Medycyna po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2010

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

11/2010
NowoŚci w praktyce
Sympozjum: zdrowie kobiety
Kardiologia
ByĆ lekarzem
Nefrologia
Szczepienia osÓb dorosŁych
Alergologia i astma
Dermatologia
Nejm
NowoŚci w praktyce