07 grudnia 2017
NRL: kilka godzin na opiniowanie to farsa
Kilka godzin na zaopiniowanie aktów prawnych – takie terminy wyznacza resort zdrowia Naczelnej Radzie Lekarskiej.
06 grudnia 2017
Dyżury poza oddziałem są zgodne z prawem
Zmiany w zakresie specjalizacji z pediatrii uwzględniają możliwość pełnienia dyżurów również w SOR i Izbie Przyjęć, pod warunkiem że mają one charakter wyjątkowy i drugorzędny.
Pierwszy krok do zwycięstwa
W krótkim czasie udało się zebrać odpowiednią liczbę podpisów. Obywatelski projekt „6,8 proc. na zdrowie” został złożony w Sejmie.
05 grudnia 2017
Groźby i zastraszanie
Lekarze, którzy chcą wypowiedzieć opt-out, otrzymują groźby zerwania umowy o pracę lub stwarzania utrudnień w kontynuacji szkolenia specjalizacyjnego.
Do kogo trafiły podwyżki
Ministerstwo Zdrowia zdementowało informację, jakoby pieniądze przeznaczone na podwyżki dla ratowników medycznych pracujących w szpitalach poszły na podwyżki dla lekarzy.
04 grudnia 2017
Niekorzystne zmiany w stażu podyplomowym
Środowisko lekarskie skrytykowało projekt zmian w podyplomowym kształceniu lekarzy, które miałyby obowiązywać od 1 marca 2018 r.
Protest nabiera rozpędu
Ponad 3 tys. lekarzy wypowiedziało klauzulę opt-out. To dopiero początek – mówią rezydenci o drugiej fali protestu, która odbywa pod hasłem „Jeden lekarz – jeden etat”.
01 grudnia 2017
Podzielone oceny ustawy o POZ
Lekarze POZ cieszą się zaufaniem pacjentów. Jednak Polacy obawiają się niekorzystnych skutków wynikających ze zwiększenia zakresu ich kompetencji.
Nieprawidłowe formaty recept
Recepty na leki refundowane wystawione na papierze formatu A4 są nieważne w świetle prawa. Wystawienie takiej recepty skutkuje m.in. odmową wydania leku.
30 listopada 2017
Zmiany w leczeniu bólu i kształceniu lekarzy
Nowe standardy leczenia bólu zapoczątkują zmiany w kształceniu lekarzy w zakresie łagodzenia bólu.
Zamieszanie wokół kart DiLO
Nie wiadomo, jak będzie wyglądało wystawianie kart diagnostyki i leczenia onkologicznego po 1 grudnia, po wejściu w życie ustawy o POZ – alarmują lekarze rodzinni.
29 listopada 2017
Potrzebujących może być więcej
Lekarze się solidaryzują, tworząc specjalny fundusz pomocowy dla tych, którzy będą potrzebowali wsparcia finansowego wskutek wypowiedzenia opt-out.
E-zdrowie w nie najlepszej kondycji
Jeszcze długo nie pożegnamy się z papierem w systemie ochrony zdrowia.
28 listopada 2017
Pensja rezydenta może być wyższa
Dyrekcja szpitala nie może ingerować w wysokość wynagrodzenia zasadniczego rezydentów. Ma jednak inne możliwości gratyfikacji finansowej.
Kto może być lekarzem w systemie ratownictwa
Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
27 listopada 2017
System refundacji wyrobów medycznych do poprawy
Najwyższa Izba Kontroli wniosła o zmianę zasad refundacji wyrobów medycznych. Według zapowiedzi ministra zdrowia system ma być przemodelowany.
Projekt utworzenia poradni anestezjologicznych wstrzymany
Po publikacji projektu w wielu szpitalach utworzono poradnie anestezjologiczne, które ze względu na opóźniony proces legislacyjny nie są finansowane ze środków publicznych.
24 listopada 2017
Protest się rozkręca
Kolejni lekarze rezygnują z dodatkowych dyżurów. Mają też mocne znaki poparcia dla tej akcji.
Lekarze orzecznicy nie składają wypowiedzeń
ZUS nie ma żadnej deklaracji dotyczącej wypowiedzeń ze strony lekarzy orzeczników w związku z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych.
23 listopada 2017
Dopalacze mają być traktowane jak narkotyki
Dopalacze zostaną zrównane z narkotykami – wynika z opublikowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
MZ kolejny raz chwali się dokonaniami
Wydatki na ochronę zdrowia w 2017 r. zostały zwiększone ponad środki zaplanowane pierwotnie. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na podwyżki dla lekarzy.
22 listopada 2017
Lekarze złożą deklaracje o dochodach
Lekarze orzecznicy ZUS, rzeczoznawcy KRUS oraz członkowie komisji lekarskiej ZUS lub KRUS zostają na liście osób, które będą musiały składać oświadczenie majątkowe.
1 mln zł dla lekarzy w trudnej sytuacji finansowej
OZZL ma 1 mln zł na wsparcie lekarzy, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej z powodu wypowiedzenia klauzuli opt-out.
21 listopada 2017
Dobrowolne dyżury bez opt-out niezgodne z prawem
Czy lekarz bez podpisanej klauzuli opt-out może dobrowolnie wziąć większą liczbę dyżurów i przekroczyć normy czasu pracy? Nie – odpowiadają prawnicy.
Krytyczne oceny zmian w ochronie zdrowia
Zmiany wprowadzone w ochronie zdrowia w ciągu dwóch lat rządu PiS zostały ocenione przez związki zrzeszające pracodawców i lekarzy.