07 lipca 2017
Technik dentystyczny nie może wejść w kompetencje lekarza
Stomatolodzy sprzeciwiają się próbom nadania technikom dentystycznym uprawnień do samodzielnego wykonywania świadczeń leczniczych.
06 lipca 2017
Związkowcy już nie chcą rozmawiać z ministrem zdrowia
Solidarność nie widzi sensu dialogu z ministerstwem zdrowia, bo resort podjął decyzję w sprawie płac bez konsultacji społecznych.
05 lipca 2017
Kandydata na strażaka nie powinien badać lekarz POZ
O stanie zdrowia kandydatów do szkół pożarniczych powinni decydować lekarze medycyny sportowej, a nie tak jak teraz lekarze POZ – uważają eksperci Porozumienia Zielonogórskiego.
Mniej biurokracji przy wystawianiu recept
Termin otrzymania uprawnienia do wystawiania recept przedłużono do końca tego roku.
04 lipca 2017
Będzie pikieta pod sejmem
Porozumienie Zawodów Medycznych przygotowuje pikietę pod sejmem. Chce zwrócić uwagę społeczeństwa i parlamentarzystów na skandaliczną postawę rządu wobec warunków pracy w ochronie zdrowia.
Manipulacja wizerunkiem zawodu lekarza
W programie telewizyjnym, w którym miało się dyskutować o naprawie systemu ochrony zdrowia, zamiast merytorycznej dyskusji pokazano, jak źli są lekarze. To oczernianie tego zawodu – uważają związkowcy.
03 lipca 2017
PZM alarmuje: Wyzysk pracowników będzie trwał
Podstawą funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia pozostaje wyzysk jej pracowników. To napędza emigrację zarobkową.
Za zwiększeniem kompetencji musi iść dokształcanie
Przeniesienie jak najwięcej leczenia ze szpitali do POZ to krok we dobrym kierunku. Lekarze rodzinni powinni jednak zostać odpowiednio przeszkoleni. Czy tak będzie?
30 czerwca 2017
Resort zdrowia jest spokojny o lekarzy
Lekarze nie stracą pracy. Nie dojdzie też do wydłużenia kolejek do specjalistów – urzędnicy bronią słuszności idei sieci szpitali.
Udane negocjacje z NFZ
Lekarze POZ przedłużą umowy z NFZ na lepszych warunkach
29 czerwca 2017
Co o izbie lekarskiej wiedzą młodzi lekarze?
Niewiele. Najgorszą opinię na temat izb mają dentyści – oceną działalności samorządu lekarskiego podzieliła się OIL w Gdańsku.
Spadnie zatrudnienie w szpitalach prywatnych
Sieć szpitali nie poprawi warunków pracy lekarzy. W wyniku reformy nastąpi też redukcja liczby miejsc pracy w ochronie zdrowia – ocenia Nowoczesna opublikowanie przez oddziały NFZ tzw. sieci szpitali.
28 czerwca 2017
Umowa o pracę nie może być łączona z kontraktem
Podwójne umowy dają większy zarobek w szpitalu, ale są niezgodne z prawem.
Obowiązków przybywa, pieniędzy wciąż brak
Zakres obowiązków lekarzy rodzinnych ma być większy, ale o zwiększeniu finansowania specjalistów pracujących w POZ jak na razie nie ma mowy.
27 czerwca 2017
Postulaty rezydentów bez odpowiedzi rządu
Młodzi lekarze nie składają broni. Mimo braku odpowiedzi ze strony ministerstw dopominają się o poprawki w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Nowe prawo niekorzystne dla dentystów
Regulacje unijne nadwerężą budżet właścicieli praktyk stomatologicznych. Wszystko z powodu nakazu instalowania w gabinetach separatorów amalgamatu.
26 czerwca 2017
Może zabraknąć kierowników specjalizacji
Dodatkowe nieodpłatne zadania wynikające z obsługi systemu monitorowania kształcenia zniechęcają lekarzy do objęcia stanowiska kierownika specjalizacji.
Gabinet w domu podniesie koszt przekształcenia gruntów
Przekształcenie na własność gruntów zabudowanych, w obrębie których jest prowadzona praktyka lekarska, będzie kosztować połowę więcej niż w przypadku lokali mieszkalnych.
23 czerwca 2017
Zasady finansowe pod znakiem zapytania
Umowy z NFZ w podstawowej opiece zdrowotnej kończą ważność 30 czerwca. Nadal nie wiadomo, na jakich zasadach będą pracować lekarze po tym terminie.
Burza wokół wstrzymanych dopłat pacjentów w szpitalach
Konsultacje projektu zawieszone. Opozycja apeluje o kontynuację obranego kierunku. Eksperci uważają, że trzeba dać pacjentom wybór.
22 czerwca 2017
Prośba o spotkanie w sprawie płac zlekceważona
Lekarze prosili o spotkanie w sprawie rządowego projektu ustawy o płacach minimalnych. Prośba pozostała bez odpowiedzi.
Medycyna pracy na celowniku NIK
Brak pełnej informacji w skierowaniach na badania profilaktyczne skutkuje błędną oceną zdolności do pracy – wynika z raportu NIK i Państwowej Inspekcji Pracy.
21 czerwca 2017
Luka w przepisach chroniących tajemnicę lekarską
Decyzja o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej powinna być zastrzeżona tylko dla sądu.
Czy nadchodzi fala strajków?
Z trzech wariantów, które dają możliwość zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i pensji – woli politycznej, przekonania społeczeństwa, że tak trzeba, oraz nacisków siłowych kolejny resort sugeruje, że w grę wchodzi tylko opcja trzecia – alarmują lekarze rezydenci.
20 czerwca 2017
Rezydenci nie zgadzają się na 90 zł podwyżki
Czy to prawda, że podwyżka zasadniczego wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów wyniesie od 1 lipca od 20 do 90 zł brutto miesięcznie? – pytają lekarze rezydenci wicepremiera Mateusza Morawieckiego.