Stany Nagłe po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2018

Spis treści

02/2018
Felieton
Pacjent zgłasza objawy
Kardiologia
Wskazówki
Choroby wewnętrzne
Hepatologia
Psychiatria
Neurologia
Laryngologia
Pułapki badań laboratoryjnych
Farmakoterapia w stanach nagłych