17 sierpnia 2017
Wall small min %288%29
Organizacja nocnej opieki na nowych zasadach
Prezes NFZ podpisał zarządzenie, które zmienia organizację nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zmiany wejdą w życie 1 października br.
Wall small min %287%29
Ostatnia szansa na dialog
Lekarze z Porozumienia Rezydentów OZZL chcą spotkania z rządzącymi. Zastrzegają, że jeśli do niego nie dojdzie, zostanie rozpoczęty strajk głodowy.
Wall small
NFZ chce dać więcej pieniędzy na onkologię
Od 1 października br. mają wzrosnąć wyceny procedur wysokosztowych w onkologii.
16 sierpnia 2017
Wall small min %286%29
Wzór świadectw bez ważnej informacji
W projektowanym wzorze świadectwa złożenia LEK i LDEK nie uwzględniono postulatu dodania informacji, czy osoba przystępująca do egzaminu uzyskała wynik pozytywny.
Wall small min %285%29
MZ chce zapobiec konfliktom na tle wynagrodzeń
Jest odpowiedź ministra zdrowia na list Andrzeja Dudy w sprawie wynagrodzeń. Prezydent wyraził obawę, że wprowadzenie regulacji obejmującej tylko niektóre grupy zawodowe stwarza ryzyko narastania konfliktu wśród personelu medycznego.
Wall small min %284%29
Brak jasnych reguł sukcesji praktyki lekarskiej
NRL chce zmian zapowiadanych przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Z obecnego projektu ustawy wynika, że lekarze nie będą mogli przejąć przedsiębiorstwa zmarłej osoby.
14 sierpnia 2017
Wall small %285%29 min
Kryteria naboru powinny uwzględniać wiedzę humanistyczną
Są głosy poparcia dla zmiany obowiązujących kryteriów naboru na studia medyczne. W ocenie ekspertów potrzebna jest debata na temat sposobu usprawnienia tego proces oraz premiowania tych, którzy mają szczególne talenty.
Wall small %284%29 min
Karmienie piersią może wydłużyć czas specjalizacji
Przerwy na karmienie piersią w trakcie pracy nie wydłużają czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego. Pod warunkiem jednak, że kobieta pracuje w ramach umowy o pracę.
11 sierpnia 2017
Unijne regulacje w polskiej transplantologii
Dolnośląska Izba Lekarska przypomniała o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Nowelizacja określa zasady monitorowania łańcucha dystrybucji w państwach unijnych.
Wall small min %282%29
Regulacje zwalniające z tajemnicy lekarskiej do poprawy
Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje ograniczenie liczby podmiotów upoważnionych do zwolnienia lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.
10 sierpnia 2017
Wall small %28100%29 min
Nowe funkcje e-recept
Jest kolejna wersja platformy elektronicznej służącej do prowadzenia dokumentacji medycznej. System został uzupełniony o funkcje anulowania recept oraz korekty dokumentów.
NRL chce minimalnych stawek dla stażystów i rezydentów
Naczelna Rada Lekarska opowiedziała się za określeniem minimalnych stawek dla lekarzy rezydentów oraz na stażu.
09 sierpnia 2017
Wall small %2899%29 min
Renciści bez szans na pracę z zachowaniem świadczeń
Problemowi braku kadry medycznej mogłaby pomóc zmiana przepisów umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej lekarzom otrzymującym rentę z zachowaniem świadczeń emerytalno-rentowych. Urzędnicy nie chcą jednak podjąć tego tematu.
Wall small %2898%29 min
NFZ kwestionuje skierowania z praktyk prywatnych
Pojawiają się sygnały o kwestionowaniu przez NFZ prawidłowości wystawianych skierowań na leczenie lub diagnostykę pochodzących z praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.
08 sierpnia 2017
MZ nie wtrąca się do akcji „Lekarze kobietom”
Decydowanie o udzielaniu płatnych lub bezpłatnych wizyt lekarskich nie leży we właściwości ministra zdrowia – tak resort ustosunkował się do akcji „Lekarze kobietom”.
Chaos informacyjny w organizacji nocnych dyżurów
Od 1 października zajdą zmiany w organizacji nocnej pomocy lekarskiej. Problem w tym, że brakuje informacji, w jaki sposób lekarze mają się dostosować do tych zmian.
07 sierpnia 2017
Wall small %2895%29 min
Systemy informatyczne zdecydują o sukcesie POZ Plus
Pilotażowe wdrożenie modelu POZ Plus potrwa dwa lata. O jego sukcesie zdecyduje m.in. to, czy uda się wprowadzić skoordynowane systemy informatyczne.
Wall small %2894%29 min
Rezydentura: umowa o pracę nie uwzględnia dyżurów w POZ
Pracodawca nie powinien polecać lekarzowi rezydentowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę pełnienia dyżuru w POZ lub w ramach nocnej pomocy lekarskiej.
04 sierpnia 2017
Wall small %2893%29 min
Nie można anulować wizyty z powodu obecności psa przewodnika
Pacjentka, której odmówiono wizyty w gabinecie okulistycznym z powodu korzystania przez nią z pomocy psa przewodnika, ma otrzymać zadośćuczynienie. To sprawa o charakterze precedensowym.
Stomatologia
Spada liczba gabinetów dentystycznych
W ciągu ostatnich pięciu lat liczba gabinetów dentystycznych w Polsce zmniejszyła się o ponad 600.
03 sierpnia 2017
Wall small %2891%29 min
Apel o poprawę finansowania trafił do prezydenta
Pracownicy ochrony zdrowia oczekują od prezydenta pozytywnej odpowiedzi na apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia.
Wall small %2890%29 min
NRL: nie można zrezygnować z kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu
NRL nie zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, według którego lekarz pozbawiony prawa wykonywania zawodu powinien mieć możliwość odzyskania tego prawa.
02 sierpnia 2017
Wall small %2889%29 min
Trzeba wspólnie zadbać o korzystne warunki umów
Porozumienie Lekarzy Kontraktowych przy OIL w Gdańsku liczy, że ta inicjatywa przeniesie się do pozostałych izb lekarskich, bo problemy z kontraktami w całym kraju wyglądają podobnie.
Wall small %2888%29 min
Geriatrom nie zabraknie pieniędzy
Ministerstwo Zdrowia zdementowało pojawiające się informacje o braku finansowania geriatrii w ramach sieci szpitali.
01 sierpnia 2017
Wall small %2887%29
MZ: dane osobowe niedostatecznie chronione
Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem wycieku danych osobowych i zaleca wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zapisów wewnętrznej polityki bezpieczeństwa przez osoby mające do nich dostęp.