23 lutego 2017
PRACA LEKARZA NA KONTRAKCIE. Jak rozumieć rażące niedbalstwo?
22 lutego 2017
Wiosna: dentyści odcięci od specjalizacji
Lekarzom dentystom przyznano dwa miejsca w ramach wszystkich specjalizacji stomatologicznych na terenie całego kraju.
Fakty i mity o sieci szpitali
Dr Dobrawa Biadun, ekspert Konfederacji Lewiatan, prostuje kilka istotnych informacji na temat sieci szpitali, która, jak zadecydował właśnie rząd, będzie obowiązywać od 1 października br. Warto wiedzieć, co oznacza dla lekarza decyzja, że jego miejsce pracy nie znajdzie się w sieci.
21 lutego 2017
Marcowa lista rezydentur to dramat
Wiosną tego roku w niektórych regionach kraju podnoszenia kwalifikacji nie rozpocznie żaden kardiolog, neurolog, ginekolog, neurolog ani endokrynolog. Powodem jest mniejsza liczba przyznanych rezydentur i premiowanie innych specjalizacji.
Nie chcemy takich e-zwolnień
Zapadła decyzja, że papierowe zwolnienia lekarze będą mogli wystawiać o rok dłużej niż zakładano.
Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

U większości mężczyzn z objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego wystarczająco skuteczne jest leczenie farmakologiczne. Metody chirurgiczne wykorzystuje się w razie jego niepowodzenia lub powikłań. Z uwagi na obciążenia współistniejące u wielu chorych szczególne zainteresowanie budzą metody minimalnie inwazyjne.

20 lutego 2017
Chcesz stypendium, odpracuj w kraju 
Problem niskich płac młodych lekarzy ma rozwiązać stypendium fundowane, które trzeba będzie odpracować. Nie zlikwiduje to jednak wszystkich przyczyn odpływu kadry medycznej z Polski.
Konsultant geriatryczny zamiast kolejnego oddziału geriatrycznego?
Rząd chce otwierać nowe oddziały geriatryczne, choć nie ma komu na nich pracować.
17 lutego 2017
Premia pomysłem na wyższe wynagrodzenia rezydentów
Zabiegają o poprawę systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w regionach, o lepszy rozkład miejsc rezydenckich w poszczególnych specjalnościach i proponują uruchomienie systemu stypendialnego dla deficytowych specjalności w powiatowych szpitalach. Takie postulaty zostały przekazane podczas spotkania przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Łodzi z wicewojewodą łódzkim Karolem Młynarczykiem.
16 lutego 2017
Koszty leczenia stomatologicznego dzieci są niedoszacowane
Wycena punktowa leczenia stomatologicznego dzieci musi być wyższa – uważa Naczelna Izba Lekarska.
Ratownicy medyczni lekarstwem na brak lekarzy - ale czy właściwym?
Problemu braku lekarzy w izbach wytrzeźwień nie rozwiąże zastępowanie ich ratownikami medycznymi. NRL i eksperci ds. rynku zdrowia wyrażają zdecydowany sprzeciw temu pomysłowi.
15 lutego 2017
Przerzuty nowotworów narządów wewnętrznych do skóry

Nawet w 10 proc. przypadków w przebiegu nowotworów narządów wewnętrznych mogą wystąpić przerzuty do skóry. Ich pojawienie się świadczy o zaawansowanej chorobie nowotworowej i wiąże się ze złym rokowaniem dla pacjenta. 1/3 przypadków przerzutów do skóry rozpoznawana jest, zanim zostanie postawiona diagnoza guza pierwotnego.

Wraca centralne planowanie zawodów. Będą ostrzejsze limity przyjęć na medycynę?
O liczbie przyjętych na niektóre kierunki, w tym medyczne, miałby decydować minister, uwzględniając potrzeby rynku pracy – wynika z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
LDEK - mniej ściągali, gorzej zdali?
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi podało, że LDEK w sesji wiosennej 2017 roku zdało 570 osób (845 przystąpiło do egzaminu) – to gorszy wynik w porównaniu z poprzednią sesją.
14 lutego 2017
Polityka rezydentur zmusza młodych do wyboru specjalizacji
Niewielka liczba miejsc rezydenckich w specjalnościach, takich jak anestezjologia, intensywna terapia czy medycyna ratunkowa, to błąd.
NRL proponuje zmianę, która ułatwi lekarzom wyjazd za granicę
NRL postuluje zmianę wzorów świadectw złożenia egzaminów LEK i LDEK. Proponuje wprowadzenie do treści dokumentów jednoznacznej informacji o wyniku egzaminu oraz o języku, w jakim egzamin był składany.
13 lutego 2017
Fizyk medyczny specjalistą fizyki medycznej, czyli powrót specjalizacji w zawodach okołomedycznych
Osoby, które robiły specjalizację w zawodzie innym niż medyczny i zakończyły ją po 1 lipca 2016 roku, nie mogły przystąpić do egzaminów. Będzie to znów możliwe od 1 marca br.
Opodatkowanie usług medycznych w 2017
– W wyniku uchwalonej nowelizacji ustawy o VAT rok 2017 obfituje w liczne zmiany w prawie podatkowym. Nie dotyczy to jednak usług medycznych, które dotąd mogły korzystać ze zwolnienia z podatku – zapewnia podyplomie.pl Ewa Szkodzińska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
10 lutego 2017
Za rok studia medyczne mogą być płatne
Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego jest za płatnymi studiami na kierunkach medycznych. W ocenie branży medycznej to jeszcze pogorszy warunki pracy lekarzy w Polsce.
Rzecznik Praw Dziecka kwestionuje umiejętności lekarzy rodzinnych
Lekarze rodzinni wyrazili sprzeciw wobec wypowiedzi rzecznika praw dziecka, kwestionujących ich kompetencje w odniesieniu do leczenia dzieci. Dyskusja się zaostrza.
09 lutego 2017
Łączą siły, by negocjować warunki kontraktów
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku uważa, że należy zorganizować grupę Porozumienia Lekarzy Kontraktowych, która stworzy narzędzia, aby negocjować z pracodawcami warunki kontraktów.
08 lutego 2017
Lekarze zostają (czasami) w karetkach
Planowana przez Ministerstwo Zdrowia zmiana w ratownictwie medycznym będzie mieć łagodniejszy przebieg niż planowano – część lekarzy zostanie w ambulansach.
Dlaczego ograniczono liczbę miejsc rezydenckich?
W tym roku w marcowym naborze będzie 1856 miejsc rezydenckich, 45 mniej niż w 2016 roku. Połowa przyznanych miejsc dotyczy rezydentur w specjalnościach uznanych za priorytetowe.
07 lutego 2017
Idą nowe obciążenia lekarzy. Biurokracja zamiast leczenia
Założenia do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta przewidują m.in. tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych. Istnieją jednak obawy, że będzie to kolejny dysfunkcyjny rejestr obsługiwany przez lekarzy.
Medycyna estetyczna tylko dla specjalistów – jest odpowiedź resortu zdrowia 
Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na apel NRL w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie zasad udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej.