Stany Nagłe po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2019

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2019
Felieton
Gastroenterologia
Kardiologia
Toksykologia
Opis przypadku
Neurologia
Nefrologia
Zakażenia
Znaki zapytania
Stany nagłe niemedyczne