Podyplomie logo dark

Patogeneza późnych powikłań cukrzycowych

Dariusz Moczulski

Wstęp

Późne powikłania cukrzycy są następstwem podwyższonego stężenia glukozy we krwi. Dzieli się je na:

 • powikłania mikronaczyniowe:
  • nefropatia
  • retinopatia
  • neuropatia
 • powikłania makronaczyniowe:
  • udar mózgu
  • zawał mięśnia sercowego
  • choroba miażdżycowa tętnic obwodowych.

Czynniki ryzyka

Glikemia

Wpływ na powikłania mikronaczyniowe

Czynnikiem ryzyka wszystkich powikłań jest podwyższone stężenie glukozy we krwi. Ryzyko to zależy od jego wartości i od czasu ekspozycji. Kryteria rozpoznania cukrzycy, czyli próg stężenia glukozy, od którego rozpoznaje się cukrzycę, zaproponowano na podstawie obserwacji, od jakiego stężenia glukozy we krwi wzrasta ryzyko powikłań mikronaczyniowych. W dużych badaniach interwencyjnych, takich jak DCCT (Diabetes Control Complications Trial) i UKPDS (United Kingdom Diabetes Study), udowodniono, że zarówno w cukrzycy typu 1, jak i typu 2 intensyfikacja leczenia zmniejsza ryzyko powikłań mikronaczyniowych.