28 czerwca 2017
Umowa o pracę nie może być łączona z kontraktem
Podwójne umowy dają większy zarobek w szpitalu, ale są niezgodne z prawem.
Obowiązków przybywa, pieniędzy wciąż brak
Zakres obowiązków lekarzy rodzinnych ma być większy, ale o zwiększeniu finansowania specjalistów pracujących w POZ jak na razie nie ma mowy.
27 czerwca 2017
Postulaty rezydentów bez odpowiedzi rządu
Młodzi lekarze nie składają broni. Mimo braku odpowiedzi ze strony ministerstw dopominają się o poprawki w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Nowe prawo niekorzystne dla dentystów
Regulacje unijne nadwerężą budżet właścicieli praktyk stomatologicznych. Wszystko z powodu nakazu instalowania w gabinetach separatorów amalgamatu.
26 czerwca 2017
Może zabraknąć kierowników specjalizacji
Dodatkowe nieodpłatne zadania wynikające z obsługi systemu monitorowania kształcenia zniechęcają lekarzy do objęcia stanowiska kierownika specjalizacji.
Gabinet w domu podniesie koszt przekształcenia gruntów
Przekształcenie na własność gruntów zabudowanych, w obrębie których jest prowadzona praktyka lekarska, będzie kosztować połowę więcej niż w przypadku lokali mieszkalnych.
23 czerwca 2017
Zasady finansowe pod znakiem zapytania
Umowy z NFZ w podstawowej opiece zdrowotnej kończą ważność 30 czerwca. Nadal nie wiadomo, na jakich zasadach będą pracować lekarze po tym terminie.
Burza wokół wstrzymanych dopłat pacjentów w szpitalach
Konsultacje projektu zawieszone. Opozycja apeluje o kontynuację obranego kierunku. Eksperci uważają, że trzeba dać pacjentom wybór.
22 czerwca 2017
Prośba o spotkanie w sprawie płac zlekceważona
Lekarze prosili o spotkanie w sprawie rządowego projektu ustawy o płacach minimalnych. Prośba pozostała bez odpowiedzi.
Medycyna pracy na celowniku NIK
Brak pełnej informacji w skierowaniach na badania profilaktyczne skutkuje błędną oceną zdolności do pracy – wynika z raportu NIK i Państwowej Inspekcji Pracy.
21 czerwca 2017
Luka w przepisach chroniących tajemnicę lekarską
Decyzja o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej powinna być zastrzeżona tylko dla sądu.
Czy nadchodzi fala strajków?
Z trzech wariantów, które dają możliwość zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i pensji – woli politycznej, przekonania społeczeństwa, że tak trzeba, oraz nacisków siłowych kolejny resort sugeruje, że w grę wchodzi tylko opcja trzecia – alarmują lekarze rezydenci.
20 czerwca 2017
Rezydenci nie zgadzają się na 90 zł podwyżki
Czy to prawda, że podwyżka zasadniczego wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów wyniesie od 1 lipca od 20 do 90 zł brutto miesięcznie? – pytają lekarze rezydenci wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
Urlop na poratowanie zdrowia również dla lekarzy

Lekarze powinni się znaleźć w grupie zawodów, którym przysługuje urlop na poratowanie zdrowia – apeluje do ministra zdrowia OIL w Łodzi.

19 czerwca 2017
Dokumentacja w praktyce lekarskiej – nowe regulacje

Po śmierci lekarza za dostęp do dokumentacji medycznej odpowiada właściwa okręgowa izba lekarska.

Podejrzane oferty szkoleń

Korespondencja zawierająca oferty szkoleń dla lekarzy z zakresu oceny ryzyka zawodowego może być próbą wyłudzenia pieniędzy – ostrzega biuro prawne WIL.

14 czerwca 2017
Urzędnicy planują, psychiatrzy protestują

MZ zdecydowało o nowej organizacji i zasadach finansowania psychiatrii. Testy nowego systemu ruszą dopiero za rok. Psychiatrzy tymczasem szykują protest w sprawie niedofinansowania placówek psychiatrycznych.

Praktyki wakacyjne nie w Polsce
Studenci coraz chętniej korzystają z praktyk medycznych za granicą, m.in w Azji.
Wynagrodzenia pod kontrolą
Do końca 2019 roku najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto lekarza specjalisty wyniesie ok. 5 tys. zł, stażysty – niecałe 3 tys. zł. Zdaniem MZ wprowadzone regulacje poprawią sytuację lekarzy w Polsce.
13 czerwca 2017
Nie będzie konfliktu interesów na linii POZ – poradnie przyszpitalne
Przyszpitalne poradnie specjalistyczne nie będą konkurować z gabinetami lekarzy rodzinnych.
System kształcenia dentystów mało efektywny
Nad zmianami systemu kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów powinien czuwać specjalnie powołany do tego zespół.
NRL: Bierzmy przykład z Rumunii
Samorządy lekarskie apelują do parlamentarzystów o podwyżki dla pracowników medycznych, stawiając za przykład Rumunię.
12 czerwca 2017
NFZ jest trudny do likwidacji
Ministerstwo Zdrowia nie podaje konkretnej daty, kiedy zlikwiduje NFZ.
Stomatologia: sąd orzekł o emeryturze
ZUS nie zaliczył dentystce do okresu pracy w szczególnych warunkach czasu nieobecności z powodu choroby. To sprzeczne z prawem – uznał sąd.
Lekarze POZ dokształcają się w dziedzinie onkologii
Lekarze rodzinni chętnie biorą udział w szkoleniach z dziedziny onkologii i coraz częściej wykrywają nowotwory.