10 stycznia 2018
Czy nowy minister ugasi protest?
Zmiana ministra zdrowia wznowiła nadzieje między protestującymi lekarzami na kompromis i przerwanie akcji wypowiadania klauzuli opt-out.
Stypendia lojalnościowe staną się faktem
Po uzyskaniu tytułu specjalisty lekarze będą musieli odpracować w kraju czas co najmniej równy okresowi otrzymywania dodatkowego wsparcia finansowego.
09 stycznia 2018
Kolejny krok do zmian w specjalizacji
Projekt nowelizacji ustawy wprowadzający zmiany w zakresie szkolenia specjalizacyjnego znalazł się na liście prac legislacyjnych.
Jeszcze więcej swobody w planowaniu dyżurów
Dyrektorzy szpitali będą mogli swobodniej ustalać harmonogram całodobowej pracy lekarzy.
08 stycznia 2018
Nerwowe naprawianie systemu
Lekarze zaangażowani w akcję #1lekarz1etat obnażają nieudolne próby naprawiania systemu.
Brak porozumienia i rzetelnej informacji
Rezydenci domagają się niezwłocznego opublikowania stenogramów z piątkowych rozmów z Konstantym Radziwiłłem, broniąc się przed nieprawdziwymi informacjami na temat przebiegu spotkania.
05 stycznia 2018
Dyskryminacja wobec rezygnujących z opt-out
Żądanie podpisania umowy o zakazie konkurencji wyłącznie od lekarzy, którzy wypowiedzieli klauzulę opt-out, jest niezgodne z prawem.
PO i Nowoczesna chcą dymisji ministra zdrowia
Opozycyjne partie polityczne oczekują dymisji ministra zdrowia. Wniosek o wyrażenie mu wotum nieufności ma być złożony w przyszłym tygodniu.
04 stycznia 2018
MZ: nie ma żadnego kryzysu
W środę minister zdrowia przedstawił sejmowej komisji zdrowia informację o skali i skutkach protestu lekarzy.
Rekrutacja na kursy w dotychczasowym trybie
Nie ma zmian w zapisach na kursy specjalizacyjne, których organizatorem jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
03 stycznia 2018
Preferencje nie dla każdego początkującego lekarza
Lekarze rozpoczynający własną działalność i świadczący usługi dla byłego pracodawcy, u którego wcześniej odbywali staż, nie zawsze mogą skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS.
Odsyłanie po skierowanie niezgodne z prawem
Specjalista nie może odesłać pacjenta do lekarza rodzinnego po skierowanie na badania.
02 stycznia 2018
Od 1 stycznia obowiązuje nowa lista leków refundowanych
Zapraszamy do zapoznania się z raportem refundacji – co nowego pojawiło się na liście aptecznej i w programach lekowych, co nie jest już refundowane.
Desperackie plany resortu zdrowia
Jeden lekarz na kilku dyżurach to desperacki krok rządzących – uważa samorząd lekarski i apeluje do ministra zdrowia o odejście od tego pomysłu.
Zmiana terminu wniosku do PES
Lekarze, którzy przed Nowym Rokiem nie zdążyli złożyć wniosku do PES, mają czas do końca wtorku 2 stycznia.
27 grudnia 2017
Weźcie sprawy w swoje ręce
Kwestią wynagrodzeń lekarzy zajmą się związkowcy. Tak zdecydowali członkowie rządowego zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, który zakończył pracę.
Zlecenie RTG powinien wystawiać lekarz każdej specjalizacji
Prawo do skierowania dziecka na zdjęcia pantomograficzne powinien mieć każdy lekarz niezależnie od posiadanej specjalizacji.
21 grudnia 2017
Dyżury na kilku oddziałach jednocześnie
To nowy pomysł ministra zdrowia, który chce zalegalizować dyżury lekarskie na kilku oddziałach jednocześnie.
Terminal płatniczy za drogi dla wielu praktyk lekarskich
Obowiązek posiadania terminalu płatniczego nie powinien obejmować właścicieli wszystkich praktyk lekarskich – uważa Naczelna Rada Lekarska.
20 grudnia 2017
Zmiany w finansowaniu POZ
Lekarze POZ otrzymają więcej pieniędzy za leczenie pacjentów w wieku 40-65 lat.
Z etatu na rezydenturę z zachowaniem stawki
Wynagrodzenie lekarza, który pierwsze lata szkolił się w ramach etatu, a następnie przeszedł na rezydencki tryb szkolenia, nie powinno być zmniejszone.
19 grudnia 2017
Nieograniczone prawo do dokumentacji medycznej
Ograniczanie pacjentom dostępu do dokumentacji medycznej jest sprzeczne z prawem – orzekł NSA.
Przedłużono termin złożenia wniosków
Pobieranie numerów recept i aktualizacja danych osobowych będą możliwe jeszcze przez pół roku.
18 grudnia 2017
Wynagrodzenia rezydentów do Trybunału Konstytucyjnego
Samorząd lekarski chce, aby TK zbadał zgodność z Konstytucją RP i Kodeksem pracy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia lekarzy rezydentów.
Fałszywa strona MZ - ostrzeżenie
W sieci funkcjonuje strona internetowa, która podszywa się pod witrynę Ministerstwa Zdrowia.