20 grudnia 2016
15 mln zł na wsparcie współpracy szpitali i POZ w leczeniu RZS
Ministerstwo Zdrowia ma do wydania 15 mln zł na profilaktykę reumatoidalnego zapalenia stawów. O pieniądze mogą ubiegać się uczelnie medyczne, instytuty badawcze, szpitale kliniczne i inne podmioty mające umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie reumatologii.
Ministerstwo ma listę szpitali w sieci, ale jej nie pokaże
Ministerstwo Zdrowia dysponuje już listą placówek, które znajdą się w sieci szpitali. Ale na razie nie zamierza jej przedstawić. Podobnie jak szczegółów dotyczących finansowania w formie ryczałtu.
Standardy dla patologów, czyli koniec z outsourcingiem?
- Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych w patomorfologii jest zwieńczeniem ośmiu lat pracy środowiska patologów nad prawnym umocowaniem naszej dziedziny w ochronie zdrowia. Czekamy na wejście przepisów w życie – mówi dla podyplomie.pl prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, patomorfolog, onkolog, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów w latach 2010-2016.
Prezes funduszu zerwał negocjacje, PPOZ nie podpisze umów
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, po tym jak prezes NFZ zerwał negocjacje, wstrzymało wszelkie działania dotyczące podpisywania umów na rok 2017.
19 grudnia 2016
Premia za kompleksową opiekę nad pacjentami po zawałach
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło kryteria do kontraktowania świadczeń z zakresu koordynowanej opieki nad chorymi po zawale. Nawet 30 proc. – tyle mogą zyskać placówki zdrowotne dzięki rozliczaniu leczenia pacjentów zgodnie z nowym modelem.
Rzecznik Praw Dziecka wspiera chirurgów z Bielańskiego
Rzecznik Praw Dziecka wypowiedział się w sprawie planów zamknięcia oddziału chirurgii dziecięcej w Szpitalu Bielańskim – jego zdaniem likwidacja będzie skutkować obniżeniem jakości opieki nad najmłodszymi pacjentami.
Waga odpowiedzialności, czyli ile od nowego roku spadnie na barki stażysty
Przywrócenie stażu podyplomowego to bardzo dobry krok w kierunku lepszego kształcenia lekarzy – uważają studenci kierunku lekarskiego. Nie kryją jednak obaw: wciąż nie uregulowano, jak dużą kontrolą będą objęci przez opiekunów stażu.
Za mało lekarzy rodzinnych na opiekę koordynowaną?
Koordynowana opieka zdrowotna jest szansą na poprawę efektów leczenia. Kłopot w tym, że aby ją wprowadzić, potrzeba więcej lekarzy rodzinnych – twierdzi prezes NFZ Andrzej Jacyna.
16 grudnia 2016
Jak chronić nienarodzone dzieci przed nałogami matki?
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia o wypracowanie mechanizmów prawnych, które pozwoliłyby chronić nienarodzone dzieci matek uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Znaczone pieniądze, czyli będą zmiany w sieci szpitali
Ministerstwo Zdrowia rozszerza kryteria przyjęcia placówek do sieci szpitali. Niewielkie szpitale powiatowe dostaną pieniądze na prowadzenie więcej niż czterech oddziałów; w sieci znajdzie się również miejsce dla prywatnych szpitali onkologicznych.
Rezydenci kartki piszą
Polsko, szanuj lekarza swego, bo możesz nie mieć żadnego – takim hasłem opatrzone są kartki, które od kilku dni rezydenci wysyłają najważniejszym politykom w kraju.
15 grudnia 2016
NIK przedstawi raport z (nie)wdrożenia NPOZP
Trzy z trzydziestu dwóch zadań – tyle udało się zrealizować Ministerstwu Zdrowia z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.
NFZ szuka pieniędzy. Czy będzie leczenie na kredyt?
W kasie NFZ zabraknie w przyszłym roku pieniędzy. Żeby spiąć budżet, kierownictwo funduszu po raz pierwszy w historii rozważa wzięcie 2 mld zł pożyczki.
Federacja przyciąga największe szpitale
Do Polskiej Federacji Szpitali przystąpiły kolejne placówki, w tym jeden z największych szpitali w kraju: Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie.
Ustawowa jakość świadczeń, czyli nadzorca dla szpitali w sieci
Jednym z głównych zarzutów kierowanych pod adresem projektu ustawy o sieci szpitali jest brak mechanizmów, które motywowałyby szpitale do utrzymania jakości świadczeń. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że wypełni tę lukę.
14 grudnia 2016
Przetarg na szczepienia przeciw pneumokokom jest ważny
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie w postępowaniu na zakup szczepionki przeciwko pneumokokom. Oznacza to, że od nowego roku dzieci będą szczepione preparatem 10-walentnym dostarczonym przez producenta wyłonionego w ministerialnym przetargu.
Chirurgia dziecięca do wycięcia
Według map potrzeb zdrowotnych polskie szpitale powinny zredukować liczbę miejsc na oddziałach chirurgii dziecięcej o blisko 100 łóżek. I są już pierwsze decyzje odnoszące się do map – pod nóż ma pójść oddział chirurgii dziecięcej w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Na likwidację nie zgadzają się lekarze.
Kodeks Etyki Lekarskiej ma już ćwierć wieku!
Zasady określające prawa i powinności każdego lekarza i lekarza dentysty zebrane 25 lat temu w Kodeksie Etyki Lekarskiej stały się wzorem, na podstawie którego powstały podobne kodeksy w Czechach, na Słowacji czy Ukrainie.
NFZ uwzględni program 75+ w aneksach umów z POZ
Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim podpiszą aneksy umów z NFZ na przyszły rok – to efekt negocjacji z prezesem funduszu, które zakończyły się wydaniem 12 grudnia br. zarządzenia określającego warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
13 grudnia 2016
Rzecznik skuteczny jak książka skarg i zażaleń
Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta jest jak książka skarg i zażaleń w sklepie mięsnym w czasach komuny. Klienci sklepu mogli się wyżalić, ale towaru na półkach nadal nie było – komentuje dla podyplomie.pl odwołanie Krystyny Barbary Kozłowskiej ze stanowiska RPP Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.
Standardy medyczne dla nauki, organizacyjne dla ministerstwa
Ministerstwo Zdrowia wyda nowe rozporządzenie dotyczące standardów opieki okołoporodowej. Wytyczne mają określać wymogi organizacyjne, a nie ściśle medyczne.
Ośrodki rehabilitacyjno-psychologiczne zamiast aborcji
Rząd planuje tworzyć w ramach programu „Za życiem” ośrodki rehabilitacyjno-psychologiczne, hospicja perinatalne i dzienną pomoc.
Braki kadrowe anestezjologów coraz boleśniej odczuwalne
Anestezjolodzy należą do najczęściej wyjeżdżających z kraju specjalistów. Tymczasem w kraju ich brak jest odczuwany coraz bardziej dramatycznie.
Apel NRL: Medycyna estetyczna tylko dla lekarzy!
Wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej przez osoby bez wykształcenia medycznego, często z wykorzystaniem produktów zarejestrowanych wyłącznie do użytku przez lekarzy, w miejscach niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych, stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów – alarmuje Naczelna Rada Lekarska.
Pakiet onkologiczny przyczyną nierówności w dostępie do świadczeń
Poprawa dostępności do świadczeń i pakiet onkologiczny? Okazuje się, że jedno wcale nie wynika z drugiego – Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na to, że pakiet nie spełnia swoich założeń.