Onkologia po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2019

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2019
Felieton
Aktualności naukowe
Temat numetu
Wczesna diagnoza
Leczenie onkologiczne
Opis przypadku
Pacjent w terminalnym stanie choroby nowotworowej
Prawo