Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe. Neonatologia” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark
Kordek „Stany nagłe – Neonatologia” nie są podręcznikiem do nauki neonatologii. Nie omówiono tu bowiem wszystkich zagadnień dotyczących okresu noworodkowego. Są zwięzłym vademecum dla lekarza dyżurnego, ułatwiającym podejmowanie szybkich decyzji w nagłych sytuacjach. Autorami poszczególnych rozdziałów są doświadczeni lekarze praktycy, czynni zawodowo, dyżurujący na oddziałach noworodkowych lub pediatrycznych, przyjmujących chore noworodki. Staraliśmy się przekazać Państwu aktualną wiedzę, mając świadomość ciągłego postępu w naukach medycznych, zmieniających się zasad postępowania, żywienia i stosowania leków. Spośród wszystkich rozdziałów trudno wybrać najważniejszy, na który należałoby zwrócić szczególną uwagę. Każde zagadnienie może być najważniejsze w zależności od tego, z jakim problemem zdrowotnym u noworodka przyjdzie nam się zmierzyć. Jest natomiast sytuacja, z którą większość z nas nie umie sobie poradzić: śmierć noworodka. Porażka lekarza, a przede wszystkim tragedia rodziny. Rozdział o śmierci noworodka, sposobach zachowania się lekarza wobec rodziców, udzielania informacji, okazania koniecznej empatii uważamy za lekturę obowiązkową. Przekazujemy Państwu Stany nagłe w neonatologii, mając nadzieję, że chociaż częściowo udało nam się sprostać Waszym oczekiwaniom.
  • Agnieszka Kordek