otrzymał receptę na antybiotyk i środek przeciwbólowy
niewydolność serca, guz prawego przedsionka, wole śródpiersiowe oraz idiopatyczne włókniejące zapalenie śródpiersia. Konsultacja: prof. dr hab. med. Piotr Kuna 6
lek. Marta Krajewska-Frankowska dr hab. n. med. Piotr Jurowski, prof. nadzw.
dr n. med. Andrzej Folga 1 dr n. med. Piotr Lodziński 2 dr n. med. Hubert Krysztofiak 1
Lek. med. Maciej Koźmiński 1 Prof. dr hab. med. Piotr Kuna 2 Dr n. med. Maciej Kupczyk 3
Zdjęcie: Piotr Męcik Piśmiennictwo 1. Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 ze zm. 2. T. jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 ze zm. 3. Rozp. MZ
Zdjęcie: Piotr Jasiczek Piśmiennictwo 1. Stein E. Molecularly targeted therapies for acute myeloid leukemia. Hematology 2015;579-83 2. Buckey S
lek. Anna Kociszewska dr n. med. Piotr Żołnierczyk dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki lek. Karolina Kneć dr n. med. Seweryn Trojanowski
dr n. med. Magdalena Witkowska prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski
Wielka Interna - Reumatologia
Arkadiusz Chlebicki, Piotr Wiland
Stany Nagłe - Stany Nagłe
Piotr Burda
Zdjęcia: dr. Jarosława Woronia – Piotr Kędzierski, dr. hab. Marcina Siwka – Katarzyna Mazańska Piśmiennictwo 1. Rabe-Jabłońska J, Pawełczyk T
(4):602-6. • Wyleżoł M, Paśnik K. Chirurgiczne leczenie otyłości. Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Piotr Podolec (red.). Kraków: Medycyna