Specjalizacje
Tagi

Dobrowolne dyżury bez opt-out niezgodne z prawem

Wall small62 min

21 listopada 2017

Czy lekarz bez podpisanej klauzuli opt-out może dobrowolnie wziąć większą liczbę dyżurów i przekroczyć normy czasu pracy? Nie – odpowiadają prawnicy.

Recepty – najpierw zweryfikuj, potem wystaw

Wall small58 min

17 listopada 2017

Każdorazowe weryfikowanie uprawnień pacjentów do otrzymywania recept refundowanych to obowiązek lekarza.

Brak opieki lekarzy w porze nocnej niezgodny z prawem

Wall small55 min

16 listopada 2017

Brak właściwej obsady w podmiocie leczniczym, która zapewniałaby ciągłość leczenia przez całą dobę, narusza prawa pacjentów.

Prywatne szkolenia nie są obowiązkowe

Wall small46 min

10 listopada 2017

Nie trzeba mieć dokumentu ukończenia kursu z zakresu radiologii szczękowo-twarzowej organizowanego przez firmy prywatne, aby dokonywać opisów zdjęć RTG.

Kontrowersje wokół lekarskiej klauzuli sumienia

Wall small45 min

09 listopada 2017

Brakuje mechanizmów umożliwiających korzystanie ze świadczeń, które mogą być przedmiotem kontrowersji – uważają eksperci. Tego zdania nie podziela minister zdrowia.

Zmiany w zatrudnieniu pracujących dla armii

Wojsko

07 listopada 2017

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zmiany w zatrudnieniu i szkoleniu specjalizacyjnym lekarzy, którzy nie są żołnierzami.

NRL za równym traktowaniem lekarzy

Wall small37 min

03 listopada 2017

Plany poluzowania wymogów uzyskania w Polsce uprawnień do wykonywania zawodu lekarza przez osoby spoza krajów unijnych może być odebrane jako próba nacisku na protestujących pracowników medycznych.

Kto będzie pracował po Nowym Roku?

Wall small35 min

02 listopada 2017

Jedynym, kto nie zrozumiał, o co chodziło w proteście rezydentów, jest polski rząd – mówią posłowie Nowoczesnej i oczekują odpowiedzi na pytanie, kto będzie leczył po wypowiedzeniu przez lekarzy klauzuli opt-out.

Obowiązek oświadczenia majątkowego dla lekarzy

Wall small %288%29 min

26 października 2017

Rząd planuje poszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Wśród nich są lekarze orzecznicy.

Granica legalności nienaruszona

Wall small 25 10

25 października 2017

Ministerstwo Zdrowia podało wytyczne co do form protestu, które mogą być używane legalnie.

Adres i numer telefonu powinny być zastrzeżone

Wall small22 min

16 października 2017

Naczelna Rada Lekarska wyraziła sprzeciw ujawnianiu danych osobowych lekarzy, którzy dokonali wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Uwaga na oszustów – dentyści płacili za puste paczki

Wall small %2812%29 min

06 października 2017

W blisko 500 placówkach mogło dojść do odebrania pustej paczki z płatnością za pobraniem wartości ok. 130-150 zł.

Walka z szarą strefą uderzy podatników po kieszeni

Wall small10 min

03 października 2017

Nowe regulacje podatkowe obciążą lekarzy prowadzących praktyki dodatkowymi kosztami z tytułu wymiany kas fiskalnych na kasy online.

Nie każdy musi wskazać miejsce przechowywania dokumentacji

Wall small5 min

29 września 2017

Wykreślając indywidualną lub grupową praktykę lekarską, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej, ale z jednym wyjątkiem.

Błąd w wyniku przepracowania grozi utratą ubezpieczenia

Projekt bez tytu%c5%82u %281%29 min

26 września 2017

Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za ewentualne błędy, jeśli lekarz świadomie przyjął obowiązki, z których nie mógł się wywiązać.