Stany Nagłe po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2018

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2018
Felieton
Na ważny temat
  • O specyfice resuscytacji w stanach nagłych Kup dostęp

    O tym, dlaczego automatyzm jest podstawą sukcesu w przywracaniu krążenia, i o komandosach medycyny z dr. n. med. Andrzejem Kurowskim, koordynatorem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rozmawia Ryszard Sterczyński.

Choroby wewnętrzne
Aktualne wytyczne
Hipertensjologia
Neurologia
Dermatologia
Diabetologia
Laryngologia
Farmakoterapia w stanach nagłych