23 czerwca 2017
Burza wokół wstrzymanych dopłat pacjentów w szpitalach
Konsultacje projektu zawieszone. Opozycja apeluje o kontynuację obranego kierunku. Eksperci uważają, że trzeba dać pacjentom wybór.
22 czerwca 2017
Prośba o spotkanie w sprawie płac zlekceważona
Lekarze prosili o spotkanie w sprawie rządowego projektu ustawy o płacach minimalnych. Prośba pozostała bez odpowiedzi.
Medycyna pracy na celowniku NIK
Brak pełnej informacji w skierowaniach na badania profilaktyczne skutkuje błędną oceną zdolności do pracy – wynika z raportu NIK i Państwowej Inspekcji Pracy.
21 czerwca 2017
Luka w przepisach chroniących tajemnicę lekarską
Decyzja o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej powinna być zastrzeżona tylko dla sądu.
Czy nadchodzi fala strajków?
Z trzech wariantów, które dają możliwość zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i pensji – woli politycznej, przekonania społeczeństwa, że tak trzeba, oraz nacisków siłowych kolejny resort sugeruje, że w grę wchodzi tylko opcja trzecia – alarmują lekarze rezydenci.
20 czerwca 2017
Rezydenci nie zgadzają się na 90 zł podwyżki
Czy to prawda, że podwyżka zasadniczego wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów wyniesie od 1 lipca od 20 do 90 zł brutto miesięcznie? – pytają lekarze rezydenci wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
Urlop na poratowanie zdrowia również dla lekarzy

Lekarze powinni się znaleźć w grupie zawodów, którym przysługuje urlop na poratowanie zdrowia – apeluje do ministra zdrowia OIL w Łodzi.

19 czerwca 2017
Dokumentacja w praktyce lekarskiej – nowe regulacje

Po śmierci lekarza za dostęp do dokumentacji medycznej odpowiada właściwa okręgowa izba lekarska.

Podejrzane oferty szkoleń

Korespondencja zawierająca oferty szkoleń dla lekarzy z zakresu oceny ryzyka zawodowego może być próbą wyłudzenia pieniędzy – ostrzega biuro prawne WIL.

14 czerwca 2017
Urzędnicy planują, psychiatrzy protestują

MZ zdecydowało o nowej organizacji i zasadach finansowania psychiatrii. Testy nowego systemu ruszą dopiero za rok. Psychiatrzy tymczasem szykują protest w sprawie niedofinansowania placówek psychiatrycznych.

Praktyki wakacyjne nie w Polsce
Studenci coraz chętniej korzystają z praktyk medycznych za granicą, m.in w Azji.
Wynagrodzenia pod kontrolą
Do końca 2019 roku najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto lekarza specjalisty wyniesie ok. 5 tys. zł, stażysty – niecałe 3 tys. zł. Zdaniem MZ wprowadzone regulacje poprawią sytuację lekarzy w Polsce.
13 czerwca 2017
Nie będzie konfliktu interesów na linii POZ – poradnie przyszpitalne
Przyszpitalne poradnie specjalistyczne nie będą konkurować z gabinetami lekarzy rodzinnych.
System kształcenia dentystów mało efektywny
Nad zmianami systemu kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów powinien czuwać specjalnie powołany do tego zespół.
NRL: Bierzmy przykład z Rumunii
Samorządy lekarskie apelują do parlamentarzystów o podwyżki dla pracowników medycznych, stawiając za przykład Rumunię.
12 czerwca 2017
NFZ jest trudny do likwidacji
Ministerstwo Zdrowia nie podaje konkretnej daty, kiedy zlikwiduje NFZ.
Stomatologia: sąd orzekł o emeryturze
ZUS nie zaliczył dentystce do okresu pracy w szczególnych warunkach czasu nieobecności z powodu choroby. To sprzeczne z prawem – uznał sąd.
Lekarze POZ dokształcają się w dziedzinie onkologii
Lekarze rodzinni chętnie biorą udział w szkoleniach z dziedziny onkologii i coraz częściej wykrywają nowotwory.
09 czerwca 2017
Potrzebne nowe regulacje prawne
Środowisko lekarskie oczekuje zmian regulacji dotyczących medycznych oświadczeń pro futuro.
Nie ma kompromisu w sprawie płac minimalnych
Skutkiem rządowego projektu będzie powszechne odejście od zawodu lub emigracja – alarmuje Porozumienie Zawodów Medycznych.
08 czerwca 2017
Resort zdrowia: liczba anestezjologów rośnie z roku na rok
Ginekolodzy zgadzają się z oceną ministra zdrowia, że brak anestezjologów na położnictwie skutkuje brakiem znieczuleń przy porodach.
Braki kadrowe nie odstraszają pacjentów
Brak specjalistów w publicznym sektorze ochrony zdrowia nie decyduje o odejściu do sektora prywatnego.
07 czerwca 2017
Wymagania sanepidu powinny być ujednolicone
Śląska Izba Lekarska chce zwalczyć problem chaotycznego podejścia do kontroli gabinetów dentystycznych przez sanepid.
Zlecenie na wyrób medyczny można wystawić bez umowy z NFZ
Nie trzeba mieć umowy z NFZ, aby wystawić zlecenie na wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych.
06 czerwca 2017
Walka o szczepienia na poziomie ministerialnym
Ministerstwo Zdrowia wspiera lekarzy w starciu ze środowiskami przeciwnymi szczepieniom.