Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Neonatologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Bezdech

Beata Łoniewska

Definicja

Bezdech rozpoznaje się, gdy:

• przerwa w oddychaniu trwa co najmniej 20 s

• przerwa w oddychaniu trwa <20 s, występuje zwolnienie akcji serca <100/min oraz poszarzenie powłok ciała.

Epidemiologia

Bezdechy występują przede wszystkim u wcześniaków (praktycznie u 100% noworodków urodzonych przed 28 Hbd i u 25% dzieci o masie ciała poniżej 1800 g).

Przyczyny bezdechów

Bezdech występujący w ciągu pierwszych 24 godzin życia na ogół spowodowany jest zaburzeniami okołoporodowymi, takimi jak:

• zamartwica

• hiponatremia

• hipertermia

• hipotermia

• zaburzenia metaboliczne (np. hipoglikemia)

• krwawienie wewnątrzczaszkowe

• zakażenie.


Bezdechy, które pojawiają się w kolejnych dobach życia, są przede wszystkim spowodowane niedojrzałością noworodka. Mogą pojawić się również w czasie odzwyczajania od długotrwałej mechanicznej wentylacji lub są jednym z pierwszych objawów rozwijającego się zakażenia szpitalnego.

Podział bezdechów

Bezdechy dzielą się na:

• centralne (brak pobudzenia z ośrodka oddechowego)

• obturacyjne (upośledzona drożność dróg oddechowych, np. z powodu zalegającej w nosogardle wydzieliny)

• mieszane.

Praktyczne rozpoznanie bezdechu

Bezdechy rozpoznaje się na podstawie:

• rozciągnięcia zapisu (zwolnienia) fali tętna na kardiomonitorze – jest to objaw bezdechu, który można najszybciej wychwycić (wyświetlacz cyfrowy może jeszcze pokazywać prawidłową częstość akcji serca, ponieważ przedstawia wartość średnią z ostat...