Onkologia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2016

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2016
Aktualności
Aktualności naukowe
Felieton
Dylematy kliniczne
Dążymy do celu
Od dermatologa dla onkologów
Zasady postępowania
Aktualne poglądy
Jak nie popełnić błędu