04 stycznia 2018
Rekrutacja na kursy w dotychczasowym trybie
Nie ma zmian w zapisach na kursy specjalizacyjne, których organizatorem jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
03 stycznia 2018
Wall small104 min
Preferencje nie dla każdego początkującego lekarza
Lekarze rozpoczynający własną działalność i świadczący usługi dla byłego pracodawcy, u którego wcześniej odbywali staż, nie zawsze mogą skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS.
Wall small103 min
Odsyłanie po skierowanie niezgodne z prawem
Specjalista nie może odesłać pacjenta do lekarza rodzinnego po skierowanie na badania.
02 stycznia 2018
Lista lek%c3%93w 092017
Od 1 stycznia obowiązuje nowa lista leków refundowanych
Zapraszamy do zapoznania się z raportem refundacji – co nowego pojawiło się na liście aptecznej i w programach lekowych, co nie jest już refundowane.
Wall small101 min
Desperackie plany resortu zdrowia
Jeden lekarz na kilku dyżurach to desperacki krok rządzących – uważa samorząd lekarski i apeluje do ministra zdrowia o odejście od tego pomysłu.
Wall small102 min
Zmiana terminu wniosku do PES
Lekarze, którzy przed Nowym Rokiem nie zdążyli złożyć wniosku do PES, mają czas do końca wtorku 2 stycznia.
27 grudnia 2017
Wall small100 min
Weźcie sprawy w swoje ręce
Kwestią wynagrodzeń lekarzy zajmą się związkowcy. Tak zdecydowali członkowie rządowego zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, który zakończył pracę.
Wall small99 min
Zlecenie RTG powinien wystawiać lekarz każdej specjalizacji
Prawo do skierowania dziecka na zdjęcia pantomograficzne powinien mieć każdy lekarz niezależnie od posiadanej specjalizacji.
21 grudnia 2017
Wall small98 min
Dyżury na kilku oddziałach jednocześnie
To nowy pomysł ministra zdrowia, który chce zalegalizować dyżury lekarskie na kilku oddziałach jednocześnie.
Wall small97 min
Terminal płatniczy za drogi dla wielu praktyk lekarskich
Obowiązek posiadania terminalu płatniczego nie powinien obejmować właścicieli wszystkich praktyk lekarskich – uważa Naczelna Rada Lekarska.
20 grudnia 2017
Wall small96 min
Zmiany w finansowaniu POZ
Lekarze POZ otrzymają więcej pieniędzy za leczenie pacjentów w wieku 40-65 lat.
Wall small95 min
Z etatu na rezydenturę z zachowaniem stawki
Wynagrodzenie lekarza, który pierwsze lata szkolił się w ramach etatu, a następnie przeszedł na rezydencki tryb szkolenia, nie powinno być zmniejszone.
19 grudnia 2017
Wall small93 min
Nieograniczone prawo do dokumentacji medycznej
Ograniczanie pacjentom dostępu do dokumentacji medycznej jest sprzeczne z prawem – orzekł NSA.
Wall small92 min
Przedłużono termin złożenia wniosków
Pobieranie numerów recept i aktualizacja danych osobowych będą możliwe jeszcze przez pół roku.
18 grudnia 2017
Wynagrodzenia rezydentów do Trybunału Konstytucyjnego
Samorząd lekarski chce, aby TK zbadał zgodność z Konstytucją RP i Kodeksem pracy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia lekarzy rezydentów.
Wall small90 min
Fałszywa strona MZ - ostrzeżenie
W sieci funkcjonuje strona internetowa, która podszywa się pod witrynę Ministerstwa Zdrowia.
15 grudnia 2017
Wall small89 min
Coraz więcej rezygnacji z opt-out
Resort zdrowia ocenia, że akcja protestacyjna lekarzy „ma charakter rozwojowy”.
Wall small88 min
Bezwzględne pierwszeństwo
Pacjenci uprzywilejowani mają prawo do wizyty u lekarza poza kolejnością bez względu na specjalizację poradni.
14 grudnia 2017
Wall small87 min
Lekarze POZ bez uprawnień
Od 1 stycznia 2018 r. część lekarzy POZ utraci uprawnienia do samodzielnego udzielania świadczeń, w tym wystawiania recept na leki dla osób 75+ oraz kart DiLO.
Wall small86 min
Więcej etatów w ratownictwie medycznym
Po Nowym Roku wzrośnie liczba etatów lekarzy pracujących w zespołach ratownictwa medycznego.

13 grudnia 2017
Wall small85 min
Zmiany w specjalizacji coraz bliżej
Ministerstwo Zdrowia finalizuje prace nad uelastycznieniem systemu kształcenia rezydentów.
Wall small84 min
Resort zdrowia karci samorząd lekarski
Minister zdrowia źle ocenia zaangażowanie izb lekarskich w akcję rezygnacji z opt-out, która jego zdaniem jest wymierzona w chorych.
12 grudnia 2017
Wall small83 min
Będzie więcej postępowań cywilnych
Lekarze rodzinni obawiają się, że fundusz szczepionkowy uruchomi lawinę postępowań cywilnych.
Rezygnacja z opt-out ważna bez podpisu kierownika
Pieczątka kierownika kliniki nie jest potrzebna na oświadczeniu o wypowiedzeniu klauzuli opt-out.
11 grudnia 2017
Wall small81 min
Nowe sposoby na sprawdzenie przychodów
Organy skarbowe poszukują nowych metod weryfikowania przychodów lekarzy prowadzących prywatne praktyki, wykorzystując luki w przepisach o tajemnicy lekarskiej.