Wyniki dla: "Adam Antczak"

Wyniki 476 - 500 z 581 | Na stronie: 10 25 50
/f1000research.8729.3) 22. Narowska D, Bozek M, Krysiak K, Antczak J, Holka-Pokorska J, Jernajczyk W, Wichniak A. Frequent difficulties in the treatment of
risk factors. First World Congress of Neural Monitoring in Thyroid and Parathyroid Surgery, 17-19.09.2015, Krakow, Poland. 2. Antczak A, Myśliwiec M
. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al. (editors). GeneReviews [Internet] 2000 Oct 26 [updated 2016 Jun 23]. 6. Yu-Wai-Man P, Votruba M, Moore AT
Lek. dent. Monika Walis 1 Lek. Adam Halbina 2 Dr hab. med. Sebastian Kłosek 3
lek. Aleksandra Wierzbicka 1 dr hab. n. med. Adam Wichniak 2 dr n. med. Wojciech Jernajczyk 1
Wielka Interna - Gastroenterologia
Andrzej Sygut, Adam Dziki
Wielka Interna - Gastroenterologia
Jan Morawiec, Adam Dziki
invasion at thin-section MR in patients with rectal cancer: results of the MERCURY study. Radiology 2007;243:132-9. 8. Adam IJ, Mohamdee MO, Martin IG
Lek. Robert Mazur 1 Dr n. med. Adam Wylęgała 2 Lek. Weronika Świerkosz 3 Prof. dr hab. med. Edward Wylęgała 1,4
prof. dr hab. n. med. Jacek Szmeja lek. Krzysztof Szmyt dr n. med. Jacek Paszkowski dr hab. n. med. Łukasz Krokowicz lek. Adam Pełka prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
:357e62 9. Bradbury AW, Adam DJ, Bell J, et al. Multicentre randomised controlled trial of the clinical and cost-effectiveness of a bypass-surgery-first
Jacek Kądziela, 1 Elżbieta Florczak, 2 Andrzej Januszewicz, 2 Adam Witkowski 1
podstawowe standardy państwa prawa, ponieważ jednego błędu nie można naprawiać drugim. Inny prawnik, dr Adam Bodnar, obrońca praw człowieka, uważa
dr n. med. Anna Moniuszko 1 , lek. Adam Garkowski 1 , dr n. med. Aneta Cybula-Walczak 2  
Lek. dent. Monika Walis 1 Lek. Adam Halbina 2 Dr hab. med. Sebastian Kłosek 3
Wielka Interna - Gastroenterologia
Ryszard Kujawski, Adam Dziki
specjalizacyjnych w Polsce. Pytania przygotował lek. Piotr Nadratowski Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Adam Stępień, Kierownik Kliniki Neurologii
dr n. med. Urszula Ablewska 1 prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki 1 prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow 2 prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski 3
ograniczeniem w generalizacji wniosków była stosunkowo niska jakość metodologiczna badań, w tym niewielka liczebność badanych grup.[15] Alex i Adam Iglesias