Wyniki dla: "Adam Antczak"

Wyniki 476 - 500 z 568 | Na stronie: 10 25 50
ograniczeniem w generalizacji wniosków była stosunkowo niska jakość metodologiczna badań, w tym niewielka liczebność badanych grup.[15] Alex i Adam Iglesias
dr n. med. Urszula Ablewska 1 , prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki 1 , prof. dr hab. n. med. Marcin Demkow 2 , prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski 3
ekspertów tworzących wytyczne nadciśnienia płucnego, opieki okołooperacyjnej chorych kardiologicznie i omdleń znaleźli się bowiem prof. Adam Torbicki, prof. Piotr Ponikowski i prof. Piotr Kułakowski. Gratulacje!
Zdjęcie: archiwum prywatne Piśmiennictwo 1. Adam SS, Key NS, Greenberg CS. D-dimer antigen: current concepts and future prospects. Blood 2009;113(13
diagnosis, clinical work-up, and treatment for patients till the age of 18 years. Pediatr Blood Cancer 2013;60(2):175-84. 6. Adam E, Jubran R, Weitzman
Jacek Kądziela, 1 Elżbieta Florczak, 2 Andrzej Januszewicz, 2 Adam Witkowski 1
podstawowe standardy państwa prawa, ponieważ jednego błędu nie można naprawiać drugim. Inny prawnik, dr Adam Bodnar, obrońca praw człowieka, uważa
dr n. med. Anna Moniuszko 1 , lek. Adam Garkowski 1 , dr n. med. Aneta Cybula-Walczak 2  
Lek. dent. Monika Walis 1 Lek. Adam Halbina 2 Dr hab. med. Sebastian Kłosek 3
Wielka Interna - Gastroenterologia
Ryszard Kujawski, Adam Dziki
Susan Slatkoff, MD 1 , Stephen Gamboa, MD, MPH 1,2 , Adam J. Zolotor, MD, MPH 1 , Anne L. Mounsey, MD 1 , Kohar Jones, MD 3
dr hab. n. med. Adam J. Sybilski     
. Toruń: Adam Marszałek, 2002. 3. Minta P, Sobola M, Dzimira-Pyzio M, et al. System kwalifikowania pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego
Neurologia
Adam Stępień
human motor cortex. Front Neural Circuits 2013;7:18. 13. Antczak J, Rakowicz M. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w praktyce klinicznej. Neurol
Prawidłowe odpowiedzi: 1d, 2c, 3a, 4d, 5b, 6d, 7d, 8c Zalecane piśmiennictwo 1. Pulmonologia (red. Antczak A), Wielka Interna. Warszawa: Medical
risk factors. First World Congress of Neural Monitoring in Thyroid and Parathyroid Surgery, 17-19.09.2015, Krakow, Poland. 2. Antczak A, Myśliwiec M
Wielka Interna - Pulmunologia
Piotrowski, Jerzy Marczak, Adam Antczak Doktryna postępowania w astmie oskrzelowej Kluczową rolę w patogenezie astmy odgrywa zapalenie. Konsekwencją ... ) i odpowiedzią na alergen Amb a5. INNE GENY ADAM-33 (20 p) W 2002 r. pojawiło się doniesienie o związku astmy z polimorfizmem w obrębie genu ADAM-33 u osób rasy ... kaukaskiej. Geny należące do rodziny ADAM kodują białka należące do przezbłonowych metaloproteinaz o różnorodnych funkcjach (m.in. eliminujące
Marek Krawczyk, Jerzy Wordliczek, Antoni Czupryna, Jan Dobrogowski, Marek Dobosz, Wojciech Gaszyński, Piotr Andziak, Hanna Misiołek, Adam Dziki
lek. Dominika Stasiewicz-Melka 1 , dr hab. n. med. Adam Kobayashi 2,3
lek. Adam Garkowski 1 , prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska 1 , prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Tarasów 2  
years after a three-dose schedule of a combined hepatitis A and B vaccine. J Med Virol 2012; 84(1):11-7. 15 Gasim GI, Bella A, Adam I. Immune response