Specjalizacje
Tagi

Interwencje u dzieci bez regulacji prawnych

Wall small121 min

19 stycznia 2018

Brakuje regulacji dotyczących postępowania zespołów ratownictwa medycznego w przypadku małoletnich pacjentów bez zgody ich opiekuna.

Wystawianie recept powinno być prostsze

Untitled design %2862%29 min

15 stycznia 2018

NRL chce uproszczenia przepisów i proponuje odstąpienie od określania wymiarów oraz wzoru recept.

„Nie” dla recept od pielęgniarek

Wall small80 min

11 grudnia 2017

Środowisko lekarskie negatywnie oceniło pomysł poszerzenia listy osób uprawnionych do wystawiania recept na antybiotyki.

Kiedy rezydent może pracować jako specjalista

Wall small79 min

08 grudnia 2017

Prawnicy odpowiedzieli na pytanie, pod jakim warunkiem lub po upływie jakiego czasu lekarz bez specjalizacji może zacząć pracować w poradni specjalistycznej.

Nieprawidłowe formaty recept

Wall waski %2815%29 2

01 grudnia 2017

Recepty na leki refundowane wystawione na papierze formatu A4 są nieważne w świetle prawa. Wystawienie takiej recepty skutkuje m.in. odmową wydania leku.

Przepisy o tajemnicy lekarskiej do poprawy

Wall small %2831%29

22 września 2017

Minister zdrowia jest za zmianą kontrowersyjnych przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej.

Akty zgonu bez nowych regulacji

Projekt bez tytu%c5%82u %281%292

21 września 2017

Zmiany przepisów regulujących wystawianie aktów zgonu zostały przesunięte w czasie.

Wzór świadectw bez ważnej informacji

Wall small min %286%29

16 sierpnia 2017

W projektowanym wzorze świadectwa złożenia LEK i LDEK nie uwzględniono postulatu dodania informacji, czy osoba przystępująca do egzaminu uzyskała wynik pozytywny.

Unijne regulacje w polskiej transplantologii

Wall small min %283%29

11 sierpnia 2017

Dolnośląska Izba Lekarska przypomniała o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Nowelizacja określa zasady monitorowania łańcucha dystrybucji w państwach unijnych.

Regulacje zwalniające z tajemnicy lekarskiej do poprawy

Wall small min %282%29

11 sierpnia 2017

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje ograniczenie liczby podmiotów upoważnionych do zwolnienia lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.

NFZ kwestionuje skierowania z praktyk prywatnych

Wall small %2898%29 min

09 sierpnia 2017

Pojawiają się sygnały o kwestionowaniu przez NFZ prawidłowości wystawianych skierowań na leczenie lub diagnostykę pochodzących z praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

NRL: nie można zrezygnować z kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu

Wall small %2890%29 min

03 sierpnia 2017

NRL nie zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, według którego lekarz pozbawiony prawa wykonywania zawodu powinien mieć możliwość odzyskania tego prawa.

Brak szczepień nie może skutkować odmową leczenia

Wall small %2886%29 min

01 sierpnia 2017

Rzecznik Praw Pacjenta ustosunkował się do sygnałów o odmowie lub odstępowaniu przez lekarzy od leczenia dzieci z powodu rezygnacji przez ich rodziców z obowiązku obowiązkowych szczepień.

Analgetyki – sposób na opornego aptekarza

Wall small %2882%29 min

28 lipca 2017

Jest sposób na nadinterpretację przepisów i restrykcyjnych postaw aptekarzy w ich opioidofobii w stosunku do analgetyków na recepcie Rpw.