Wyniki dla: "Adam Antczak"

Wyniki 501 - 550 z 581 | Na stronie: 10 25 50
dr hab. n. med. Adam J. Sybilski     
. Toruń: Adam Marszałek, 2002. 3. Minta P, Sobola M, Dzimira-Pyzio M, et al. System kwalifikowania pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego
Neurologia
Adam Stępień
human motor cortex. Front Neural Circuits 2013;7:18. 13. Antczak J, Rakowicz M. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w praktyce klinicznej. Neurol
risk factors. First World Congress of Neural Monitoring in Thyroid and Parathyroid Surgery, 17-19.09.2015, Krakow, Poland. 2. Antczak A, Myśliwiec M
Prawidłowe odpowiedzi: 1d, 2c, 3a, 4d, 5b, 6d, 7d, 8c Zalecane piśmiennictwo 1. Pulmonologia (red. Antczak A), Wielka Interna. Warszawa: Medical
Wielka Interna - Pulmunologia
Piotrowski, Jerzy Marczak, Adam Antczak Doktryna postępowania w astmie oskrzelowej Kluczową rolę w patogenezie astmy odgrywa zapalenie. Konsekwencją ... ) i odpowiedzią na alergen Amb a5. INNE GENY ADAM-33 (20 p) W 2002 r. pojawiło się doniesienie o związku astmy z polimorfizmem w obrębie genu ADAM-33 u osób rasy ... kaukaskiej. Geny należące do rodziny ADAM kodują białka należące do przezbłonowych metaloproteinaz o różnorodnych funkcjach (m.in. eliminujące
Marek Krawczyk, Jerzy Wordliczek, Antoni Czupryna, Jan Dobrogowski, Marek Dobosz, Wojciech Gaszyński, Piotr Andziak, Hanna Misiołek, Adam Dziki
lek. Dominika Stasiewicz-Melka 1 , dr hab. n. med. Adam Kobayashi 2,3
lek. Adam Garkowski 1 , prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska 1 , prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Tarasów 2  
years after a three-dose schedule of a combined hepatitis A and B vaccine. J Med Virol 2012; 84(1):11-7. 15 Gasim GI, Bella A, Adam I. Immune response
, Piotr Pruszczyk • Nadciśnienie płucne Anna Dobosiewicz, Michał Piłka, Adam Torbicki • Zespół żyły głównej górnej Tadeusz M. Orłowski, Dariusz Dziedzic
hospitalized obstetrical patient. Clin Rev Allergy Immunol 2001;20(3):327-39. 32. Tomalak W, Antczak A, Boros P, et al. Zalecenia Polskiego Towarzystwa
valve implantation – state of the art, qualification of patients and procedures. Adam Witkowski. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2011; 7, 2 (24
: Pagon RA, Adam PP, Ardinger HH, et al. GeneReviews®. Seattle: University of Washington, 1993-2016. https://www.genetests.org/. 7. United
:460-1. 11. Byrd JB, Adam A, Brown NJ, et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-associated angioedema. Immunol Allergy Clin North Am. 2006;26:725
Wielka Interna - Gastroenterologia
Marcin Tchórzewski, Adam Dziki
Wielka Interna - Gastroenterologia
Maciej Berut, Adam Dziki
Piśmiennictwo 1. Adam RC, Lundy JS. Anesthesia in cases of poor risk: Some suggestions for decreasing the risk. Surg Gynecol Obstet 1942; 74: 1011
Neurologia
Adam Stępień
Neurologia
Adam Stępień, Teofan M. Domżał
Neurologia
Adam Kobayashi, Anna Członkowska
(12):1178-82 10. Clinton C, Gazda HT. Diamond-Blackfan Anemia. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al. (eds.). GeneReviews®. Seattle: University of
. 9.Adam Z, Pour L, Krejci M, Kidney damage in multiple myeloma and other monoclonal gammapaties. Vnitr Lek 2008;54:847-861. 10.Majdan M. Powikłania
. Management of esophageal perforation. Am J Surg 1980;139:760-764. [5] Adam DJ, Thompson AM, Walker WS, Cameron EWJ. Esophagogastrectomy for iatrogenic
(red.). 6th ed. Saunders Elsevier 2006; 528-529. 27. McCullough PA, Adam A, Becker CR, et al. Risk prediction of contrast-induced nephropathy. Am J
anomalies using high density oligonucleotide arrays. Hum Mutat 2006;27:467-73. 19. Miller DT, Adam MP, Aradhya S, et al. Consensus statement: chromosomal
Wielka Interna - Gastroenterologia
Adam Jamroż, Sławomir Rudzki
. Oral Versus Intravenous Therapy for Urinary Tract Infections in Young Febrile Children. Pediatrics 1999;104(1 Pt 1):79-86. 44. Adam D, Hostalek
, Todaro M, et al. MRI-identified pathology in adults with new-onset seizures. Neurology 2013;81:920-7 21. Semah F, Picot MC, Adam C, et al. Is the
. Neodidagmata 35, Adam Mickiewicz University Press, Poznań 2013:21-32. 5. Szukalski P. Płodność i urodzenia nastolatek. Demografia i Gerontologia Społeczna
prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska 1 Krzysztof Majcher 2 lek. Adam Garkowski 1
Neurologia
Adam Stępień, Teofan M. Domżał
Wielka Interna - Gastroenterologia
Łukasz Dziki, Adam Dziki
receptors. World Allergy Organ J 2008;1(6):96-102. 9. Pichler WJ, Adam J, Watkins S, et al. Drug Hypersensitivity: How Drugs Stimulate T Cells via