Onkologia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2014
Felieton
Aktualności
Jak ja to robię
Dążymy do celu
Ból
Aktualne osiągnięcia
(nie)codzienna praktyka
Powikłania i ich leczenie