Podyplomie

Obraz kliniczny cukrzycy

Dariusz Moczulski

Wstęp

Klasyczne objawy cukrzycy pojawiają się dopiero przy znacznie podwyższonym stężeniu glukozy we krwi. Cukrzyca zwiększa też skłonność do infekcji. Ostrym objawem cukrzycy, występującym u osób z nierozpoznaną i nieleczoną cukrzycą typu 1, jest kwasica ketonowa.

Naturalny przebieg choroby

Cukrzyca typu 1

Cukrzyca typu 1 ujawnia się z reguły gwałtownie. Chorobę rozpoznaje się na podstawie klasycznych objawów, takich jak:

  • zwiększone pragnienie
  • oddawanie dużej ilości moczu
  • spadek masy ciała
  • ogólne osłabienie
  • kwasica ketonowa.


Kwasicy ketonowej towarzyszy odwodnienie, zaburzenia świadomości i zapach acetonu. Po rozpoczęciu leczenia insuliną najczęściej objawy ustępują. Często obserwuje się przejściową poprawę, która pozwala zmniejszyć dawkę insuliny. Poprawa ta jest z reguły przejściowa i trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, po czym następuje pogorszenie; konieczne jest zwiększenie dawki insuliny. W kolejnych latach przebieg cukrzycy typu 1 jest stały, ale w okresach stresu i infekcji może dojść do przejściowego wzrostu zapotrzebowania na insulinę. Jeśli w wyniku długoletniego przebiegu cukrzycy typu 1 dojdzie do uszkodzenia funkcji wydalniczej nerek, zapotrzebowanie na insulinę zmniejsza się, czasami nawet z kilkudziesięciu do zaledwie kilku jednostek na dobę.

Cukrzyca typu 2

Cukrzyca typu 2 początkowo przebiega bezobjawowo. Objawy pojawiają się dopiero po kilku latach, w następstwie wzrastającego stężenia glukozy we krwi. Klasyczne objawy cukrzycy typu 2 to:

  • osłabienie
  • spadek masy ciała
  • zwiększone oddawanie moczu
  • nadmierne pragnienie.


Początkowym objawem może być również utrata ostrości wzroku oraz bóle nóg. U niektórych chorych jako pierwszy pojawia się świąd skóry, często zlokalizowany w okolicy zewnętrznych narządów moczowo-płciowych.

Cukrzyca typu 2 jest chorobą postępującą. Wcześnie rozpoznana, łatwo się leczy za pomocą diety i leków doustnych. Po kliku latach konieczne jest jednak podawanie insuliny. Z czasem dochodzi do zwiększonego zapotrzebowania na insulinę, co znacznie ...