Onkologia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2020

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2020
Słowo wstępne
Aktualności naukowe
Temat numeru
Profilaktyka
Wczesna diagnoza
Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego
Standardy postępowania
Pacjent w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej
Prawo