06 marca 2018
Recepty po nowemu
Senacka komisja zdrowia bez poprawek poparła projekt dotyczący e-recept.
Kontrowersje wokół zwolnień
ZUS zmniejsza liczbę papierowych druków wydawanych lekarzom. To – w ocenie związkowców – może skutkować bojkotem e-zwolnień, bo lekarze będą używać w tym celu zwykłego papieru.
Liczba zespołów ratowniczych nie spadnie
Lekarze ratownictwa medycznego nie stracą miejsc pracy.
Kolejny głos za łączeniem dyżurów
Wprowadzenie łączonych dyżurów może rozwiązać problem braku lekarzy, ale tylko częściowo i nie wszędzie.
02 marca 2018
Rozmowy o pieniądzach będą trudniejsze
Odrzucenie projektów dotyczących wzrostu finansowania ochrony zdrowia może utrudnić dalsze negocjacje lekarzy z Ministerstwem Zdrowia.
Poradnie przyszpitalne mijają się z celem
Brak odpowiedniej liczby lekarzy i niskie wyceny świadczeń powodują, że poradnie specjalistyczne działające w ramach sieci szpitali nie spełniają swojego zadania.
01 marca 2018
Nie dla zmiany nakładów na ochronę zdrowia
Sejmowa komisja zdrowia jest za odrzuceniem projektów ustaw dotyczących zmian finansowania.
Sieć szpitali do poprawki
Kierunki zmian to referencyjność i jasna ścieżka od podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez specjalistyczną, do szpitali wysoko specjalistycznych.
Nowa lista leków - raport refundacyjny marzec 2018
Od 1 marca obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Zapraszamy do zapoznania się z raportem refundacji – co nowego pojawiło się na liście aptecznej i w programach lekowych, co nie jest już refundowane.
28 lutego 2018
Zagmatwane kryteria
Lekarz, który ma ukończony kurs zgodny z programem specjalizacji, nie może udzielać świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach ambulatoryjnych, ale w ramach wizyty domowej – tak.
Kryzys kadrowy w szpitalach pediatrycznych
Lekarze wysokospecjalistycznych szpitali dziecięcych obawiają się paraliżu oddziałów. Mimo podpisanego porozumienia rezydentów z ministrem zdrowia w tego typu placówkach nie ma możliwości zabezpieczenia dyżurów lekarskich.
27 lutego 2018
Wzrost finansowania od drugiego półrocza
Wzrost nakładów na ochronę zdrowia w formie podwyższenia wyceny świadczeń zdrowotnych najwcześniej od lipca br.
Przebudowa systemu opieki
Opieka okołoszpitalna powinna być całkowicie oddzielona od ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Porozumienie Zielonogórskie odniosło się do planów resortu zdrowia dotyczących zmian w AOS.
26 lutego 2018
Szpitale liczą na lekarzy ze Wschodu
Kolejne szpitale starają się o lekarzy ze Wschodu. Resort zdrowia natomiast skupia się na poprawie sytuacji lekarzy wykształconych w Polsce.
Większy wymiar pracy to nie opt-out
Powrót do pracy ponad opt-out to indywidualna decyzja każdego lekarza. Natomiast pełniąc trzy dyżury miesięcznie, nie pracuje się ponad siły – podali organizatorzy zakończonego protestu.
23 lutego 2018
Lawina ruszyła
Wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę powinni być objęci ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne – uważają związkowcy.
Prawo wykonywania zawodu jako e-karta za rok
Dokument w wersji elektronicznej będzie wydawany od 1 stycznia 2019 r. Wymiana papierowych książeczek zakończy się 30 czerwca 2023 r.
22 lutego 2018
Konfrontacja sił
Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się dwoma projektami ustaw zwiększających nakłady na zdrowie – poselskim i obywatelskim.
Opieka psychiatryczna po nowemu
Od lipca br. rusza pilotaż środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, który potrwa trzy lata.
21 lutego 2018
Specjalizacja bliżej domu
Okręgowe izby lekarskie będą mogły nadal realizować kursy w ramach obowiązkowego programu specjalizacyjnego, gwarantując pierwszeństwo zapisu swoim członkom.
Nie ma zgody w temacie płac
Związki zawodowe oprotestowały porozumienie podpisane przez ministra zdrowia z lekarzami.
20 lutego 2018
Ochrona z urzędu
Lekarze mają zyskać status funkcjonariuszy publicznych. To jeden z postulatów rezydentów stawianych podczas protestu, które znalazły się w zapisach porozumienia z resortem zdrowia.
Miało być szybciej, jest dłużej
Zamiast poprawy szybkości diagnozy, kolejki są coraz dłuższe. Czy wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania na badania usprawniłoby pracę lekarzy?
19 lutego 2018
Zakaz konkurencji dla rezydenta niezgodny z prawem
Szpital nie może żądać od lekarza skierowanego na specjalizację podpisania umowy o zakazie konkurencji, uzależniając od tego zawarcie umowy o pracę – informuje OIL w Łodzi.
Rezydenci zostają, specjaliści odmawiają
Spada liczba wypowiedzeń klauzuli opt-out składanych przez młodych lekarzy, rośnie natomiast po stronie lekarzy specjalistów.