Wyniki dla: "Adam Antczak"

Wyniki 476 - 500 z 552 | Na stronie: 10 25 50
dr hab. n. med. Adam J. Sybilski     
. Toruń: Adam Marszałek, 2002. 3. Minta P, Sobola M, Dzimira-Pyzio M, et al. System kwalifikowania pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego
human motor cortex. Front Neural Circuits 2013;7:18. 13. Antczak J, Rakowicz M. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w praktyce klinicznej. Neurol
Prawidłowe odpowiedzi: 1d, 2c, 3a, 4d, 5b, 6d, 7d, 8c Zalecane piśmiennictwo 1. Pulmonologia (red. Antczak A), Wielka Interna. Warszawa: Medical
risk factors. First World Congress of Neural Monitoring in Thyroid and Parathyroid Surgery, 17-19.09.2015, Krakow, Poland. 2. Antczak A, Myśliwiec M
Wielka Interna - Pulmunologia
Piotrowski, Jerzy Marczak, Adam Antczak Doktryna postępowania w astmie oskrzelowej Kluczową rolę w patogenezie astmy odgrywa zapalenie. Konsekwencją ... ) i odpowiedzią na alergen Amb a5. INNE GENY ADAM-33 (20 p) W 2002 r. pojawiło się doniesienie o związku astmy z polimorfizmem w obrębie genu ADAM-33 u osób rasy ... kaukaskiej. Geny należące do rodziny ADAM kodują białka należące do przezbłonowych metaloproteinaz o różnorodnych funkcjach (m.in. eliminujące
Marek Krawczyk, Jerzy Wordliczek, Antoni Czupryna, Jan Dobrogowski, Marek Dobosz, Wojciech Gaszyński, Piotr Andziak, Hanna Misiołek, Adam Dziki
lek. Dominika Stasiewicz-Melka 1 , dr hab. n. med. Adam Kobayashi 2,3
lek. Adam Garkowski 1 , prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska 1 , prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Tarasów 2  
years after a three-dose schedule of a combined hepatitis A and B vaccine. J Med Virol 2012; 84(1):11-7. 15 Gasim GI, Bella A, Adam I. Immune response
, Piotr Pruszczyk • Nadciśnienie płucne Anna Dobosiewicz, Michał Piłka, Adam Torbicki • Zespół żyły głównej górnej Tadeusz M. Orłowski, Dariusz Dziedzic
hospitalized obstetrical patient. Clin Rev Allergy Immunol 2001;20(3):327-39. 32. Tomalak W, Antczak A, Boros P, et al. Zalecenia Polskiego Towarzystwa
valve implantation – state of the art, qualification of patients and procedures. Adam Witkowski. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2011; 7, 2 (24
: Pagon RA, Adam PP, Ardinger HH, et al. GeneReviews®. Seattle: University of Washington, 1993-2016. https://www.genetests.org/. 7. United
:460-1. 11. Byrd JB, Adam A, Brown NJ, et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-associated angioedema. Immunol Allergy Clin North Am. 2006;26:725
Wielka Interna - Gastroenterologia
Marcin Tchórzewski, Adam Dziki
Wielka Interna - Gastroenterologia
Maciej Berut, Adam Dziki
Neurologia
Adam Stępień
Neurologia
Adam Stępień, Teofan M. Domżał
Neurologia
Adam Kobayashi, Anna Członkowska
Piśmiennictwo 1. Adam RC, Lundy JS. Anesthesia in cases of poor risk: Some suggestions for decreasing the risk. Surg Gynecol Obstet 1942; 74: 1011