Specjalizacje
Tagi

Walka z szarą strefą uderzy podatników po kieszeni

Wall small10 min

03 października 2017

Nowe regulacje podatkowe obciążą lekarzy prowadzących praktyki dodatkowymi kosztami z tytułu wymiany kas fiskalnych na kasy online.

Kasa fiskalna obowiązkowa, ale są wyjątki

News

31 stycznia 2017

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczynają udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych, muszą zainstalować kasę fiskalną od razu.