Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Neonatologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Żywienie noworodków

Barbara Michalczyk

Informacje podstawowe

Złotym standardem jest karmienie donoszonych zdrowych noworodków piersią. Jeśli kobieta chce karmić piersią, a noworodek jest zdrowy, wczesny kontakt matki z dzieckiem należy rozpocząć już na sali porodowej, pamiętając o prawidłowym przystawieniu dziecka do piersi. Pierwsze karmienie powinno nastąpić między 20 a 50 minutą życia. Należy zapewnić dziecku i matce prawidłową opiekę w systemie rooming-in, umożliwiającym karmienie piersią na żądanie. Ważne są dwa elementy:

• efektywne ssanie piersi przez noworodka

• prawidłowa tolerancja mleka kobiecego.

Każdy z tych elementów może być zaburzony i wtedy konieczne jest rozpoczęcie innego sposobu żywienia. Dodatkowo istnieją przeciwwskazania do karmienia piersią, które dzielą się na bezwzględne i względne (tab. 1).

Rodzaje żywienia

Żywienie można podzielić na:

• enteralne (czyli podane do przewodu pokarmowego)

– troficzne

– częściowe

– całkowite

• parenteralne (czyli pozajelitowe)

– częściowe

– całkowite.

Żywienie enteralne

Czas rozpoczęcia karmienia

Żywienie enteralne trzeba rozpocząć jak najszybciej po urodzeniu.

Rodzaj pokarmu

Do przewodu pokarmowego noworodka można podawać:

• pokarm matki (preferowane!) w pełnym stężeniu, czyli bez rozcieńczania

• pokarm kobiecy z banku mleka kobiecego

• pokarm matki ze wzmacniaczem mleka kobiecego dla wcześniaków

• dostosowany do potrzeb noworodka preparat mleczny lub mlekozastępczy.

Na rynku dostępne są preparaty zawierające mleko modyfikowane, mleko o nieznacznym stopniu hydrolizy białka typu HA lub hydrolizaty białka mleka krowiego, preparaty do karmienia wcześniaków, mieszanki nisko- lub bezlaktozowe, preparaty z przewagą krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i inne preparaty dla dzieci o specjalnych wymaganiach żywieniowych (np. chorych na fenyloketonurię). Niemniej szczegółowy opis tych produktów przekracza ramy tej publikacji.

Sposób podania pokarmu

Pokarm do przewodu pokarmowego noworodka można podać:

• bezpośrednio

– z piersi

– ze strzykawki przez sondę umieszczoną przy piersi

– strzykawką do jamy ustnej

– z kubeczka

– łyżeczką

– przez smoczek z butelki

• przez zgłębnik dożołądkowy

• zaodźwiernikowo.

Żywienie przez zgłębnik

Wskazania do żywienia przez zgłębnik obejmują:

• wcześniactwo

– brak koordynacji ssania, połykania i oddychania

– słaby odruch ssania lub jego brak

• w niektórych przypadkach rozszczep podniebienia, sekwencję Pierre’a Robina

• zaburzenia neurologiczne

• niewydolność oddechową

• niewydolność krążenia