Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Neonatologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Zaburzenia hematologiczne

Agnieszka Kordek

Preparaty krwiopochodne stosowane u noworodków

U noworodków stosuje się:

• koncentrat napromienionych i filtrowanych krwinek czerwonych (nuKKCz)

• świeżo mrożone osocze (FFP – fresh frozen plasma)

• koncentrat krwinek płytkowych z aferezy (KKP)

• koncentrat granulocytów (KG)

• krew pełną rekonstytuowaną (KPR)

• krew pełną konserwowaną (KPK)

• ludzką albuminę

• koncentrat immunoglobulin nieswoistych

• preparaty swoistych immunoglobulin

• izolowane czynniki krzepnięcia

– antytrombinę III

– białko C.


Grupa krwi noworodka oraz bezpośredni odczyn Coombsa (BTA – bezpośredni test antyglobulinowy) mogą być oznaczone z krwi pępowinowej lub żylnej noworodka.

Badanie serologiczne, w którym we krwi matki szuka się przeciwciał przeciwko krwinkom jej dziecka, wykonuje się z próbki krwi żylnej matki i krwi żylnej noworodka.

Koncentrat napromienionych i filtrowanych krwinek czerwonych

Koncentrat napromienionych i filtrowanych krwinek czerwonych (nuKKCz) podaje się w dawce 5–15 ml/kg z prędkością 5 ml/kg/h.

Świeżo mrożone osocze

Świeżo mrożone osocze (FFP) zawiera czynniki krzepnięcia, albuminy, przeciwciała, białka osoczowe.

Wskazania

Wskazaniem do podania FFP są:

• wrodzone zaburzenia krzepnięcia

• nabyte zaburzenia krzepnięcia

• zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC – disseminated intravascular coagulation).


W celu wypełnienia łożyska naczyniowego zaleca się stosowanie bezpieczniejszych preparatów koloidowych, np. albumin, ze względu na ryzyko przeciążenia krążenia oraz możliwość przeniesienia nieznanych przeciwciał.

Dawkowanie

Podaje się osocze zgodne z grupą krwi noworodka w dawce: 10–20 ml/kg przez 1–2 godziny. Dawkę można powtarzać co 8–12 godzin w zależności od potrzeb.


Uwaga!
Zbyt szybkie przetoczenie osocza może wywołać hipokalcemię.

Koncentrat krwinek płytkowych z aferezy

Wskazania

Wskazaniem do podania koncentratu krwinek płytkowych (KKP) jest:

• liczba płytek <50 000/μl

• przygotowanie do zabiegu chirurgicznego pacjenta z trombocytopenią.

Dawkowanie

KKP podaje się w dawce 10–20 ml/kg do osiągnięcia liczby płytek 60 000–100 000/μl.

Koncentrat granulocytów

Wskazania

Wskazaniem do podania koncentratu granulocytów (KG) jest neutropenia. U noworodków jest to postępowanie kontrowersyjne.

Dawkowanie

Koncentrat granulocytów podaje się w dawce 10–15 ml/kg. Dawkę można powtarzać co 12–24 godziny.

Krew pełna rekonstytuowana

Krew pełna rekonstytuowana (KPR) wykorzystywana jest:

• do transfuzji wymiennej (jako hemopreparat krwinek zawieszonych w osoczu)