16 lutego 2017
Koszty leczenia stomatologicznego dzieci są niedoszacowane
Wycena punktowa leczenia stomatologicznego dzieci musi być wyższa – uważa Naczelna Izba Lekarska.
Untitled design %282%29
Ratownicy medyczni lekarstwem na brak lekarzy - ale czy właściwym?
Problemu braku lekarzy w izbach wytrzeźwień nie rozwiąże zastępowanie ich ratownikami medycznymi. NRL i eksperci ds. rynku zdrowia wyrażają zdecydowany sprzeciw temu pomysłowi.
15 lutego 2017
Copy of fb artyku%c5%81 otwarty %281%29
Przerzuty nowotworów narządów wewnętrznych do skóry

Nawet w 10 proc. przypadków w przebiegu nowotworów narządów wewnętrznych mogą wystąpić przerzuty do skóry. Ich pojawienie się świadczy o zaawansowanej chorobie nowotworowej i wiąże się ze złym rokowaniem dla pacjenta. 1/3 przypadków przerzutów do skóry rozpoznawana jest, zanim zostanie postawiona diagnoza guza pierwotnego.

News %2814%29
Wraca centralne planowanie zawodów. Będą ostrzejsze limity przyjęć na medycynę?
O liczbie przyjętych na niektóre kierunki, w tym medyczne, miałby decydować minister, uwzględniając potrzeby rynku pracy – wynika z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
News %2815%29
LDEK - mniej ściągali, gorzej zdali?
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi podało, że LDEK w sesji wiosennej 2017 roku zdało 570 osób (845 przystąpiło do egzaminu) – to gorszy wynik w porównaniu z poprzednią sesją.
14 lutego 2017
News %2813%29
Polityka rezydentur zmusza młodych do wyboru specjalizacji
Niewielka liczba miejsc rezydenckich w specjalnościach, takich jak anestezjologia, intensywna terapia czy medycyna ratunkowa, to błąd.
News %2812%29
NRL proponuje zmianę, która ułatwi lekarzom wyjazd za granicę
NRL postuluje zmianę wzorów świadectw złożenia egzaminów LEK i LDEK. Proponuje wprowadzenie do treści dokumentów jednoznacznej informacji o wyniku egzaminu oraz o języku, w jakim egzamin był składany.
13 lutego 2017
Fizyk medyczny specjalistą fizyki medycznej, czyli powrót specjalizacji w zawodach okołomedycznych
Osoby, które robiły specjalizację w zawodzie innym niż medyczny i zakończyły ją po 1 lipca 2016 roku, nie mogły przystąpić do egzaminów. Będzie to znów możliwe od 1 marca br.
News %2810%29
Opodatkowanie usług medycznych w 2017
– W wyniku uchwalonej nowelizacji ustawy o VAT rok 2017 obfituje w liczne zmiany w prawie podatkowym. Nie dotyczy to jednak usług medycznych, które dotąd mogły korzystać ze zwolnienia z podatku – zapewnia podyplomie.pl Ewa Szkodzińska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
10 lutego 2017
Za rok studia medyczne mogą być płatne
Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego jest za płatnymi studiami na kierunkach medycznych. W ocenie branży medycznej to jeszcze pogorszy warunki pracy lekarzy w Polsce.
Untitled design %2817%29
Rzecznik Praw Dziecka kwestionuje umiejętności lekarzy rodzinnych
Lekarze rodzinni wyrazili sprzeciw wobec wypowiedzi rzecznika praw dziecka, kwestionujących ich kompetencje w odniesieniu do leczenia dzieci. Dyskusja się zaostrza.
09 lutego 2017
Łączą siły, by negocjować warunki kontraktów
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku uważa, że należy zorganizować grupę Porozumienia Lekarzy Kontraktowych, która stworzy narzędzia, aby negocjować z pracodawcami warunki kontraktów.
08 lutego 2017
News %288%29
Lekarze zostają (czasami) w karetkach
Planowana przez Ministerstwo Zdrowia zmiana w ratownictwie medycznym będzie mieć łagodniejszy przebieg niż planowano – część lekarzy zostanie w ambulansach.
News %287%29
Dlaczego ograniczono liczbę miejsc rezydenckich?
W tym roku w marcowym naborze będzie 1856 miejsc rezydenckich, 45 mniej niż w 2016 roku. Połowa przyznanych miejsc dotyczy rezydentur w specjalnościach uznanych za priorytetowe.
07 lutego 2017
Copy of fb artyku%c5%81 otwarty %284%29
Idą nowe obciążenia lekarzy. Biurokracja zamiast leczenia
Założenia do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta przewidują m.in. tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych. Istnieją jednak obawy, że będzie to kolejny dysfunkcyjny rejestr obsługiwany przez lekarzy.
Copy of fb artyku%c5%81 otwarty %283%29
Medycyna estetyczna tylko dla specjalistów – jest odpowiedź resortu zdrowia 
Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na apel NRL w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie zasad udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej.
06 lutego 2017
Art wall %283%29
Stopa cukrzycowa: amputacja czy leczenie zachowawcze

Gdy staram się przypomnieć sobie najbardziej problematycznych chorych na cukrzycę przyjętych do szpitala, stają mi przed oczami pacjenci ze stopą cukrzycową.

03 lutego 2017
News %286%29
Specjalista chorób wewnętrznych - to nie może być wymierający zawód
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do ministra zdrowia z apelem o podjęcie ze środowiskiem lekarskim rozmów na temat przywrócenia właściwego statusu tej dziedziny medycyny w polskim systemie ochrony zdrowia.
Oszuści doskonalą technikę wyłudzeń od lekarzy
Lekarze otrzymują fałszywe wezwania do zapłaty za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie wszyscy wiedzą, że taki wpis jest darmowy.
02 lutego 2017
News %284%29
Rusza psychologiczne wsparcie dla lekarzy
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie organizuje grupy wsparcia psychologicznego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Celem tych spotkań jest pomoc w radzeniu sobie ze stresem w pracy.
News %285%29
Przejście na system budżetowy wywróci ochronę zdrowia
Kondycja systemu ochrony zdrowia jest zła, a rząd nie ma recepty na odwrócenie tej tendencji. Takie wnioski nasuwają się Pracodawcom RP po raporcie, jaki minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił premier Beacie Szydło w ramach „przeglądu resortów”.
01 lutego 2017
Co z wynagrodzeniami za wystawianie e-zwolnień?
Samorząd lekarski uważa, że nakładanie przez ustawodawcę na lekarzy obowiązków administracyjnych wykonywanych na zlecenie instytucji publicznych (ZUS) powinno być równoważone prawem do wynagrodzenia. – Wystawianie ZLA czy e-ZLA nie odbywa się na zlecenie ZUS i prosilibyśmy o niestawianie sprawy w ten właśnie sposób – odpowiada ZUS.
News %282%29
Obowiązkowe monitorowanie zdarzeń niepożądanych
Resort zdrowia planuje wprowadzenie do szpitali systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych. To pozytywnie wpłynie na pracę lekarzy – ocenia dla portalu podyplomie.pl Katarzyna Przyborowska, radca prawny.
Wall article
Jak skutecznie leczyć głębokie odmrożenia?

Obserwacja, pielęgnacja i amputacja – to dominujący w Polsce model postępowania terapeutycznego w przypadku głębokich odmrożeń. Dla okaleczonego pacjenta oznacza to zwykle wykluczenie zawodowe i społeczne, a dla budżetu państwa wymierne skutki ekonomiczne, związane z koniecznością wypłaty rent i pomocy socjalnej.

31 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2838%29
Skórne działania niepożądane onkologicznych terapii celowanych

Jednymi z częstszych objawów onkologicznych terapii celowanych są zmiany skórne.