10 lutego 2017
Untitled design %2817%29
Rzecznik Praw Dziecka kwestionuje umiejętności lekarzy rodzinnych
Lekarze rodzinni wyrazili sprzeciw wobec wypowiedzi rzecznika praw dziecka, kwestionujących ich kompetencje w odniesieniu do leczenia dzieci. Dyskusja się zaostrza.
09 lutego 2017
Łączą siły, by negocjować warunki kontraktów
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku uważa, że należy zorganizować grupę Porozumienia Lekarzy Kontraktowych, która stworzy narzędzia, aby negocjować z pracodawcami warunki kontraktów.
08 lutego 2017
News %288%29
Lekarze zostają (czasami) w karetkach
Planowana przez Ministerstwo Zdrowia zmiana w ratownictwie medycznym będzie mieć łagodniejszy przebieg niż planowano – część lekarzy zostanie w ambulansach.
News %287%29
Dlaczego ograniczono liczbę miejsc rezydenckich?
W tym roku w marcowym naborze będzie 1856 miejsc rezydenckich, 45 mniej niż w 2016 roku. Połowa przyznanych miejsc dotyczy rezydentur w specjalnościach uznanych za priorytetowe.
07 lutego 2017
Copy of fb artyku%c5%81 otwarty %284%29
Idą nowe obciążenia lekarzy. Biurokracja zamiast leczenia
Założenia do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta przewidują m.in. tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych. Istnieją jednak obawy, że będzie to kolejny dysfunkcyjny rejestr obsługiwany przez lekarzy.
Copy of fb artyku%c5%81 otwarty %283%29
Medycyna estetyczna tylko dla specjalistów – jest odpowiedź resortu zdrowia 
Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na apel NRL w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie zasad udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej.
06 lutego 2017
Art wall %283%29
Stopa cukrzycowa: amputacja czy leczenie zachowawcze

Gdy staram się przypomnieć sobie najbardziej problematycznych chorych na cukrzycę przyjętych do szpitala, stają mi przed oczami pacjenci ze stopą cukrzycową.

03 lutego 2017
News %286%29
Specjalista chorób wewnętrznych - to nie może być wymierający zawód
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do ministra zdrowia z apelem o podjęcie ze środowiskiem lekarskim rozmów na temat przywrócenia właściwego statusu tej dziedziny medycyny w polskim systemie ochrony zdrowia.
Oszuści doskonalą technikę wyłudzeń od lekarzy
Lekarze otrzymują fałszywe wezwania do zapłaty za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie wszyscy wiedzą, że taki wpis jest darmowy.
02 lutego 2017
News %284%29
Rusza psychologiczne wsparcie dla lekarzy
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie organizuje grupy wsparcia psychologicznego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Celem tych spotkań jest pomoc w radzeniu sobie ze stresem w pracy.
News %285%29
Przejście na system budżetowy wywróci ochronę zdrowia
Kondycja systemu ochrony zdrowia jest zła, a rząd nie ma recepty na odwrócenie tej tendencji. Takie wnioski nasuwają się Pracodawcom RP po raporcie, jaki minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił premier Beacie Szydło w ramach „przeglądu resortów”.
01 lutego 2017
Co z wynagrodzeniami za wystawianie e-zwolnień?
Samorząd lekarski uważa, że nakładanie przez ustawodawcę na lekarzy obowiązków administracyjnych wykonywanych na zlecenie instytucji publicznych (ZUS) powinno być równoważone prawem do wynagrodzenia. – Wystawianie ZLA czy e-ZLA nie odbywa się na zlecenie ZUS i prosilibyśmy o niestawianie sprawy w ten właśnie sposób – odpowiada ZUS.
News %282%29
Obowiązkowe monitorowanie zdarzeń niepożądanych
Resort zdrowia planuje wprowadzenie do szpitali systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych. To pozytywnie wpłynie na pracę lekarzy – ocenia dla portalu podyplomie.pl Katarzyna Przyborowska, radca prawny.
Wall article
Jak skutecznie leczyć głębokie odmrożenia?

Obserwacja, pielęgnacja i amputacja – to dominujący w Polsce model postępowania terapeutycznego w przypadku głębokich odmrożeń. Dla okaleczonego pacjenta oznacza to zwykle wykluczenie zawodowe i społeczne, a dla budżetu państwa wymierne skutki ekonomiczne, związane z koniecznością wypłaty rent i pomocy socjalnej.

31 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2838%29
Skórne działania niepożądane onkologicznych terapii celowanych

Jednymi z częstszych objawów onkologicznych terapii celowanych są zmiany skórne.

News %281%29
Pediatrzy mają pozostać w POZ
Projekt ustawy o POZ zostanie skorygowany. Do poprawy jest m.in. zapis o tym, że docelowo lekarzem pierwszego kontaktu, również dla dzieci, będzie lekarz rodzinny, a nie pediatra.
News
Kasa fiskalna obowiązkowa, ale są wyjątki
Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczynają udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych, muszą zainstalować kasę fiskalną od razu.
Fb artyku%c5%81 otwarty %2836%29
Ryzyko zachowań samobójczych w rodzinie obciążonej konfliktami i przemocą seksualną

Czynniki ryzyka suicydalnego oraz ich udział i znaczenie w realizacji zamachu samobójczego stanowią odwieczny problem badawczy, przy czym kontrowersje dotyczą stopnia udziału poszczególnych predykatorów.[1,2] Analizując ten problem, należy zwrócić uwagę, że wśród czynników ryzyka samobójstwa podkreśla się występowanie konfliktów rodzinnych, przemocy seksualnej i problemów alkoholowych.

30 stycznia 2017
Tk
Kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o jawność pytań egzaminacyjnych
Naczelna Rada Lekarska złożyła kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o jawność pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES.
Ulga
Apel o kształcenie podyplomowe z ulgą podatkową
Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów podniósł kwestię konieczności dokonania zmian w prawie podatkowym. Uzasadnia to m.in. tym, że na lekarzy i lekarzy dentystów nałożono ustawowy obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego.
26 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2828%29
Zastosowanie metody mikromacierzy tkankowych w onkologii

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zainteresowania wykorzystaniem w naukach medycznych jak najmniej kosztownych, a jednocześnie wystarczająco precyzyjnych metod.

Fb artyku%c5%81 otwarty %2827%29
W jakim stadium choroby nerek wysłać chorego do nefrologa

W aktualnym numerze publikujemy artykuł: „Chory z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek w stadium 3b i wyższym”.

25 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2824%29
Depresja – kiedy wysłać do psychiatry?

Depresja to jedna z najczęstszych chorób psychicznych w społeczeństwie. Może sprawiać trudności diagnostyczne ze względu na złożoność etiologii, niepełne lub nietypowe objawy epizodu depresyjnego, zmiany związane z wiekiem oraz współwystępowanie z licznymi schorzeniami somatycznymi.

Fb artyku%c5%81 otwarty %2826%29
Standardy leczenia POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP, COPD – chronic obstructive pulmonary disease) jest czwartą przyczyną zgonów na świecie. To choroba nieuleczalna, której można zapobiec. Dostępne leczenie, w tym zaprzestanie palenia tytoniu, pozwala na spowolnienie jej postępu. Umożliwia także zapobieganie powikłaniom.

23 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2821%29
Zaburzenia psychiczne w schyłkowym okresie życia

Im wcześniej chory będzie mógł skorzystać z systemu opieki paliatywnej, tym większa szansa na szybsze rozpoznanie jego potrzeb, a co za tym idzie – poprawę jakości życia, łatwiejszą komunikację z najbliższymi. To zaś może pomóc mu w rozpoczęciu procesu pogodzenia się z chorobą.