Specjalizacje
Tagi

Przepisy o tajemnicy lekarskiej do poprawy

Wall small %2831%29

22 września 2017

Minister zdrowia jest za zmianą kontrowersyjnych przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej.

Akty zgonu bez nowych regulacji

Projekt bez tytu%c5%82u %281%292

21 września 2017

Zmiany przepisów regulujących wystawianie aktów zgonu zostały przesunięte w czasie.

Dane osobowe da się ochronić

Wall small2 min

19 września 2017

Naczelna Rada Lekarska interweniuje w sprawie ochrony danych osobowych lekarzy, nazwiska których figurują wbrew ich woli w serwisie znanylekarz.pl.

Łatanie dziur kadrowych za pomocą stażystów sprzeczne z prawem

Wall small min %2840%29

14 września 2017

Lekarz stażysta nie może pracować na oddziale nieobjętym programem stażu lub na jakimkolwiek oddziale jako jedyny lekarz. Jeżeli pracodawca stosuje takie praktyki, to łamie prawo.

Dane osobowe lekarzy nie powinny trafiać do GUS

Wall small min

31 sierpnia 2017

Numer PESEL, imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu – to tylko część danych, które mają wpłynąć do GUS.

Stwierdzenie zgonu ureguluje odrębna ustawa

Wall small min %2824%29

25 sierpnia 2017

Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów został skierowany do uzgodnień wewnętrznych.

Wzór świadectw bez ważnej informacji

Wall small min %286%29

16 sierpnia 2017

W projektowanym wzorze świadectwa złożenia LEK i LDEK nie uwzględniono postulatu dodania informacji, czy osoba przystępująca do egzaminu uzyskała wynik pozytywny.

Brak jasnych reguł sukcesji praktyki lekarskiej

Wall small min %284%29

16 sierpnia 2017

NRL chce zmian zapowiadanych przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Z obecnego projektu ustawy wynika, że lekarze nie będą mogli przejąć przedsiębiorstwa zmarłej osoby.

Karmienie piersią może wydłużyć czas specjalizacji

Wall small %284%29 min

14 sierpnia 2017

Przerwy na karmienie piersią w trakcie pracy nie wydłużają czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego. Pod warunkiem jednak, że kobieta pracuje w ramach umowy o pracę.

Unijne regulacje w polskiej transplantologii

Wall small min %283%29

11 sierpnia 2017

Dolnośląska Izba Lekarska przypomniała o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Nowelizacja określa zasady monitorowania łańcucha dystrybucji w państwach unijnych.

Regulacje zwalniające z tajemnicy lekarskiej do poprawy

Wall small min %282%29

11 sierpnia 2017

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje ograniczenie liczby podmiotów upoważnionych do zwolnienia lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.

Renciści bez szans na pracę z zachowaniem świadczeń

Wall small %2899%29 min

09 sierpnia 2017

Problemowi braku kadry medycznej mogłaby pomóc zmiana przepisów umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej lekarzom otrzymującym rentę z zachowaniem świadczeń emerytalno-rentowych...

Rezydentura: umowa o pracę nie uwzględnia dyżurów w POZ

Wall small %2894%29 min

07 sierpnia 2017

Pracodawca nie powinien polecać lekarzowi rezydentowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę pełnienia dyżuru w POZ lub w ramach nocnej pomocy lekarskiej.

Nie można anulować wizyty z powodu obecności psa przewodnika

Wall small %2893%29 min

04 sierpnia 2017

Pacjentka, której odmówiono wizyty w gabinecie okulistycznym z powodu korzystania przez nią z pomocy psa przewodnika, ma otrzymać zadośćuczynienie. To sprawa o charakterze precedensowym.

NRL: nie można zrezygnować z kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu

Wall small %2890%29 min

03 sierpnia 2017

NRL nie zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, według którego lekarz pozbawiony prawa wykonywania zawodu powinien mieć możliwość odzyskania tego prawa.