03 lipca 2017
Za zwiększeniem kompetencji musi iść dokształcanie
Przeniesienie jak najwięcej leczenia ze szpitali do POZ to krok we dobrym kierunku. Lekarze rodzinni powinni jednak zostać odpowiednio przeszkoleni. Czy tak będzie?
30 czerwca 2017
Resort zdrowia jest spokojny o lekarzy
Lekarze nie stracą pracy. Nie dojdzie też do wydłużenia kolejek do specjalistów – urzędnicy bronią słuszności idei sieci szpitali.
Udane negocjacje z NFZ
Lekarze POZ przedłużą umowy z NFZ na lepszych warunkach
29 czerwca 2017
Co o izbie lekarskiej wiedzą młodzi lekarze?
Niewiele. Najgorszą opinię na temat izb mają dentyści – oceną działalności samorządu lekarskiego podzieliła się OIL w Gdańsku.
Spadnie zatrudnienie w szpitalach prywatnych
Sieć szpitali nie poprawi warunków pracy lekarzy. W wyniku reformy nastąpi też redukcja liczby miejsc pracy w ochronie zdrowia – ocenia Nowoczesna opublikowanie przez oddziały NFZ tzw. sieci szpitali.
28 czerwca 2017
Umowa o pracę nie może być łączona z kontraktem
Podwójne umowy dają większy zarobek w szpitalu, ale są niezgodne z prawem.
Obowiązków przybywa, pieniędzy wciąż brak
Zakres obowiązków lekarzy rodzinnych ma być większy, ale o zwiększeniu finansowania specjalistów pracujących w POZ jak na razie nie ma mowy.
27 czerwca 2017
Postulaty rezydentów bez odpowiedzi rządu
Młodzi lekarze nie składają broni. Mimo braku odpowiedzi ze strony ministerstw dopominają się o poprawki w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Nowe prawo niekorzystne dla dentystów
Regulacje unijne nadwerężą budżet właścicieli praktyk stomatologicznych. Wszystko z powodu nakazu instalowania w gabinetach separatorów amalgamatu.
26 czerwca 2017
Może zabraknąć kierowników specjalizacji
Dodatkowe nieodpłatne zadania wynikające z obsługi systemu monitorowania kształcenia zniechęcają lekarzy do objęcia stanowiska kierownika specjalizacji.
Gabinet w domu podniesie koszt przekształcenia gruntów
Przekształcenie na własność gruntów zabudowanych, w obrębie których jest prowadzona praktyka lekarska, będzie kosztować połowę więcej niż w przypadku lokali mieszkalnych.
23 czerwca 2017
Zasady finansowe pod znakiem zapytania
Umowy z NFZ w podstawowej opiece zdrowotnej kończą ważność 30 czerwca. Nadal nie wiadomo, na jakich zasadach będą pracować lekarze po tym terminie.
Burza wokół wstrzymanych dopłat pacjentów w szpitalach
Konsultacje projektu zawieszone. Opozycja apeluje o kontynuację obranego kierunku. Eksperci uważają, że trzeba dać pacjentom wybór.
22 czerwca 2017
Prośba o spotkanie w sprawie płac zlekceważona
Lekarze prosili o spotkanie w sprawie rządowego projektu ustawy o płacach minimalnych. Prośba pozostała bez odpowiedzi.
Medycyna pracy na celowniku NIK
Brak pełnej informacji w skierowaniach na badania profilaktyczne skutkuje błędną oceną zdolności do pracy – wynika z raportu NIK i Państwowej Inspekcji Pracy.
21 czerwca 2017
Luka w przepisach chroniących tajemnicę lekarską
Decyzja o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej powinna być zastrzeżona tylko dla sądu.
Czy nadchodzi fala strajków?
Z trzech wariantów, które dają możliwość zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i pensji – woli politycznej, przekonania społeczeństwa, że tak trzeba, oraz nacisków siłowych kolejny resort sugeruje, że w grę wchodzi tylko opcja trzecia – alarmują lekarze rezydenci.
20 czerwca 2017
Rezydenci nie zgadzają się na 90 zł podwyżki
Czy to prawda, że podwyżka zasadniczego wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów wyniesie od 1 lipca od 20 do 90 zł brutto miesięcznie? – pytają lekarze rezydenci wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
Urlop na poratowanie zdrowia również dla lekarzy

Lekarze powinni się znaleźć w grupie zawodów, którym przysługuje urlop na poratowanie zdrowia – apeluje do ministra zdrowia OIL w Łodzi.

19 czerwca 2017
Dokumentacja w praktyce lekarskiej – nowe regulacje

Po śmierci lekarza za dostęp do dokumentacji medycznej odpowiada właściwa okręgowa izba lekarska.

Podejrzane oferty szkoleń

Korespondencja zawierająca oferty szkoleń dla lekarzy z zakresu oceny ryzyka zawodowego może być próbą wyłudzenia pieniędzy – ostrzega biuro prawne WIL.

14 czerwca 2017
Urzędnicy planują, psychiatrzy protestują

MZ zdecydowało o nowej organizacji i zasadach finansowania psychiatrii. Testy nowego systemu ruszą dopiero za rok. Psychiatrzy tymczasem szykują protest w sprawie niedofinansowania placówek psychiatrycznych.

Praktyki wakacyjne nie w Polsce
Studenci coraz chętniej korzystają z praktyk medycznych za granicą, m.in w Azji.
Wynagrodzenia pod kontrolą
Do końca 2019 roku najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto lekarza specjalisty wyniesie ok. 5 tys. zł, stażysty – niecałe 3 tys. zł. Zdaniem MZ wprowadzone regulacje poprawią sytuację lekarzy w Polsce.
13 czerwca 2017
Nie będzie konfliktu interesów na linii POZ – poradnie przyszpitalne
Przyszpitalne poradnie specjalistyczne nie będą konkurować z gabinetami lekarzy rodzinnych.