29 stycznia 2018
Zmiany w onkologii
Utworzenie Narodowego Instytutu Onkologicznego to jeden z kierunków działań resortu zdrowia.
26 stycznia 2018
Upaństwowienie pogotowia nie tak szybko
Przepisy dotyczące upublicznienia systemu ratownictwa medycznego przesunięto o pół roku.
Łączenie dyżurów – projekt do poprawki
Resort zdrowia zmieni projektowane przepisy umożliwiające dyrektorom szpitali planowanie dyżurów w taki sposób, aby lekarze mogli dyżurować na kilku oddziałach w ciągu jednej zmiany.
25 stycznia 2018
Zmiana podejścia do opłat za studia
Prawo uniemożliwia wprowadzenie opłat za studia medyczne. Tak nowy minister zdrowia skomentował pomysł odpracowywania studiów lub szkolenia specjalizacyjnego.
Pieniądze na wsparcie protestujących
Środki finansowe w wysokości 1 mln zł zarezerwowane w funduszu pomocowym na razie nie zostały ruszone. Jednak wskutek przedłużającej się akcji protestu niektórzy mogą potrzebować tego typu pomocy.
24 stycznia 2018
Sekretarze dla lekarzy
To pomysł Ministerstwa Zdrowia, którego realizacja ma poprawić warunki pracy lekarzy.
Komisja Zdrowia bez rezydentów
W obawie o wciągnięcie do politycznej gry protestujący lekarzy zrezygnowali z udziału w posiedzeniu komisji.
23 stycznia 2018
Wyższe opłaty za rejestrację praktyki
Wzrosły opłaty za wpis do rejestru praktyk lekarskich oraz za zmianę w istniejącym wpisie.
Rezydenci bliżej celu
Termin kolejnego spotkania ministra zdrowia z rezydentami został wyznaczony na 1 lutego. Lekarze liczą na przedstawienie konkretnych propozycji, które poprzedzi rzetelna analiza sytuacji.
22 stycznia 2018
E-zwolnienia pod znakiem zapytania
Obowiązkowe przejście na e-zwolnienia może się nie udać. Większość lekarzy rodzinnych to osoby w wieku emerytalnym, którzy nie korzystają z komputera, prowadząc dokumentację w formie papierowej.

Rozbudzone nadzieje
Minister zdrowia ma pomysł na zakończenie konfliktu z rezydentami.
19 stycznia 2018
Obowiązek sprawozdawczy
Właściciele praktyk lekarskich są zobowiązani do złożenia sprawozdań statystycznych za 2017 rok.
Interwencje u dzieci bez regulacji prawnych
Brakuje regulacji dotyczących postępowania zespołów ratownictwa medycznego w przypadku małoletnich pacjentów bez zgody ich opiekuna.
18 stycznia 2018
Pierwsze spotkanie z nowym ministrem
W piątek minister zdrowia ma się spotkać z rezydentami. Czy wykorzysta potencjał protestu, by uzgodnić zmiany w systemie kształcenia lekarzy i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia?
Budżet na zdrowie przyjęty bez poprawek
Nowe zadania przewidziane w tegorocznym budżecie to m.in. sfinansowanie ok. 4,2 tys. etatów rezydenckich.
17 stycznia 2018
Propozycja zmian w specjalizacji u nowego ministra
Samorząd lekarski przekazał ministrowi zdrowia postulaty dotyczące zmian zasad kształcenia przed- i podyplomowego.
Czas pracy nie ulegnie zmianie
Nie będzie ustawowego limitu czasu pracy lekarzy. Nie pozwala na to brak kadr medycznych.
16 stycznia 2018
Mniej lekarzy w ratownictwie
Lekarze, którzy nie rozpoczęli kierunkowego szkolenia, stracili uprawnienia do pracy w pogotowiu.
Powstaje mapa akcji #1lekarz1etat#
Rezydenci tworzą interaktywną mapę pokazującą rzeczywistą skalę akcji związanej z masowymi wypowiedzeniami klauzuli opt-out.
15 stycznia 2018
Minister zdrowia rozmawiał z samorządem lekarskim
Podczas spotkania padła deklaracja otwarcia na dialog z samorządem zawodowym. Planowana jest też rozmowa z rezydentami.
Wystawianie recept powinno być prostsze
NRL chce uproszczenia przepisów i proponuje odstąpienie od określania wymiarów oraz wzoru recept.
12 stycznia 2018
Przeróbka sieci szpitali
Nowe kryteria oceny ofert w psychiatrii i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej znajdą się wśród zmian w przepisach o sieci szpitali.
Nie ma uzasadnienia dla łączenia dyżurów
Propozycja wysyłania lekarzy do udzielania świadczeń na innym oddziale w czasie pełnienia jednego dyżuru stwarza zagrożenie zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy – uważa samorząd lekarski.
11 stycznia 2018
Nowe egzaminy państwowe

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie dwóch nowych egzaminów państwowych, które trzeba będzie zdać w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

2017 rok w ochronie zdrowia

Za nami rok, który przyniósł wiele zmian. Wśród nich są takie, których konsekwencje mogą negatywnie wpłynąć na najbliższe lata.