Onkologia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2019

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2019
Felieton
Aktualności naukowe
Temat numeru
Wczesna diagnoza
Powikłania w trakcie leczenia onkologicznego
Pacjent po nieskutecznym leczeniu onkologicznym
Onkogeriatria
System