01 lutego 2017
Wall article
Jak skutecznie leczyć głębokie odmrożenia?

Obserwacja, pielęgnacja i amputacja – to dominujący w Polsce model postępowania terapeutycznego w przypadku głębokich odmrożeń. Dla okaleczonego pacjenta oznacza to zwykle wykluczenie zawodowe i społeczne, a dla budżetu państwa wymierne skutki ekonomiczne, związane z koniecznością wypłaty rent i pomocy socjalnej.

31 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2838%29
Skórne działania niepożądane onkologicznych terapii celowanych

Jednymi z częstszych objawów onkologicznych terapii celowanych są zmiany skórne.

News %281%29
Pediatrzy mają pozostać w POZ
Projekt ustawy o POZ zostanie skorygowany. Do poprawy jest m.in. zapis o tym, że docelowo lekarzem pierwszego kontaktu, również dla dzieci, będzie lekarz rodzinny, a nie pediatra.
News
Kasa fiskalna obowiązkowa, ale są wyjątki
Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczynają udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych, muszą zainstalować kasę fiskalną od razu.
Fb artyku%c5%81 otwarty %2836%29
Ryzyko zachowań samobójczych w rodzinie obciążonej konfliktami i przemocą seksualną

Czynniki ryzyka suicydalnego oraz ich udział i znaczenie w realizacji zamachu samobójczego stanowią odwieczny problem badawczy, przy czym kontrowersje dotyczą stopnia udziału poszczególnych predykatorów.[1,2] Analizując ten problem, należy zwrócić uwagę, że wśród czynników ryzyka samobójstwa podkreśla się występowanie konfliktów rodzinnych, przemocy seksualnej i problemów alkoholowych.

30 stycznia 2017
Tk
Kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o jawność pytań egzaminacyjnych
Naczelna Rada Lekarska złożyła kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o jawność pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES.
Ulga
Apel o kształcenie podyplomowe z ulgą podatkową
Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów podniósł kwestię konieczności dokonania zmian w prawie podatkowym. Uzasadnia to m.in. tym, że na lekarzy i lekarzy dentystów nałożono ustawowy obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego.
26 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2828%29
Zastosowanie metody mikromacierzy tkankowych w onkologii

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zainteresowania wykorzystaniem w naukach medycznych jak najmniej kosztownych, a jednocześnie wystarczająco precyzyjnych metod.

Fb artyku%c5%81 otwarty %2827%29
W jakim stadium choroby nerek wysłać chorego do nefrologa

W aktualnym numerze publikujemy artykuł: „Chory z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek w stadium 3b i wyższym”.

25 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2824%29
Depresja – kiedy wysłać do psychiatry?

Depresja to jedna z najczęstszych chorób psychicznych w społeczeństwie. Może sprawiać trudności diagnostyczne ze względu na złożoność etiologii, niepełne lub nietypowe objawy epizodu depresyjnego, zmiany związane z wiekiem oraz współwystępowanie z licznymi schorzeniami somatycznymi.

Fb artyku%c5%81 otwarty %2826%29
Standardy leczenia POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP, COPD – chronic obstructive pulmonary disease) jest czwartą przyczyną zgonów na świecie. To choroba nieuleczalna, której można zapobiec. Dostępne leczenie, w tym zaprzestanie palenia tytoniu, pozwala na spowolnienie jej postępu. Umożliwia także zapobieganie powikłaniom.

23 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2821%29
Zaburzenia psychiczne w schyłkowym okresie życia

Im wcześniej chory będzie mógł skorzystać z systemu opieki paliatywnej, tym większa szansa na szybsze rozpoznanie jego potrzeb, a co za tym idzie – poprawę jakości życia, łatwiejszą komunikację z najbliższymi. To zaś może pomóc mu w rozpoczęciu procesu pogodzenia się z chorobą.

Fb artyku%c5%81 otwarty %2819%29
Stłuszczenie wątroby – diagnostyka i leczenie

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, uważana za wątrobową manifestację zespołu metabolicznego, jest najczęstszą chorobą wątroby w krajach rozwiniętych. Rosnąca częstość jej występowania koreluje z pandemią otyłości i cukrzycy typu 2.

20 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2817%29
Uwolnić się z fortecy – wspomnienia osób, które „wyszły z autyzmu”

Statystyki mówią, że 20-25 proc. dzieci chorych na autyzm wychodzi z choroby. Mimo to w dorosłości mają nadal problemy z nawiązywaniem bliskich relacji emocjonalnych i dobrych relacji społecznych. Wspomnienia osób, które przekroczyły granicę autyzmu, są dla nas niezwykle cennym materiałem. Dają nam szansę na wejście, choć na chwilę, do zamkniętego świata autyzmu.

Fb artyku%c5%81 otwarty %2816%29
Ostra białaczka szpikowa – od rozpoznania do leczenia

Ostre białaczki szpikowe to nowotwory o gwałtownym przebiegu, które bez leczenia mogą spowodować śmierć w ciągu kilku tygodni. Sposób swoistego leczenia ostrej białaczki szpikowej zależy od jej rodzaju oraz od wieku chorego i schorzeń towarzyszących.

19 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %2812%29
Chore czy źle wychowane

O leczeniu szpitalnym zaburzeń zachowania z dr. hab. med. Filipem Rybakowskim, konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN, rozmawia Monika Stelmach

Fb artyku%c5%81 otwarty %2813%29
Substancje słodzące – fakty i mity

Zgodnie z definicją przyjętą przez Parlament Unii Europejskiej w 2008 roku substancje słodzące to związki stosowane do nadania środkom spożywczym słodkiego smaku lub stosowane w słodzikach stołowych.

Fb artyku%c5%81 otwarty %2814%29
Ostre zatrucia zamierzone lekami stosowanymi w psychiatrii

O tym, jak diagnozować, leczyć i zapobiegać, z dr. n. med. Piotrem Hydzikiem, kierownikiem Oddziału Toksykologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rozmawia Monika Stelmach.

17 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %288%29
Kaszel jako wyzwanie

O strategiach terapeutycznych z dr. hab. med. Szczepanem Coftą z Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu rozmawia lek. med. Paweł Traczewski

16 stycznia 2017
Fb artyku%c5%81 otwarty %284%29
Przyczyny przewlekłej choroby płuc i retinopatii wcześniaczej

Zakończył się pierwszy etap projektu badawczego NEOMICS, realizowanego w Katedrze Pediatrii Instytutu Pediatrii UJ CM. Badania 119 wcześnie urodzonych noworodków ujawniły m.in., że organizmy wcześniaków, w zależności od stopnia dojrzałości, produkowały inne zestawy białek. Odkrycie to może przyczynić się do skuteczniejszego zapobiegania powikłaniom wcześniactwa.

Fb artyku%c5%81 otwarty %283%29
Odmienności kliniczne łuszczycy u dzieci

Łuszczyca jest częstą, przewlekłą, zapalną chorobą skóry o nawrotowym przebiegu.[1-3] Etiologia łuszczycy jest złożona i obejmuje współdziałanie czynników genetycznych i środowiskowych.

Fb artyku%c5%81 otwarty %282%29
Wpływ zaburzeń snu na gospodarkę węglowodanową, otyłość i choroby układu krążenia

Sen osoby dorosłej powinien trwać ok. 7- 8 godzin w ciągu doby. W minionych 60 latach odnotowano istotne jego skrócenie.[1] Badania ostatnich lat wykazały, że zaburzenia architektoniki i czasu trwania snu nie tylko obniżają jakość życia pacjenta, ale również mają negatywne skutki zdrowotne, szczególnie na gospodarkę węglowodanową, otyłość i chorobowość układu krążenia.

10 stycznia 2017
Wall czas pracu
Czas pracy lekarza na kontrakcie

Oto śmierć dyżurującej prawdopodobnie już czwartą dobę lekarki, pracującej w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy lekarz, pracujący kolejny dzień, bez przerwy na odpoczynek, doprowadzony jest do stanu, który bezpośrednio zagraża jego zdrowiu i życiu, a tym samym stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjentów.

28 grudnia 2016
1083x456 wall %2827%29
Co okulista powinien wiedzieć o zawrotach głowy pochodzenia ocznego

W artykule zostały omówione ruchy gałek ocznych, które mogą wpływać na występowanie zaburzeń równowagi i zawrotów głowy. Zwrócono także uwagę na rolę otolaryngologa, neurologa i okulisty w diagnostyce przedstawionych stanów patologicznych.

26 grudnia 2016
Wall rak prostaty
Rak gruczołu krokowego oporny na kastrację

Rak gruczołu krokowego (RGK) jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych mężczyzn w Europie.