31 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2836%29
Ryzyko zachowań samobójczych w rodzinie obciążonej konfliktami i przemocą seksualną

Czynniki ryzyka suicydalnego oraz ich udział i znaczenie w realizacji zamachu samobójczego stanowią odwieczny problem badawczy, przy czym kontrowersje dotyczą stopnia udziału poszczególnych predykatorów.[1,2] Analizując ten problem, należy zwrócić uwagę, że wśród czynników ryzyka samobójstwa podkreśla się występowanie konfliktów rodzinnych, przemocy seksualnej i problemów alkoholowych.

30 stycznia 2017
Tk
Kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o jawność pytań egzaminacyjnych
Naczelna Rada Lekarska złożyła kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o jawność pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES.
Ulga
Apel o kształcenie podyplomowe z ulgą podatkową
Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów podniósł kwestię konieczności dokonania zmian w prawie podatkowym. Uzasadnia to m.in. tym, że na lekarzy i lekarzy dentystów nałożono ustawowy obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego.
26 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2828%29
Zastosowanie metody mikromacierzy tkankowych w onkologii

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zainteresowania wykorzystaniem w naukach medycznych jak najmniej kosztownych, a jednocześnie wystarczająco precyzyjnych metod.

Fb artyku%c5%81 otwarty %2827%29
W jakim stadium choroby nerek wysłać chorego do nefrologa

W aktualnym numerze publikujemy artykuł: „Chory z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek w stadium 3b i wyższym”.

25 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2824%29
Depresja – kiedy wysłać do psychiatry?

Depresja to jedna z najczęstszych chorób psychicznych w społeczeństwie. Może sprawiać trudności diagnostyczne ze względu na złożoność etiologii, niepełne lub nietypowe objawy epizodu depresyjnego, zmiany związane z wiekiem oraz współwystępowanie z licznymi schorzeniami somatycznymi.

Fb artyku%c5%81 otwarty %2826%29
Standardy leczenia POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP, COPD – chronic obstructive pulmonary disease) jest czwartą przyczyną zgonów na świecie. To choroba nieuleczalna, której można zapobiec. Dostępne leczenie, w tym zaprzestanie palenia tytoniu, pozwala na spowolnienie jej postępu. Umożliwia także zapobieganie powikłaniom.

23 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2821%29
Zaburzenia psychiczne w schyłkowym okresie życia

Im wcześniej chory będzie mógł skorzystać z systemu opieki paliatywnej, tym większa szansa na szybsze rozpoznanie jego potrzeb, a co za tym idzie – poprawę jakości życia, łatwiejszą komunikację z najbliższymi. To zaś może pomóc mu w rozpoczęciu procesu pogodzenia się z chorobą.

Fb artyku%c5%81 otwarty %2819%29
Stłuszczenie wątroby – diagnostyka i leczenie

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, uważana za wątrobową manifestację zespołu metabolicznego, jest najczęstszą chorobą wątroby w krajach rozwiniętych. Rosnąca częstość jej występowania koreluje z pandemią otyłości i cukrzycy typu 2.

20 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2817%29
Uwolnić się z fortecy – wspomnienia osób, które „wyszły z autyzmu”

Statystyki mówią, że 20-25 proc. dzieci chorych na autyzm wychodzi z choroby. Mimo to w dorosłości mają nadal problemy z nawiązywaniem bliskich relacji emocjonalnych i dobrych relacji społecznych. Wspomnienia osób, które przekroczyły granicę autyzmu, są dla nas niezwykle cennym materiałem. Dają nam szansę na wejście, choć na chwilę, do zamkniętego świata autyzmu.

Fb artyku%c5%81 otwarty %2816%29
Ostra białaczka szpikowa – od rozpoznania do leczenia

Ostre białaczki szpikowe to nowotwory o gwałtownym przebiegu, które bez leczenia mogą spowodować śmierć w ciągu kilku tygodni. Sposób swoistego leczenia ostrej białaczki szpikowej zależy od jej rodzaju oraz od wieku chorego i schorzeń towarzyszących.

19 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2812%29
Chore czy źle wychowane

O leczeniu szpitalnym zaburzeń zachowania z dr. hab. med. Filipem Rybakowskim, konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN, rozmawia Monika Stelmach

Fb artyku%c5%81 otwarty %2813%29
Substancje słodzące – fakty i mity

Zgodnie z definicją przyjętą przez Parlament Unii Europejskiej w 2008 roku substancje słodzące to związki stosowane do nadania środkom spożywczym słodkiego smaku lub stosowane w słodzikach stołowych.

Fb artyku%c5%81 otwarty %2814%29
Ostre zatrucia zamierzone lekami stosowanymi w psychiatrii

O tym, jak diagnozować, leczyć i zapobiegać, z dr. n. med. Piotrem Hydzikiem, kierownikiem Oddziału Toksykologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rozmawia Monika Stelmach.

17 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %288%29
Kaszel jako wyzwanie

O strategiach terapeutycznych z dr. hab. med. Szczepanem Coftą z Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu rozmawia lek. med. Paweł Traczewski

16 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %284%29
Przyczyny przewlekłej choroby płuc i retinopatii wcześniaczej

Zakończył się pierwszy etap projektu badawczego NEOMICS, realizowanego w Katedrze Pediatrii Instytutu Pediatrii UJ CM. Badania 119 wcześnie urodzonych noworodków ujawniły m.in., że organizmy wcześniaków, w zależności od stopnia dojrzałości, produkowały inne zestawy białek. Odkrycie to może przyczynić się do skuteczniejszego zapobiegania powikłaniom wcześniactwa.

Fb artyku%c5%81 otwarty %283%29
Odmienności kliniczne łuszczycy u dzieci

Łuszczyca jest częstą, przewlekłą, zapalną chorobą skóry o nawrotowym przebiegu.[1-3] Etiologia łuszczycy jest złożona i obejmuje współdziałanie czynników genetycznych i środowiskowych.

Fb artyku%c5%81 otwarty %282%29
Wpływ zaburzeń snu na gospodarkę węglowodanową, otyłość i choroby układu krążenia

Sen osoby dorosłej powinien trwać ok. 7- 8 godzin w ciągu doby. W minionych 60 latach odnotowano istotne jego skrócenie.[1] Badania ostatnich lat wykazały, że zaburzenia architektoniki i czasu trwania snu nie tylko obniżają jakość życia pacjenta, ale również mają negatywne skutki zdrowotne, szczególnie na gospodarkę węglowodanową, otyłość i chorobowość układu krążenia.

10 stycznia 2017
Wall czas pracu
Czas pracy lekarza na kontrakcie

Oto śmierć dyżurującej prawdopodobnie już czwartą dobę lekarki, pracującej w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy lekarz, pracujący kolejny dzień, bez przerwy na odpoczynek, doprowadzony jest do stanu, który bezpośrednio zagraża jego zdrowiu i życiu, a tym samym stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjentów.

28 grudnia 2016
1083x456 wall %2827%29
Co okulista powinien wiedzieć o zawrotach głowy pochodzenia ocznego

W artykule zostały omówione ruchy gałek ocznych, które mogą wpływać na występowanie zaburzeń równowagi i zawrotów głowy. Zwrócono także uwagę na rolę otolaryngologa, neurologa i okulisty w diagnostyce przedstawionych stanów patologicznych.

26 grudnia 2016
Wall rak prostaty
Rak gruczołu krokowego oporny na kastrację

Rak gruczołu krokowego (RGK) jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych mężczyzn w Europie.

Wall prawo medyczna por%c3%b3d
Poród indukowany z użyciem syntetycznej oksytocyny w świetle orzecznictwa sądowego

Spontaniczny poród zdrowej kobiety jest wydarzeniem charakteryzującym się tak skomplikowanymi i tak doskonale skomponowanymi ze sobą procesami, że każda ingerencja będzie tylko umniejszać jego optymalny charakter. Jedyna rzecz, jakiej oczekuje się od osoby asystującej, to okazanie szacunku dla tego wzbudzającego zachwyt procesu, przez zastosowanie się do głównej zasady medycyny: po pierwsze nie szkodzić.

25 grudnia 2016
Wall alkohol a ciaza
Alkohol a ciąża

Nadużywanie alkoholu stanowi istotny i powszechny problem w populacji polskiej. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę akcji profilaktycznych i edukacyjnych znaczny odsetek kobiet nie rezygnuje z alkoholu po zajściu w ciążę.

24 grudnia 2016
Wall tajemnica lekarska
TAJEMNICA LEKARSKA – zgoda pacjenta i uprawnienia osoby bliskiej
Znana piosenkarka Justyna K. została przywieziona do szpitala w obecności ojca. Już w karetce dowiedzieli się od ratownika, że to zawał.
Wall stress
Dążymy do celu. Psychiczne skutki stresu zawodowego
Nie ma do tej pory jednoznacznej definicji pracy i oceny jej wartości dla człowieka.