Specjalizacje
Tagi

Akty zgonu bez nowych regulacji

Projekt bez tytu%c5%82u %281%292

21 września 2017

Zmiany przepisów regulujących wystawianie aktów zgonu zostały przesunięte w czasie.

Stwierdzenie zgonu ureguluje odrębna ustawa

Wall small min %2824%29

25 sierpnia 2017

Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów został skierowany do uzgodnień wewnętrznych.

Wystawianie kart zgonu po staremu

Untitled design %2837%29 1

05 maja 2017

Jest odpowiedź na pytanie, czy NFZ wyraża zgodę na opuszczenie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego miejsca pracy, aby podjąć czynności nieobjęte umową.

Zasady stwierdzania zgonów wciąż nieuregulowane

News %2833%29 1

07 marca 2017

Wkrótce minie rok od kiedy resort zdrowia po interwencji Porozumienia Zielonogórskiego deklarował konieczność pilnego uregulowania zasad stwierdzania zgonu i jego przyczyny. Nowych przepisów wciąż nie ma.