Przeglądasz archiwalną treść publikacji „Stany Nagłe” Zamów najnowsze wydanie
Podyplomie logo dark

Przełom nadnerczowy

Urszula Ambroziak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wstęp

Definicja. Przełom nadnerczowy (ONKN – ostra niedoczynność kory nadnerczy) jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia wynikającym z niedoboru hormonów kory nadnerczy.

Etiologia. Najczęstszą przyczyną ostrej niedoczynności kory nadnerczy jest niedostateczna dawka glikokortykosteroidów (GKS) u chorych z przewlekłą niedoczynnością kory nadnerczy w stanach zwiększonego na nich zapotrzebowania, takich jak: infekcja, zabieg operacyjny, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, uraz, duży wysiłek fizyczny czy silny stres. Do innych przyczyn należą:

• nagłe odstawienie przewlekłego leczenia glikokortykosteroidami

• nagłe odstawienie substytucji glikokortykosteroidów

• obustronna adrenalektomia

• uraz nadnerczy