Wyniki dla: "neurologia, nik, szkolenia-specjalizacyjne"

Wyniki 76 - 100 z 2025 | Na stronie: 10 25 50
Newsy
na swój wniosek może odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach wolnych miejsc szkoleniowych również na podstawie tego typu umowy. W tym przypadku istotna ... to, że co do zasady nie ma przeszkód, aby strony umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, zawarły w jej treści
Newsy
, że będą interweniować w tej sprawie, rozmawiając z dyrektorami szpitali. Temat niewystarczającej liczby rezydentur i miejsc specjalizacyjnych w regionie ... specjalizacyjnych, by przyjąć chętnych lekarzy? – pytał Wojciech Kuncman, przewodniczący Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów przy OIL w Łodzi. Lekarze ... założycielskim. – Rezydent nauczy się zdecydowanie więcej w placówce, w której na danym oddziale na szkoleniu jest jeden lub kilku, a nie kilkudziesięciu kolegów
w środowisku to przeszkoda w skutecznej terapii. Dlatego w Kaliszu trwają szkolenia pod hasłem: „Młody diabetyk w grupie rówieśniczej”, finansowane ... NIK Według raportu NIK, obejmującego lata 2015-2017 (pierwsze półrocze), cukrzyca jest w Polsce źle leczona. Mimo uznania jej za chorobę cywilizacyjną ... lekarzy medycyny pracy. W swoich wnioskach po kontroli NIK zawarł m.in. konieczność podjęcia działań na rzecz oszacowania liczby chorych
Moduł lekarstwem na system szkolenia ... Wprowadzona niedawno reforma szkolenia specjalizacyjnego została przyjęta w środowisku lekarskim z mieszanymi uczuciami. Jedni widzą w niej szanse ... na skrócenie procesu szkolenia na nowego specjalistę, inni wątpią w jakość takiego szkolenia i skomplikowanie systemu uzyskiwania specjalizacji
Newsy
Samorząd lekarski wystąpił z propozycją umożliwienia zatrudnienia w prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych lekarzy w celu odbycia stażu podyplomowego lub szkolenia specjalistycznego. ... do odbycia przez zatrudnionych stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin ... stażu podyplomowego lub szkolenia specjalistycznego. Naczelna Rada Lekarska przygotowała propozycję zmian przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty
roku trwania szkolenia specjalizacyjnego. W obecnym systemie do egzaminu można podchodzić dwa razy do roku, w sesji wiosennej bądź jesiennej, co nierzadko ... oznacza kilkumiesięczną przerwę pomiędzy zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego, a tym samym umowy o pracę z podmiotem szkolącym, a datą samego ... kwalifikacji do odbywania specjalizacji byłby ogólnopolski, zintegrowany system przyznawania miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydenckim i pozarezydenckim
Newsy
OIL w Szczecinie zaapelowała do ministra zdrowia o podniesienie płac dla lekarzy odbywających staż podyplomowy i szkolenia specjalistyczne. ... w przedsiębiorstwach. Natomiast lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego powinni pobierać 200 proc. tej kwoty. Dla młodych lekarzy problem niskich płac ... OIL w Szczecinie zaapelowała do ministra zdrowia o podniesienie płac dla lekarzy odbywających staż podyplomowy i szkolenia specjalistyczne
O konieczności tworzenia centrów szkolenia symulacyjnego i wprowadzania nowych technologii w pracy chirurgów mówi prof. dr hab. med. Grzegorz ... , które nie odpowiadają postępowi technologicznemu w medycynie, nie wypełniają również kryteriów nowoczesnych trendów szkolenia specjalizacyjnego na świecie ... . O wyższości świata wirtualnego Wobec tych zmian proces szkolenia specjalizacyjnego w coraz większym stopniu przenosi się w świat wirtualny, do centrów
liczby miejsc specjalizacyjnych oraz jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne. Według komisji konieczne są zachęty dla praktyk lekarsko ... być wprowadzenie ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych. Motywacją do prowadzenia staży specjalizacyjnych i szkoleń byłyby ... Lekarskiej będących lekarzami dentystami. Nie da się szkolić za darmo „Nie” dla pomysłu pobierania opłat od studentów za praktyki. „Tak” dla większego
nieprawidłowości w szkoleniach specjalizacyjnych? W.K.: Jest ich wiele i są różne, jednak dotyczą tylko części jednostek. Najczęściej słychać o nieprzestrzeganiu ... na obowiązkowe szkolenia specjalizacyjne. Konflikty są liczne, jednak problem tkwi gdzie indziej. Lekarz rezydent jest w nietypowej sytuacji. Z jednej ... jest urealnienie stawianych wymagań w programie szkolenia. Efektem tych działań byłoby również wprowadzenie otwartej rywalizacji o najlepszych lekarzy
Newsy
w tym zakresie uzyskanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego, bowiem obecnie żadna ze specjalizacji lekarskich nie obejmuje całości zagadnień związanych ... szkolenia specjalizacyjnego w zakresie andrologii jest szczególnie ważne w dobie pogarszającej się płodności i niżu demograficznego w Rzeczpospolitej ... specjalizacyjnych. W związku z powyższym istnieje potrzeba organizacji szerszego i jednolitego kształcenia lekarzy w zakresie andrologii” – czytamy
Newsy
się one do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, skierowanych do odbywania szkolenia w tym podmiocie. Nie dają one podmiotom szkolącym ... i rozporządzeniu w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Tym samym nie ma podstaw do uzależnienia zawarcia umowy o pracę w celu odbycia szkolenia ... specjalizacyjnego od zawarcia umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy.
Newsy
wynagrodzeń. Lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziedzinie określanej jako nie-priorytetowa będą mogli otrzymać ... w ciągu kolejnych pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. Jak czytamy na stronie resortu zdrowia, przepis ten z jednej
Newsy
System organizacji szkoleń specjalistycznych będzie działał po staremu. Mimo wprowadzenia sieci szpitali. A tymczasem dobre wzorce są znane. ... , że reformując ochronę zdrowia, rząd pomija temat kształcenia lekarzy. – Sposób, w jaki są organizowane szkolenia specjalizacyjne, wymaga gruntownej ... System organizacji szkoleń specjalistycznych będzie działał po staremu. Mimo wprowadzenia sieci szpitali. A tymczasem dobre wzorce są znane
Newsy
Resort zdrowia potwierdza chęć zmiany systemu kształcenia specjalizacyjnego. Nabór będzie ogólnopolski, rezydenci zaś będą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w ramach umowy lojalnościowej. ... Resort zdrowia potwierdza chęć zmiany systemu kształcenia specjalizacyjnego. Nabór będzie ogólnopolski, rezydenci zaś będą otrzymywać dodatkowe ... specjalizacyjne, wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji oraz dodatkowego wynagrodzenia dla rezydentów w czasie odbywania rezydentury w formie umowy
Newsy
z noworodkami, a także ich resuscytacją. Ponadto egzamin z pediatrii również obejmuje ww. tematykę. Rezydent odbywający szkolenie specjalizacyjne z zakresu ... z oddziałem pediatrii udokumentowanego potwierdzenia odbytego szkolenia w zakresie resuscytacji noworodka. W przypadku gdy dysponują oni ... przedmiotowym potwierdzeniem, odbywanie dodatkowego szkolenia nie jest konieczne. Należy jednak podkreślić, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „udokumentowanego potwierdzenia odbytego szkolenia”.
Newsy
Czy Ministerstwo Zdrowia uzna prawo lekarzy do siedmiu wolnych dni w roku na szkolenia? ... Czy Ministerstwo Zdrowia uzna prawo lekarzy do siedmiu wolnych dni w roku na szkolenia? Zapisania w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty ... , gdy pracodawca skierował pracownika na szkolenie lub wyraził na nie zgodę. Udzielenie zgody na szkolenie pracownika jest z kolei całkowicie zależne od dobrej
w trakcie ostatniego roku trwania szkolenia specjalizacyjnego , a nie – jak do tej pory – dopiero po jego zakończeniu. Argumentem za zmianą ... jest niepotrzebne marnowanie potencjału lekarzy, dla których koniec szkolenia specjalizacyjnego często wiąże się z koniecznością oczekiwania kilku miesięcy ... się 4.02.2016 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. 1. Tematem była przedstawiona propozycja umożliwienia składania egzaminu specjalizacyjnego
programu stażu specjalizacyjnego spełniły moje oczekiwania. MTS: Czy otrzymywała pani sygnały o niskiej jakości tych szkoleń? I.S.: Nie, ale nasza ... , aby ubiegały się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, i dla opiekunów specjalizacji, głównie ze względu na zwiększającą ... osób starszych. Chciałabym też spotykać się z kierownikami akredytowanych jednostek, w których odbywa się szkolenie, by w razie potrzeby wspierać
ją w trybie pozarezydenckim, np. jako wolontariat. Szkolenie specjalizacyjne odbywa wtedy w identyczny sposób jak na rezydenturze. Pracuje jak na etacie ... szkolić specjalistów w małym prywatnym gabinecie, niespełniającym norm jakości niezbędnych do kształcenia specjalizacyjnego, z małą liczbą pacjentów ... specjalizacyjny. Ponieważ największym nieszczęściem byłoby go nie zdać, pomagają całe rodziny. Trzeba też mieć jakieś oszczędności, bo przed egzaminem
Newsy
ma weryfikować wiedzę uzyskaną przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w czasie tego szkolenia i tym samym pozwolić na ustalenie, czy zasługuje ... , lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego oraz zadań testowych do państwowego egzaminu specjalizacyjnego. „Osoby zdające te egzaminy muszą mieć ... pacjentów do lekarza jako wysokiej klasy profesjonalisty. Rzetelne sprawdzanie wiedzy lekarza po odbytym kształceniu specjalizacyjnym jest więc kluczowym
podyplomowego i szkolenia specjalizacyjnego znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przygotowanym przez zespół utworzony ... Lekarz w trakcie specjalizacji samodzielny dyżur na SOR-ze będzie mógł odbyć dopiero po roku szkolenia. Takie regulacje dotyczące stażu ... oddziałach. Zachęci to też szpitale do szkolenia kadr. Obecnie zdarza się, że lekarz rezydent już na początku specjalizacji jest zmuszony
, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny. Jeśli lekarz miałby prowadzić działalność
Newsy
jest składany w formie egzaminu testowego i egzaminu ustnego. Egzaminy obejmują zakres odbytego szkolenia specjalizacyjnego, ze szczególnym ... Zdrowia poinformowało, że termin składania wniosków zgłoszeniowych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów
Newsy
.). Wynika z niej, że lekarz może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz po złożeniu ... Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, albo po uznaniu za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą. W kontekście korzystania z ulgi