27 grudnia 2017
Wall small99 min
Zlecenie RTG powinien wystawiać lekarz każdej specjalizacji
Prawo do skierowania dziecka na zdjęcia pantomograficzne powinien mieć każdy lekarz niezależnie od posiadanej specjalizacji.
21 grudnia 2017
Wall small98 min
Dyżury na kilku oddziałach jednocześnie
To nowy pomysł ministra zdrowia, który chce zalegalizować dyżury lekarskie na kilku oddziałach jednocześnie.
Wall small97 min
Terminal płatniczy za drogi dla wielu praktyk lekarskich
Obowiązek posiadania terminalu płatniczego nie powinien obejmować właścicieli wszystkich praktyk lekarskich – uważa Naczelna Rada Lekarska.
20 grudnia 2017
Wall small96 min
Zmiany w finansowaniu POZ
Lekarze POZ otrzymają więcej pieniędzy za leczenie pacjentów w wieku 40-65 lat.
Wall small95 min
Z etatu na rezydenturę z zachowaniem stawki
Wynagrodzenie lekarza, który pierwsze lata szkolił się w ramach etatu, a następnie przeszedł na rezydencki tryb szkolenia, nie powinno być zmniejszone.
19 grudnia 2017
Wall small93 min
Nieograniczone prawo do dokumentacji medycznej
Ograniczanie pacjentom dostępu do dokumentacji medycznej jest sprzeczne z prawem – orzekł NSA.
Wall small92 min
Przedłużono termin złożenia wniosków
Pobieranie numerów recept i aktualizacja danych osobowych będą możliwe jeszcze przez pół roku.
18 grudnia 2017
Wynagrodzenia rezydentów do Trybunału Konstytucyjnego
Samorząd lekarski chce, aby TK zbadał zgodność z Konstytucją RP i Kodeksem pracy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia lekarzy rezydentów.
Wall small90 min
Fałszywa strona MZ - ostrzeżenie
W sieci funkcjonuje strona internetowa, która podszywa się pod witrynę Ministerstwa Zdrowia.
15 grudnia 2017
Wall small89 min
Coraz więcej rezygnacji z opt-out
Resort zdrowia ocenia, że akcja protestacyjna lekarzy „ma charakter rozwojowy”.
Wall small88 min
Bezwzględne pierwszeństwo
Pacjenci uprzywilejowani mają prawo do wizyty u lekarza poza kolejnością bez względu na specjalizację poradni.
14 grudnia 2017
Wall small87 min
Lekarze POZ bez uprawnień
Od 1 stycznia 2018 r. część lekarzy POZ utraci uprawnienia do samodzielnego udzielania świadczeń, w tym wystawiania recept na leki dla osób 75+ oraz kart DiLO.
Wall small86 min
Więcej etatów w ratownictwie medycznym
Po Nowym Roku wzrośnie liczba etatów lekarzy pracujących w zespołach ratownictwa medycznego.

13 grudnia 2017
Wall small85 min
Zmiany w specjalizacji coraz bliżej
Ministerstwo Zdrowia finalizuje prace nad uelastycznieniem systemu kształcenia rezydentów.
Wall small84 min
Resort zdrowia karci samorząd lekarski
Minister zdrowia źle ocenia zaangażowanie izb lekarskich w akcję rezygnacji z opt-out, która jego zdaniem jest wymierzona w chorych.
12 grudnia 2017
Wall small83 min
Będzie więcej postępowań cywilnych
Lekarze rodzinni obawiają się, że fundusz szczepionkowy uruchomi lawinę postępowań cywilnych.
Rezygnacja z opt-out ważna bez podpisu kierownika
Pieczątka kierownika kliniki nie jest potrzebna na oświadczeniu o wypowiedzeniu klauzuli opt-out.
11 grudnia 2017
Wall small81 min
Nowe sposoby na sprawdzenie przychodów
Organy skarbowe poszukują nowych metod weryfikowania przychodów lekarzy prowadzących prywatne praktyki, wykorzystując luki w przepisach o tajemnicy lekarskiej.
Wall small80 min
„Nie” dla recept od pielęgniarek
Środowisko lekarskie negatywnie oceniło pomysł poszerzenia listy osób uprawnionych do wystawiania recept na antybiotyki.
08 grudnia 2017
Wall small79 min
Kiedy rezydent może pracować jako specjalista
Prawnicy odpowiedzieli na pytanie, pod jakim warunkiem lub po upływie jakiego czasu lekarz bez specjalizacji może zacząć pracować w poradni specjalistycznej.
Nowe stawki podatkowe
Lekarze, którzy chcą się rozliczać w formie kart podatkowych, muszą złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego na druku PIT-16 do 20 stycznia.
07 grudnia 2017
Wall small76 min
Pozytywna ocena systemu e-zwolnień
Lekarze chwalą nowy system. Uważają jednak, że powinni mieć wybór formy wystawiania zwolnienia lekarskiego.
NRL: kilka godzin na opiniowanie to farsa
Kilka godzin na zaopiniowanie aktów prawnych – takie terminy wyznacza resort zdrowia Naczelnej Radzie Lekarskiej.
06 grudnia 2017
Wall small75 min
Dyżury poza oddziałem są zgodne z prawem
Zmiany w zakresie specjalizacji z pediatrii uwzględniają możliwość pełnienia dyżurów również w SOR i Izbie Przyjęć, pod warunkiem że mają one charakter wyjątkowy i drugorzędny.
Wall small74 min
Pierwszy krok do zwycięstwa
W krótkim czasie udało się zebrać odpowiednią liczbę podpisów. Obywatelski projekt „6,8 proc. na zdrowie” został złożony w Sejmie.