Onkologia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2023

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2023
Słowo wstępne
Aktualności naukowe
Temat numeru
Farmakoterapia
Psychoonkologia
Onkogeriatria
Immunoterapia z wykorzystaniem inhibitorów punktów kontrolnych
Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego