15 lutego 2017
Przerzuty nowotworów narządów wewnętrznych do skóry

Nawet w 10 proc. przypadków w przebiegu nowotworów narządów wewnętrznych mogą wystąpić przerzuty do skóry. Ich pojawienie się świadczy o zaawansowanej chorobie nowotworowej i wiąże się ze złym rokowaniem dla pacjenta. 1/3 przypadków przerzutów do skóry rozpoznawana jest, zanim zostanie postawiona diagnoza guza pierwotnego.

Wraca centralne planowanie zawodów. Będą ostrzejsze limity przyjęć na medycynę?
O liczbie przyjętych na niektóre kierunki, w tym medyczne, miałby decydować minister, uwzględniając potrzeby rynku pracy – wynika z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
LDEK - mniej ściągali, gorzej zdali?
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi podało, że LDEK w sesji wiosennej 2017 roku zdało 570 osób (845 przystąpiło do egzaminu) – to gorszy wynik w porównaniu z poprzednią sesją.
14 lutego 2017
Polityka rezydentur zmusza młodych do wyboru specjalizacji
Niewielka liczba miejsc rezydenckich w specjalnościach, takich jak anestezjologia, intensywna terapia czy medycyna ratunkowa, to błąd.
NRL proponuje zmianę, która ułatwi lekarzom wyjazd za granicę
NRL postuluje zmianę wzorów świadectw złożenia egzaminów LEK i LDEK. Proponuje wprowadzenie do treści dokumentów jednoznacznej informacji o wyniku egzaminu oraz o języku, w jakim egzamin był składany.
13 lutego 2017
Fizyk medyczny specjalistą fizyki medycznej, czyli powrót specjalizacji w zawodach okołomedycznych
Osoby, które robiły specjalizację w zawodzie innym niż medyczny i zakończyły ją po 1 lipca 2016 roku, nie mogły przystąpić do egzaminów. Będzie to znów możliwe od 1 marca br.
Opodatkowanie usług medycznych w 2017
– W wyniku uchwalonej nowelizacji ustawy o VAT rok 2017 obfituje w liczne zmiany w prawie podatkowym. Nie dotyczy to jednak usług medycznych, które dotąd mogły korzystać ze zwolnienia z podatku – zapewnia podyplomie.pl Ewa Szkodzińska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
10 lutego 2017
Za rok studia medyczne mogą być płatne
Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego jest za płatnymi studiami na kierunkach medycznych. W ocenie branży medycznej to jeszcze pogorszy warunki pracy lekarzy w Polsce.
Rzecznik Praw Dziecka kwestionuje umiejętności lekarzy rodzinnych
Lekarze rodzinni wyrazili sprzeciw wobec wypowiedzi rzecznika praw dziecka, kwestionujących ich kompetencje w odniesieniu do leczenia dzieci. Dyskusja się zaostrza.
09 lutego 2017
Łączą siły, by negocjować warunki kontraktów
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku uważa, że należy zorganizować grupę Porozumienia Lekarzy Kontraktowych, która stworzy narzędzia, aby negocjować z pracodawcami warunki kontraktów.
08 lutego 2017
Lekarze zostają (czasami) w karetkach
Planowana przez Ministerstwo Zdrowia zmiana w ratownictwie medycznym będzie mieć łagodniejszy przebieg niż planowano – część lekarzy zostanie w ambulansach.
Dlaczego ograniczono liczbę miejsc rezydenckich?
W tym roku w marcowym naborze będzie 1856 miejsc rezydenckich, 45 mniej niż w 2016 roku. Połowa przyznanych miejsc dotyczy rezydentur w specjalnościach uznanych za priorytetowe.
07 lutego 2017
Idą nowe obciążenia lekarzy. Biurokracja zamiast leczenia
Założenia do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta przewidują m.in. tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych. Istnieją jednak obawy, że będzie to kolejny dysfunkcyjny rejestr obsługiwany przez lekarzy.
Medycyna estetyczna tylko dla specjalistów – jest odpowiedź resortu zdrowia 
Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na apel NRL w sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie zasad udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej.
06 lutego 2017
Stopa cukrzycowa: amputacja czy leczenie zachowawcze

Gdy staram się przypomnieć sobie najbardziej problematycznych chorych na cukrzycę przyjętych do szpitala, stają mi przed oczami pacjenci ze stopą cukrzycową.

03 lutego 2017
Specjalista chorób wewnętrznych - to nie może być wymierający zawód
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do ministra zdrowia z apelem o podjęcie ze środowiskiem lekarskim rozmów na temat przywrócenia właściwego statusu tej dziedziny medycyny w polskim systemie ochrony zdrowia.
Oszuści doskonalą technikę wyłudzeń od lekarzy
Lekarze otrzymują fałszywe wezwania do zapłaty za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie wszyscy wiedzą, że taki wpis jest darmowy.
02 lutego 2017
Rusza psychologiczne wsparcie dla lekarzy
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie organizuje grupy wsparcia psychologicznego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Celem tych spotkań jest pomoc w radzeniu sobie ze stresem w pracy.
Przejście na system budżetowy wywróci ochronę zdrowia
Kondycja systemu ochrony zdrowia jest zła, a rząd nie ma recepty na odwrócenie tej tendencji. Takie wnioski nasuwają się Pracodawcom RP po raporcie, jaki minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił premier Beacie Szydło w ramach „przeglądu resortów”.
01 lutego 2017
Co z wynagrodzeniami za wystawianie e-zwolnień?
Samorząd lekarski uważa, że nakładanie przez ustawodawcę na lekarzy obowiązków administracyjnych wykonywanych na zlecenie instytucji publicznych (ZUS) powinno być równoważone prawem do wynagrodzenia. – Wystawianie ZLA czy e-ZLA nie odbywa się na zlecenie ZUS i prosilibyśmy o niestawianie sprawy w ten właśnie sposób – odpowiada ZUS.
Obowiązkowe monitorowanie zdarzeń niepożądanych
Resort zdrowia planuje wprowadzenie do szpitali systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych. To pozytywnie wpłynie na pracę lekarzy – ocenia dla portalu podyplomie.pl Katarzyna Przyborowska, radca prawny.
Jak skutecznie leczyć głębokie odmrożenia?

Obserwacja, pielęgnacja i amputacja – to dominujący w Polsce model postępowania terapeutycznego w przypadku głębokich odmrożeń. Dla okaleczonego pacjenta oznacza to zwykle wykluczenie zawodowe i społeczne, a dla budżetu państwa wymierne skutki ekonomiczne, związane z koniecznością wypłaty rent i pomocy socjalnej.

31 stycznia 2017
Skórne działania niepożądane onkologicznych terapii celowanych

Jednymi z częstszych objawów onkologicznych terapii celowanych są zmiany skórne.

Pediatrzy mają pozostać w POZ
Projekt ustawy o POZ zostanie skorygowany. Do poprawy jest m.in. zapis o tym, że docelowo lekarzem pierwszego kontaktu, również dla dzieci, będzie lekarz rodzinny, a nie pediatra.
Kasa fiskalna obowiązkowa, ale są wyjątki
Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczynają udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych, muszą zainstalować kasę fiskalną od razu.