Specjalizacje
Tagi

Rządowa propozycja płac została odrzucona

Wall small min %2845%29

09 października 2017

NRL negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia dotyczącego wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury na lata 2017-2019.

Braki kadrowe będą coraz większe

Wall min %281%29

06 października 2017

W pediatrii, ginekologii i chirurgii ogólnej ok. 40 proc. kobiet oraz ponad 20 proc. mężczyzn przekroczyło wiek emerytalny. Ich obowiązki będą musieli przejąć młodzi lekarze...

Walka z szarą strefą uderzy podatników po kieszeni

Wall small10 min

03 października 2017

Nowe regulacje podatkowe obciążą lekarzy prowadzących praktyki dodatkowymi kosztami z tytułu wymiany kas fiskalnych na kasy online.

Potrzebne są nowe normy czasu pracy

Wall small min %2837%29

12 września 2017

Samorząd lekarski ponowił postulat wprowadzenia maksymalnego tygodniowego czasu pracy, na który lekarz będzie mógł się zgodzić i którego nie będzie można przekroczyć nawet za jego zgodą.

Egzaminy końcowe daleko od domu

Wall small %286%29 min

11 września 2017

Blisko 200 km od swojego miejsca zamieszkania muszą pokonać niektórzy lekarze, by przystąpić do LEK. NRL apeluje o zapewnienie lekarzom możliwości zdawania egzaminu w miejscowości, która jest dla nich najdogodniejsza.

Dane osobowe lekarzy nie powinny trafiać do GUS

Wall small min

31 sierpnia 2017

Numer PESEL, imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu – to tylko część danych, które mają wpłynąć do GUS.

Zakup dentobusów nie spełni swojego celu

Wall small min %2820%29

24 sierpnia 2017

Pomysł zakupu dentobusów, które mają zastąpić gabinety stomatologiczne w niektórych szkołach, wzbudził sprzeciw samorządu lekarskiego.

Nie było zmowy w sprawie leków homeopatycznych

Wall small min %2814%29

21 sierpnia 2017

Naczelna Rada Lekarska nie naruszyła przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wydając stanowisko w sprawie stosowania homeopatii – uznał UOKiK.

NRL chce minimalnych stawek dla stażystów i rezydentów

Wall small min %281%29

10 sierpnia 2017

Naczelna Rada Lekarska opowiedziała się za określeniem minimalnych stawek dla lekarzy rezydentów oraz na stażu.

NRL: nie można zrezygnować z kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu

Wall small %2890%29 min

03 sierpnia 2017

NRL nie zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, według którego lekarz pozbawiony prawa wykonywania zawodu powinien mieć możliwość odzyskania tego prawa.

Kto ma odpowiadać za kształcenie podyplomowe?

Wall small %2873%29 min %281%29

24 lipca 2017

Samorząd lekarski chce wyłączenia spod działania Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego edukacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarze nie odpuszczają tematu szczepień

Wall small %2857%29 min

11 lipca 2017

Jest kolejny apel do ministra zdrowia o wprowadzenie obowiązku przedstawienia zaświadczenia o szczepieniach ochronnych w celu przyjęcia dziecka do żłobka, przedszkola i szkoły. Czy tym razem się uda?

System kształcenia dentystów mało efektywny

Wall small %2821%29 min %281%29

13 czerwca 2017

Nad zmianami systemu kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów powinien czuwać specjalnie powołany do tego zespół.

NRL: Bierzmy przykład z Rumunii

Wall small %2820%29 min

13 czerwca 2017

Samorządy lekarskie apelują do parlamentarzystów o podwyżki dla pracowników medycznych, stawiając za przykład Rumunię.

Dyżury szpitalne będą dodatkowo obciążone

Untitled design %2867%29 min

31 maja 2017

Personel medyczny zostanie obciążony dodatkowymi obowiązkami w związku z włączeniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do szpitali.