Specjalizacje
Tagi

Zmiany w specjalizacji coraz bliżej

Wall small85 min

13 grudnia 2017

Ministerstwo Zdrowia finalizuje prace nad uelastycznieniem systemu kształcenia rezydentów.

Resort zdrowia karci samorząd lekarski

Wall small84 min

13 grudnia 2017

Minister zdrowia źle ocenia zaangażowanie izb lekarskich w akcję rezygnacji z opt-out, która jego zdaniem jest wymierzona w chorych.

NRL: kilka godzin na opiniowanie to farsa

Wall small77 min

07 grudnia 2017

Kilka godzin na zaopiniowanie aktów prawnych – takie terminy wyznacza resort zdrowia Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Protest się rozkręca

Wall small67 min

24 listopada 2017

Kolejni lekarze rezygnują z dodatkowych dyżurów. Mają też mocne znaki poparcia dla tej akcji.

Trwają prace nad zmianą przepisów o tajemnicy lekarskiej

Wall small56 min %281%29

16 listopada 2017

Po śmierci pacjenta wgląd rodziny do dokumentacji medycznej za zgodą sądu – przewiduje projekt ustawy sejmowej komisji ds. petycji.

NRL: Po rezydentach podwyżki dla specjalistów

Wall small51 min

15 listopada 2017

Za zagwarantowanym wzrostem płac rezydentów w górę powinny pójść wynagrodzenia lekarzy specjalistów – uważa NRL.

Rezydenci mają się uczyć, a nie łatać dziury kadrowe

Wall small47 min

13 listopada 2017

Lekarze w trakcie specjalizacji są wykorzystywani jako tania siła robocza...

Wady e-systemu przekreślają szansę na rozpoczęcie specjalizacji

Wall small43 min

08 listopada 2017

W najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym liczba miejsc specjalizacyjnych może będzie mniejsza niż potencjał jednostek gotowych do prowadzenia szkoleń.

Zobacz, jak wypowiedzieć opt-out

Wall small42 min %281%29

08 listopada 2017

Samorząd lekarski instruuje, jak prawidłowo wypowiedzieć klauzulę opt-out.

Spór o wyznaczenie miejsc zdawania LEK i LDEK

Wall small32 min

31 października 2017

Lekarski egzamin końcowy powinien się odbywać tam, gdzie będzie wygodniej zdającemu – uważa prezes NRL. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych ma jednak inne zdanie.

Normy czasu pracy – resort zdrowia nie widzi problemu

Wall small min %2849%29

30 października 2017

Są kolejne głosy za ustanowieniem maksymalnych norm czasu pracy lekarzy...

Adres i numer telefonu powinny być zastrzeżone

Wall small22 min

16 października 2017

Naczelna Rada Lekarska wyraziła sprzeciw ujawnianiu danych osobowych lekarzy, którzy dokonali wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Rządowa propozycja płac została odrzucona

Wall small min %2845%29

09 października 2017

NRL negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia dotyczącego wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury na lata 2017-2019.

Braki kadrowe będą coraz większe

Wall min %281%29

06 października 2017

W pediatrii, ginekologii i chirurgii ogólnej ok. 40 proc. kobiet oraz ponad 20 proc. mężczyzn przekroczyło wiek emerytalny. Ich obowiązki będą musieli przejąć młodzi lekarze...

Walka z szarą strefą uderzy podatników po kieszeni

Wall small10 min

03 października 2017

Nowe regulacje podatkowe obciążą lekarzy prowadzących praktyki dodatkowymi kosztami z tytułu wymiany kas fiskalnych na kasy online.