Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Neonatologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Noworodek z grupy wysokiego ryzyka – zasady kwalifikacji i postępowanie

Beata Pawlus

Czynniki ryzyka

Kwalifikacja noworodka do grupy wysokiego ryzyka następuje po przeprowadzeniu analizy czynników:

• matczynych

• płodowych

• okołoporodowych.


Jeżeli wywiad dotyczący ciąży lub przebieg porodu wskazuje na to, że urodzi się noworodek wysokiego ryzyka, poród powinien odbyć się w szpitalu o odpowiednim stopniu referencji. Pourodzeniowa ocena stanu noworodka należącego do grupy wysokiego ryzyka powinna być przeprowadzona przez lekarza neonatologa, który powinien być przy porodzie i podjąć wynikające z oceny właściwe działania medyczne.

Czynniki matczyne

Czynniki matczyne mające wpływ na kwalifikację noworodków do grupy wysokiego ryzyka oraz spodziewane zagrożenia dla noworodka są następujące:

• wiek powyżej 40 lat – ryzyko anomalii rozwojowych płodu, wad chromosomalnych, makrosomii, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu (IUGR – intrauterine growth retardation), nieprawidłowego usadowienia łożyska

• wiek poniżej 16 lat – wcześniactwo, IUGR, odrzucenie dziecka

• obciążony wywiad położniczy (poronienia, porody martwych dzieci lub dzieci z wadami rozwojowymi, z zakażeniami wrodzonymi, wcześniaków) – zgon płodu, wady wrodzone, zakażenia wrodzone, wcześniactwo, IUGR

• ciężkie choroby ogólnoustrojowe matki (np. nowotworowe, autoimmunologiczne, padaczka, choroby metaboliczne, psychiczne, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność krążenia, stan po przeszczepieniu narządów, choroba zakaźna, zapalenie płuc, ciężka niedokrwistość, trombocytopenia, choroby endokrynologiczne itp.) – zgon płodu, bezdechy, niedotlenienie, niewydolność oddechowa, wcześniactwo, IUGR, sepsa, wahania glikemii, drgawki, żółtaczka

• narkomania lub choroba alkoholowa – płodowy zespół alkoholowy, IUGR, wcześniactwo, zespół abstynencyjny, bezdechy, drgawki, nagła śmierć łóżeczkowa

• wpływ leków stosowanych w ciąży (patrz rozdział „Noworodek matki będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków uzależniających”)

• choroby z grupy TORCH (toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia, wirusowe zapalenie wątroby, kiła, AIDS, zakażenie wirusem opryszczki pospolitej) – wcześniactwo, IUGR, wady płodu, żółtaczka, niedokrwistość, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa, zgon płodu

• uraz (np. wypadek komunikacyjny) – zgon płodu, wcześniactwo, krwawienie, odklejenie łożyska