Wyniki dla: "Adam Antczak"

Wyniki 301 - 350 z 577 | Na stronie: 10 25 50
Leszek Czupryniak, Irina Kowalska, Adam Stefański, Małgorzata Szelachowska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
i nabyte przetoki    Piotr Szymański Problemy kliniczne u chorych z wadami serca Nadciśnienie płucne. Zespół Eisenmengera    Adam Torbicki, Marcin
. Adam Stefański, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin W ostatnich latach w wytycznych wielu towarzystw
komentarz i nowe algorytmy postępowania w przypadkach podejrzenia ostrej zatorowości płucnej, których autorami są prof. Adam Torbicki i prof. Piotr
NYHA – wyjaśnia kardiolog, dr n. med. Adam Kołodziej. – Absolutnym przeciwwskazaniem jest natomiast migotanie przedsionków. W zabiegu uczestniczyli
środków i kontrolera tak jak obecnie. Zatem jeśli mówilibyśmy o reformach, w pierwszej kolejności należałoby rozdzielić te funkcje. Dr Adam Kozierkiewicz
Interwencji Sercowo-Naczyniowych CZD, w tym: dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, dr n. med. Adam Koleśnik, lek. Anna Migdał, przy udziale
nad noworodkiem zaraz po urodzeniu mogą prowadzić do poważnych następstw, w tym do zgonu dziecka. Młode małżeństwo – Maria i Adam M. – było rozgoryczone ... podjął się więc poprowadzenia tej sprawy. Maria i Adam M. wystąpili zatem z pozwem przeciwko szpitalowi X, domagając się zasądzenia na ich rzecz
O chemii żywności z dr hab. inż. Agnieszką Bartoszek z Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Politechniki Gdańskiej rozmawia Adam Grzybowski ... O chemii żywności z dr hab. inż. Agnieszką Bartoszek z Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Politechniki Gdańskiej rozmawia Adam Grzybowski
. Zapalenie śródpiersia. W: Antczak A (red.). Wielka Interna. Pulmonologia, cz. I. Warszawa: Medical Tribune Polska, 2010.
Piśmiennictwo 1. Jabłoński S, Brocki M. Guzy śródpiersia. W: Wielka interna. Pulmonologia. Antczak A. (red.). Warszawa: Medical Tribune, 2012. 2
Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów
łagodnych chorób tarczycy [w:] Endokrynologia. Wielka Interna, tom 11. Antczak A, Myśliwiec M, Pruszczyk P (red.). Warszawa, Medical Tribune Polska ... 2011;239-242. 14. Skórski M, Wiechno W. Leczenie chirurgiczne chorób tarczycy [w:] Endokrynologia. Wielka Interna, tom 11. Antczak A, Myśliwiec M
MT: Spustoszenia po których nowotworach i w których obszarach ciała najtrudniej naprawić? <<<|Fig. 1>>> Prof. Adam Maciejewski
Celiński, Halina Cichoż-Lach Diagnostyka obrazowa chorób układu pokarmowego Urszula Łebkowska, Adam Łukasiewicz, Marcin Polkowski Endoskopia przewodu
     dr n. med. Magdalena Zagrodzka, dr n. med. Jacek Brzeziński, technik Małgorzata Czyżewska Guz śluzowo-torbielowaty trzustki w ciąży     dr n. med. Adam Durczyński, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk
, dr hab. med. Adam Reich, prof nadzw. – świąd skóry, prof. Jacek Szepietowski – metaboliczny świąd skóry, prof. Anna Woźniacka – toczeń. Ponadto ja miałam
w mikrozespoleniach naczyniowych. Teraz zespół naszej kliniki wspomógł dr Adam Domanasiewicz z Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki USK, więc ruszamy
Zdjęcie: Adam Kalinowski Druga część wywiadu z lek. Błażejem Szczerbaniewiczem, szczegółowo omawiająca problematykę bólu jamy ustnej i twarzy zostanie opublikowana w kolejnym numerze „Medical Tribune Stomatologia”
województwa mazowieckiego. Adam Struzik tłumaczy, że jako marszałek województwa mazowieckiego, pożycza pieniądze szpitalom, poręcza kredyty, a czasami
zagrozi natomiast małym placówkom powiatowym i całemu sektorowi prywatnemu, który w projekcie ustawy został zupełnie pominięty. Lek. Adam Gorczyński
głębokiego napisał dr Adam Zieliński. Pytanie o zespół Ogilviego pojawia się na każdym egzaminie chirurgicznym. Ten temat, mimo że bardzo modny, znany
-Antczak E, Wojtowicz A, Wyzgał J, Pączek L. Objawy kserostomii u pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi po przeszczepieniach nerki. Dent Med Probl
Lek. med. Katarzyna Antczak-Domagała 1 Lek. med. Klaudia Baluta 2 Dr n. med. Radosław Magierski 1 ... , Antczak-Domagała K, Kłoszewska I, Sobów T. Urojeniowa parazytoza w otępieniu z ciałami Lewy’ego: opis dwóch przypadków. Psychiatr Psychol Klin 2014
dr n. med. Adam Durczyński, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk
w ostatnich latach zabiegi rekonstrukcyjne nagłośni i brak powikłań pozwalają sądzić, że te innowacyjne operacje przynoszą zamierzone skutki. PROF. ADAM
Wielka Interna - Gastroenterologia
Michał Spychalski, Adam Dziki
Neurologia
Adam Stępień
klinicznych. Konflikt interesów Dr Jakub Antczak w 2009 i 2011 r. pracował na umowę zlecenie dla firmy Ma-Je-R Sp. z o.o., a Dr Maria Rakowicz od 1989 r ... Jakub Antczak, Maria Rakowicz ... of therapeutic cortical stimulation. Neurophysiol Clin 2009; 39: 1-14. 56. Antczak J, Rakowicz M, Banach M, et al. The Influence of Repetitive
Newsy
się po raz szósty. Na co w tym roku będzie chciał pan zwrócić szczególną uwagę? Prof. Adam Stępień: Tegoroczny Kongres Akademii po Dyplomie to spotkanie
Neurologia
Adam Antczak, Agata Dutkowska
Wielka Interna - Gastroenterologia
Piotr Narbutt, Adam Dziki
. Małgorzata Jasińska oraz perfuzjonista mgr Jarosław Szymański. Procedurę pobrania serca koordynował lek. Adam Parulski. Zabieg przeszczepienia wątroby