24 sierpnia 2017
Zakup dentobusów nie spełni swojego celu
Pomysł zakupu dentobusów, które mają zastąpić gabinety stomatologiczne w niektórych szkołach, wzbudził sprzeciw samorządu lekarskiego.
23 sierpnia 2017
Rozmowy o pieniądzach trwają
Został niecały miesiąc na podpisanie porozumień dotyczących wynagrodzeń między dyrekcją szpitali a personelem medycznym.
Siedem lat na stworzenie zespołów POZ
Ministerstwo Zdrowia daje siedem lat na dostosowanie się do nowych przepisów regulujących organizację zespołów POZ. W ocenie resortu to wystarczający okres na wdrożenie zmian.
MZ nie odstępuje od pomysłu zdalnej autoryzacji badań
Ministerstwo Zdrowia podtrzymuje plany wprowadzenia zdalnej autoryzacji wyników badań, które ponownie skrytykowali lekarze i diagności laboratoryjni.
22 sierpnia 2017
Za mało badań laboratoryjnych w ramach POZ
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej. Mimo że badania są najłatwiej dostępnym źródłem informacji medycznej, to nadal wykonuje się ich za mało. Dlaczego?
21 sierpnia 2017
Nie było zmowy w sprawie leków homeopatycznych
Naczelna Rada Lekarska nie naruszyła przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wydając stanowisko w sprawie stosowania homeopatii – uznał UOKiK.
Znamy terminy rozpoczęcia pilotażu POZ Plus
Rozpoczęcie dwuletniego pilotażu w ramach projektu POZ Plus zaplanowano na styczeń 2018 r. We wrześniu i październiku br. planuje się podpisanie umowy między NFZ i MZ o dofinansowanie projektu.
Nie wiadomo, jak będą rozliczane zawały
Propozycja NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne może doprowadzić do wymuszenia nieetycznych zachowań lekarskich, zmierzających do przesuwania w czasie pilnych interwencji kardiologicznych.
18 sierpnia 2017
Lekarze rodzinni spotkali się z odmową
Postulaty lekarzy z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ), którzy apelowali do ministra zdrowia o zmiany w ustawie „Za życiem”, nie zostaną zrealizowane.
Urządzenia stomatologiczne są sprawdzane zbyt często
Naczelna Izba Lekarska chce złagodzenia przepisów dotyczących kontroli urządzeń stosowanych w stomatologii.
MZ przedstawia propozycję zmian w transporcie pacjentów szpitalnych
Resort zdrowia konsultuje propozycję, aby lekarze mogli wzywać transport sanitarny do pacjentów szpitalnych. Pomysł spotkał się z krytyczną oceną ze względu na obawy związane z przerzuceniem kosztów na zespoły ratownictwa medycznego.
17 sierpnia 2017
Organizacja nocnej opieki na nowych zasadach
Prezes NFZ podpisał zarządzenie, które zmienia organizację nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zmiany wejdą w życie 1 października br.
Ostatnia szansa na dialog
Lekarze z Porozumienia Rezydentów OZZL chcą spotkania z rządzącymi. Zastrzegają, że jeśli do niego nie dojdzie, zostanie rozpoczęty strajk głodowy.
NFZ chce dać więcej pieniędzy na onkologię
Od 1 października br. mają wzrosnąć wyceny procedur wysokosztowych w onkologii.
16 sierpnia 2017
Wzór świadectw bez ważnej informacji
W projektowanym wzorze świadectwa złożenia LEK i LDEK nie uwzględniono postulatu dodania informacji, czy osoba przystępująca do egzaminu uzyskała wynik pozytywny.
MZ chce zapobiec konfliktom na tle wynagrodzeń
Jest odpowiedź ministra zdrowia na list Andrzeja Dudy w sprawie wynagrodzeń. Prezydent wyraził obawę, że wprowadzenie regulacji obejmującej tylko niektóre grupy zawodowe stwarza ryzyko narastania konfliktu wśród personelu medycznego.
Brak jasnych reguł sukcesji praktyki lekarskiej
NRL chce zmian zapowiadanych przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Z obecnego projektu ustawy wynika, że lekarze nie będą mogli przejąć przedsiębiorstwa zmarłej osoby.
14 sierpnia 2017
Kryteria naboru powinny uwzględniać wiedzę humanistyczną
Są głosy poparcia dla zmiany obowiązujących kryteriów naboru na studia medyczne. W ocenie ekspertów potrzebna jest debata na temat sposobu usprawnienia tego proces oraz premiowania tych, którzy mają szczególne talenty.
Karmienie piersią może wydłużyć czas specjalizacji
Przerwy na karmienie piersią w trakcie pracy nie wydłużają czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego. Pod warunkiem jednak, że kobieta pracuje w ramach umowy o pracę.
11 sierpnia 2017
Unijne regulacje w polskiej transplantologii
Dolnośląska Izba Lekarska przypomniała o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Nowelizacja określa zasady monitorowania łańcucha dystrybucji w państwach unijnych.
Regulacje zwalniające z tajemnicy lekarskiej do poprawy
Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje ograniczenie liczby podmiotów upoważnionych do zwolnienia lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.
10 sierpnia 2017
Nowe funkcje e-recept
Jest kolejna wersja platformy elektronicznej służącej do prowadzenia dokumentacji medycznej. System został uzupełniony o funkcje anulowania recept oraz korekty dokumentów.
NRL chce minimalnych stawek dla stażystów i rezydentów
Naczelna Rada Lekarska opowiedziała się za określeniem minimalnych stawek dla lekarzy rezydentów oraz na stażu.
09 sierpnia 2017
Renciści bez szans na pracę z zachowaniem świadczeń
Problemowi braku kadry medycznej mogłaby pomóc zmiana przepisów umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej lekarzom otrzymującym rentę z zachowaniem świadczeń emerytalno-rentowych. Urzędnicy nie chcą jednak podjąć tego tematu.
NFZ kwestionuje skierowania z praktyk prywatnych
Pojawiają się sygnały o kwestionowaniu przez NFZ prawidłowości wystawianych skierowań na leczenie lub diagnostykę pochodzących z praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.