Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Neonatologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Ostre zaburzenia glikemii

Maria Beata Czeszyńska

Hipoglikemia

Definicja

Hipoglikemia to stężenie glukozy we krwi włośniczkowej ≤40 mg/dl (≤2,2 mmol/l) w pierwszej dobie życia lub ≤45 mg/dl (≤2,5 mmol/l) w kolejnych dobach życia.

Obraz kliniczny

Najczęściej hipoglikemia nie powoduje objawów klinicznych. Rzadko występujące niecharakterystyczne objawy zebrano w tabeli 1.

Diagnostyka

Hipoglikemię podejrzewa się na podstawie:

• wyników badania podmiotowego (w wywiadzie zebranym od matki należy zwrócić uwagę na wyniki testu przesiewowego w kierunku cukrzycy ciążowej, znaczny przyrost masy ciała w trzecim trymestrze ciąży, znaczną otyłość, porody dużych noworodków >4000 g, straty ciąż)

• oceny, czy noworodek należy do grupy ryzyka występowania hipoglikemii

• wyników badania przedmiotowego (stwierdzenie objawów wymienionych w tabeli 1).

Do grupy ryzyka występowania hipoglikemii zaliczają się noworodki:

• matek chorych na cukrzycę (NMC)

• urodzone za małe w stosunku do wieku płodowego (SGA – small for gestational age)

• urodzone przedwcześnie.

Oznaczenie stężenia glikozy

W przypadku dodatniego wyniku badania podmiotowego i przedmiotowego należy oznaczyć stężenie glukozy we krwi noworodka.

W grupach ryzyka wskazane jest oznaczenie glikemii w 1, 4, 12 i 24 godzinie życia, a następnie 4 razy w ciągu doby do czasu ustabilizowania glikemii.

Różnicowanie

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić:

• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

• niedotlenienie okołoporodowe

• krwawienie około- i dokomorowe

• hipokalcemię

• hipomagnezemię

• sepsę.